Täiendusõpe

Instituut pakub täiendusõpet nii üksikute kursuste kaupa, mida saab kuulata koos tasemeõppe üliõpilastega, kui ka eraldi täiendusõppeprogrammidena.

Näiteks saab instituudis õppida eesti keelt võõrkeelena C-tasemel, soome keelt, ungari keelt, võru keelt, seto keelt; tutvuda digihumanitaaria saladustega, kaasaegsete meetoditega keeleõppes, saada digitaalsete keeleressursside oskuslikuks kasutajaks ja viia end kurssi LAK-õppe põhimõtetega.

Lisaks sellele pakub instituut huvitavaid loenguid koolidele ning eraldi täiendusõppeprogrammi soome keele õpetajatele. Üheaastase kestusega mikrokraadiprogramm "Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena", kindla fookusega tükike meie magistriõppekavast, on samuti täiendusõppeprogramm.

Väiksemaid ja mahukamaid täiendusõppeprogramme on meie instituut loonud riigieksamiks valmistujatele, tekstidega tegelejatele, õpetajatele, eesti keele võõrkeelena õppijatele, suurandmete töötlejatele, lingvistikahuvilistele kooliõpilastele ja teistele.

Ettevõtted tellivad meie instituudi asjatundlikelt ja kogenud koolitajatelt oma töötajatele praktilisi koolitusi ametikeelest, keelehooldeallikatest jm.

Oleme elukestva õppe poolt ja kõik huvilised on meile teretulnud end täiendama.

Keelenõustamise teenus

Eesti ja üldkeeleteaduste instituudis alustas sügissemestril tööd muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja Kulla Mellov. Keelenõustaja juurde on oodatud kõikidel Tartu Ülikooli õppekavadel õppivad muu emakeelega üliõpilased, kes vajavad eesti keele alast abi ja nõu erialaste akadeemiliste tekstide kirjutamisel. Keelenõustamine toimub individuaalselt või rühmades.

Lisainfo keelenõustamise teenuse kohta

Eestikeelsele haridusele üleminekut toetavad koolitused

Teadlaste ja praktikutega koostöös viib TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut läbi kogemusseminaride sarja eestikeelsele haridusele ülemineku toetamiseks rollipõhiste sihtgruppide kaupa (koolijuhid, aineõpetajad, eesti keele õpetajad, lasteaiajuhid ja -õpetajad). Millistest põhimõtetest eestikeelsele haridusele üleminekul lähtume ja miks? Mida soovitavad Tartu Ülikooli teadlased oma uurimuste põhjal? Millist nõu annavad Tartu haridusasutused, kus on juba üleminekut alustatud? Sarja esimene seminar 1. märtsil on suunatud koolijuhtidele ja õppejuhtidele. Kogemusseminarid on veebipõhised.

Lähem info eestikeelsele haridusele üleminekut toetavate koolituste kohta

Mikrokraadiprogramm: "Keeletoimetamine"

Sügissemestril pakume mikrokraadiprogrammi "Keeletoimetamine", mis võimaldab täiendada oma teadmisi ja oskusi nii algupäraste kui ka tõlgitud ilukirjandus- ja tarbetekstide valdkonnas.

Lisainfo mikrokraadiprogrammi kohta

Mikrokraadiprogramm: "Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena"

Kevadsemestril pakume mikrokraadiprogrammi "Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena", mis võimaldab paindlikus õppevormis omandada erialased teadmised ja oskused täiskasvanutele eesti keele kui teise keele õpetamiseks.

Lisainfo mikrokraadiprogrammi kohta

Mikrokraadiprogramm: „Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja“

Mikrokraadiprogramm „Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja“ võimaldab II ja III kooliastme aineõpetajal omandada esmased keele- ja kultuurialased teadmised ning oskused teisest keele- ja kultuuriruumist pärit õpilase toetamiseks eestikeelses koolis. 2024. aastaks me õppegruppi ei ava, vastuvõttu ei toimu.

Lisainfo mikrokraadiprogrammi kohta

Soome keele õpetaja ümberõppeprogramm

Täiendusõppes saab individuaalselt õppida soome keele õpetaja lisaerialal. See täiendusõppeprogramm on mõeldud neile, kes varem on omandanud õpetaja kutse mingil muul erialal ja kelle soome keel on vähemalt tasemel B2.

Lisateave "Soome keele õpetaja ümberõppeprogrammi" kohta

Eesti keele kursused

Pakume eesti keele kursusi kesk- ja kõrgtasemele. Kursustel saab osaleda nii Tartu Ülikooli üliõpilasena, täiendusõppijana kui ka külalisüliõpilasena.

Lisainfo eesti keele kursuste kohta

Õpetajakoolituse õppekava eeldusained

Kui soovid kandideerida õpetajakoolituse õppekavale „Eesti keele ja kirjanduse õpetaja“, võib olla vajalik eeldusainete läbimine.

Lisainfo eeldusainete kohta

Tasuta täiendkoolitused ettevõtete töötajatele

2022/2023 õppeaastal pakume ettevõtete töötajatele tasuta täiendkoolitust "Elektroonilised keelehooldeallikad". Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.

