Skip to main content

Rakenduslingvistika osakond

Rakenduslingvistika osakond tegeleb oma õppe- ja teadustöös keeleteaduse praktilisemat väljundit omavate suundadega. Õpetame ja uurime eesti keelt teise keelena ja võõrkeelena. Meie õppetöös on keskmes eesti keele akadeemilist suulist ja kirjalikku eneseväljendust arendavad ning kultuuripädevusi tõhustavad õppeained. Osakonna töörühmad keskenduvad psühholingvistika, sotsiolingvistika, keelepoliitika, mitmekeelsuse, kultuurikonteksti ja didaktika temaatikale. Meie vastutada on nii emakeele kui ka eesti keele võõrkeelena/teise keelena õpetajate esma- ja täiendkoolitus. Koostöös Integratsiooni Sihtasutusega valmistab ja täiendkoolitab osakond Eesti keele majade õpetajaid ning pakub mitmekülgset koolitusprogrammi keelefirmade eesti keele teise keelena/võõrkeelena õpetajatele. Osakonnal on aktiivne koostöö üldhariduskoolidega, mh korraldame põhikooli- ja gümnaasiumiastmes eesti keele võõrkeelena olümpiaadi. Osakonna uurijad võtavad aktiivselt sõna keelepoliitika ja -õppe küsimustes ning kujundavad  keeleõppe metoodikat ja loovad õppevara. Oleme teinud ja teeme mitmeid rakendusuuringuid ja koostanud poliitikasoovitusi keeleõppe korralduse, eesti keele seisundi ning kõrghariduskeele vallas.

Töötajad

Birute Klaas-Lang
osakonna juhataja, eesti keele (võõrkeelena) professor
nõukogu liige
737 5225
506 9749 (5225)
Birute Klaas-Lang
osakonna juhataja, eesti keele (võõrkeelena) professor
nõukogu liige
737 5225
506 9749 (5225)
Madis Arukask
eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor 0,5 k
kultuuriuuringute teadur 0,25 k
eesti keele ja kultuuri muukeelsetele kaasprofessor 0,25 k
Madis Arukask
eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor 0,5 k
kultuuriuuringute teadur 0,25 k
eesti keele ja kultuuri muukeelsetele kaasprofessor 0,25 k
Mare Kitsnik
eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor
Mare Kitsnik
eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor
Raili Pool
eesti keele võõrkeelena kaasprofessor
737 5307
Raili Pool
eesti keele võõrkeelena kaasprofessor
737 5307
Kristiina Praakli
rakenduslingvistika kaasprofessor
Kristiina Praakli
rakenduslingvistika kaasprofessor
Virve-Anneli Vihman
psühholingvistika kaasprofessor
instituudi arendusjuht
5349 6820
Virve-Anneli Vihman
psühholingvistika kaasprofessor
instituudi arendusjuht
5349 6820
Martin Ehala
sotsiolingvistika kaasprofessor (tööleping peatatud) 0,2 k
Martin Ehala
sotsiolingvistika kaasprofessor (tööleping peatatud) 0,2 k
Kadri Koreinik
keelesotsioloogia kaasprofessor 0,5 k
Kadri Koreinik
keelesotsioloogia kaasprofessor 0,5 k
Maarika Teral
eesti keele võõrkeelena lektor
Maarika Teral
eesti keele võõrkeelena lektor
Maigi Vija
emakeeleõpetuse nooremlektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
Maigi Vija
emakeeleõpetuse nooremlektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
Kerttu Rozenvalde
keelepoliitika teadur
Kerttu Rozenvalde
keelepoliitika teadur
Aive Mandel
TeKE projekti koordinaator 0,7 k
Aive Mandel
TeKE projekti koordinaator 0,7 k
Helen Türk
foneetika teadur 0,5 k
EKMi koolitusprogrammide projektijuht 0,5 k
Helen Türk
foneetika teadur 0,5 k
EKMi koolitusprogrammide projektijuht 0,5 k
Maarja Moor
didaktikakeskuse kommunikatsioonikoordinaator 0,5 k
Maarja Moor
didaktikakeskuse kommunikatsioonikoordinaator 0,5 k
Ülle Niin
õppekorralduse spetsialist
737 5227
Ülle Niin
õppekorralduse spetsialist
737 5227
Anni Leena Kolk
projekti assistent 0,2 k
Anni Leena Kolk
projekti assistent 0,2 k
Jüri Valge
emeriitdotsent
Jüri Valge
emeriitdotsent
Loreta Andziuliene
doktorant
Loreta Andziuliene
doktorant
Milda Ona Dailidenaite
doktorant
Milda Ona Dailidenaite
doktorant
Anna Branets
rahvusvahelise turunduse peaspetsialist
737 6109
(6109)
doktorant
Anna Branets
rahvusvahelise turunduse peaspetsialist
737 6109
(6109)
Maria Iqbal
doktorant
Maria Iqbal
doktorant
Mari-Liis Korkus
doktorant
Mari-Liis Korkus
doktorant
Adele Vaks
doktorant
Adele Vaks
doktorant
Katrin Mikk
doktorant
Katrin Mikk
doktorant
Kristel Algvere
doktorant
Kristel Algvere
doktorant
#kultuur
Lotman100_b

Näitus „Rännak Lotmani semiosfääris“

Jaga
21.01.2022