Lisainfo koolituste kohta

Tellimuskoolitused

Eesti keele väljendusõpetuse keskus korraldab ametnikele, ettevõtete töötajatele jt keelekoolitusi. Praegusesse tellimuskoolituste valikusse kuulub kolm ühepäevast koolitust: "Korrektne ametikeel I: õigekiri", "Korrektne ametikeel II: sõnast lauseni", "Korrektne ametikeel III: terviktekst". Soovi korral saab tellida erikoolitusi elektroonilise ametikirja, keelehooldeallikate jm kohta. Keelekoolituste projektijuht on eesti keele väljendusõpetuse keskuse juhataja ja kutseline keeletoimetaja Ann Veismann (ann.veismann@ut.ee).

Koolitused üldhariduskoolide õpetajatele

Üldhariduskoolide õpetajate täiendusõppeprogrammide väljatöötamise ja arendamisega tegelevad meie instituudi didaktikud koos kolleegidega humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast pidevalt. Uuenenud õpikäsitusest ja lõimingulise õppe põhimõtetest lähtuvaid koolitusi saab tellida koolidesse või piirkondadesse. Üldhariduskoolide õpetajatele suunatud tasuta baaskoolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. 2022. aastal kutsume humanitaar- ja sotsiaalainete õpetajaid baakoolitusele "Kirjutamisülesanded humanitaar- ja sotsiaalainetes" (25.08-25.11.2022).

Lisateave baaskoolituste kohta

Eesti keele suvekursused koostöös Rootsi Eestlaste Liiduga

Koostöös Rootsi Eestlaste Liiduga on rakenduslingvistika osakond (varasem eesti keele võõrkeelena osakond) korraldanud eesti keele suvekursusi juba üle kahekümne aasta. Tasemegruppides ühe- ja kahenädalased suvekursused toimuvad Tartus igal aastal augustikuus, kutsudes vanu ja uusi eesti keele huvilisi oma mõnusa õhkkonna ning just iga grupi soovide järgi valitud teemaderingiga. Õppijate seas menukad on ka ühised väljasõidud, kontserdi- ja teatrikülastused, keelekohvikud.

Lisateave programmi "Eesti keel kultuurikontekstis" kohta

Keeleteadlaste külalistunnid ja töötoad koolis

Instituut pakub teadlaste külalistunde ja töötube koolidele: kool võib mõne meie keeleteadlastest endale külla kutsuda rääkima ja töötuba läbi viima just sel teemal, mis kooliperele huvi pakub. Eesti keele päevad on koolidele Haridus- ja Teadusministeeriumi toel tasuta. Töötuba või lühiloeng võib olla suunatud kas kogu kooliperele või õpilaste konkreetsele vanuserühmale. Keeleteadus on mitmekülgne valdkond, seega on koolidele pakkuda lai valik teemasid. Isukat tellimist!

Lisateave külalistundide ja töötubade kohta koolides

Eesti keele majade projekti koolitused täiskasvanute eesti keele õpetajatele

Alates 2018. aastast oleme eesti ja üldkeeleteaduse instituudi rakenduslingvistika osakonnas eesti keele majade projekti raames pakkunud täienduskoolitusi eesti keele võõrkeelena õpetajatele. Täienduskoolitused toimuvad Kultuuriministeeriumi toel ning koostöös Integratsiooni Sihtasutusega. Nelja aasta jooksul on koolitustel käinud üle 100 õpetaja. Õpetajate koolitusvajaduste põhjal täiendame ja kaasajastame programmides käsitletavaid teemasid igal aastal. Projekti koolitusprogrammides oleme koostöise ja järjepideva õppimiskeskkonna loomisega aidanud oluliselt elavdada õpetajate kogukonda.

Lisateave eesti keele majade projekti koolituste kohta

KeeleKohting

Kolmapäeviti kaks korda kuus toimuvad instituudis keelekohtingud, kus eesti keele õppijad saavad võimaluse emakeelsete eesti keele kõnelejatega vestelda. Kahekaupa räägitakse kõigest, mis huvi pakub. Ootame osalema nii eesti emakeelega inimesi kui ka igasugusel tasemel eesti keele õppijaid.

Lisateave KeeleKohtingust

Täiendusõppes on meie koostööpartneriteks näiteks

Haridus- ja Teadusministeerium (keeleteadlaste tasuta lühiloengud ja töötoad koolidele; tasuta koolitused ettevõtjatele; baaskoolitused üldhariduskoolide õpetajatele)

Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus (eesti keele majade projekti koolitused täiskasvanute eesti keele teise keelena õpetajatele ning vabatahtlikele keelesõpradele),

Rootsi Eestlaste Liit (igasuvised intensiivkursused eesti keele õppimiseks kultuurikontekstis),

Võru Instituut ja Eesti Rahvakultuuri Keskus, Mulgi Kultuuri Instituut (võru keele ja kultuuri kursused),

BISU ülikool (Beijing International Studies University) Hiinas (eesti keel ja kultuur BISU õppijatele)

ja teised.

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Vestlus_HV

Akadeemiline keelekaaslane – tule eesti keelt õppima ja õpetama!

Ann Siiman

Tartu Ülikooli kursus „Eesti keel“ valiti aasta e-kursuse nominendiks