Autor:
Mariana Tulf

Rakenduslingvistika osakond

Rakenduslingvistika osakond tegeleb oma õppe- ja teadustöös keeleteaduse praktilisemat väljundit omavate suundadega. Õpetame ja uurime eesti keele omandamist emakeelena, teise keelena ja võõrkeelena. Meie õppetöös on keskmes eesti keele akadeemilist suulist ja kirjalikku eneseväljendust arendavad ning kultuuripädevusi tõhustavad õppeained. Osakonna töörühmad keskenduvad psühholingvistika, sotsiolingvistika, keelepoliitika, mitmekeelsuse, kultuurikonteksti ja didaktika temaatikale. Meie vastutada on nii emakeele kui ka eesti keele teise keelena õpetajate esma- ja täiendkoolitus. Koostöös Integratsiooni Sihtasutusega valmistab ja täiendkoolitab osakond eesti keele majade õpetajaid ning pakub mitmekülgset koolitusprogrammi keelefirmade eesti keele teise keelena õpetajatele. Osakonnal on aktiivne koostöö üldhariduskoolidega, mh korraldame põhikooli- ja gümnaasiumiastmes eesti keele võõrkeelena olümpiaadi. Osakonna uurijad võtavad aktiivselt sõna keelepoliitika ja -õppe küsimustes ning kujundavad  keeleõppe metoodikat ja loovad õppevara. Oleme läbi viinud mitmeid rakendusuuringuid ja koostanud poliitikasoovitusi keeleõppe korralduse, eesti keele seisundi ning kõrghariduskeele vallas.

Töötajad

Birute Klaas-Lang
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
osakonna juhataja, eesti keele (võõrkeelena) professor
Jakobi 2-434

Rektori tegevusvaldkond
nõukogu liige
+372 737 5225
+372 506 9749 (5225)
Birute Klaas-Lang
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
osakonna juhataja, eesti keele (võõrkeelena) professor
Jakobi 2-434

Rektori tegevusvaldkond
nõukogu liige
+372 737 5225
+372 506 9749 (5225)
Madis Arukask
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
eesti keele ja kultuuri muukeelsetele kaasprofessor 0,25 k
Jakobi 2-435

Kultuuriteaduste instituut
Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor 0,75 k
Jakobi 2-435
Madis Arukask
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
eesti keele ja kultuuri muukeelsetele kaasprofessor 0,25 k
Jakobi 2-435

Kultuuriteaduste instituut
Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor 0,75 k
Jakobi 2-435
Mare Kitsnik
Narva kolledž
Eesti keele lektoraat
MAÕK "Keeleõpetaja mitmekeelses koolis" programmijuht
Raekoja plats 2 – 203

Sotsiaalteaduste valdkond
Narva kolledž
eesti keele võõrkeelena kaasprofessor
Raekoja plats 2–203
Mare Kitsnik
Narva kolledž
Eesti keele lektoraat
MAÕK "Keeleõpetaja mitmekeelses koolis" programmijuht
Raekoja plats 2 – 203

Sotsiaalteaduste valdkond
Narva kolledž
eesti keele võõrkeelena kaasprofessor
Raekoja plats 2–203
Raili Pool
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
eesti keele võõrkeelena lektor
Jakobi 2-437
+372 737 5307
Raili Pool
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
eesti keele võõrkeelena lektor
Jakobi 2-437
+372 737 5307
Kristiina Praakli
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
rakenduslingvistika kaasprofessor
Jakobi 2-435
Kristiina Praakli
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
rakenduslingvistika kaasprofessor
Jakobi 2-435
Virve-Anneli Vihman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
psühholingvistika kaasprofessor
Jakobi 2-416

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi arendusjuht
Jakobi 2-416
+372 5349 6820
Virve-Anneli Vihman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
psühholingvistika kaasprofessor
Jakobi 2-416

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi arendusjuht
Jakobi 2-416
+372 5349 6820
Kadri Koreinik
keelesotsioloogia kaasprofessor
Kadri Koreinik
keelesotsioloogia kaasprofessor
Maarika Teral
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
eesti keele võõrkeelena lektor
Jakobi 2-436
Maarika Teral
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
eesti keele võõrkeelena lektor
Jakobi 2-436
Maigi Vija
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
emakeeleõpetuse nooremlektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
Jakobi 2-429
Maigi Vija
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
emakeeleõpetuse nooremlektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
Jakobi 2-429
Kerttu Rozenvalde
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
keelepoliitika teadur
Jakobi 2-437
Kerttu Rozenvalde
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
keelepoliitika teadur
Jakobi 2-437
Aive Mandel
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
eesti keele teise keelena nooremlektor
Jakobi 2-429
Aive Mandel
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
eesti keele teise keelena nooremlektor
Jakobi 2-429
Ülle Niin
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 2-432
+372 737 5227
Ülle Niin
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 2-432
+372 737 5227
Jüri Valge
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Jüri Valge
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Milda Ona Dailidenaite
doktorant
Milda Ona Dailidenaite
doktorant
Anna Branets
Arendusprorektori tegevusvaldkond
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
rahvusvahelise turunduse peaspetsialist
Ülikooli 20-312
+372 737 6109
(6109)
doktorant
Anna Branets
Arendusprorektori tegevusvaldkond
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
rahvusvahelise turunduse peaspetsialist
Ülikooli 20-312
+372 737 6109
(6109)
Maria Iqbal
doktorant
Maria Iqbal
doktorant
Mari-Liis Korkus
doktorant
Mari-Liis Korkus
doktorant
Adele Vaks
doktorant
Adele Vaks
doktorant
Katrin Mikk
doktorant
Katrin Mikk
doktorant
Kristel Algvere
doktorant
Kristel Algvere
doktorant
Kulla Mellov
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja
Jakobi 2-437
Kulla Mellov
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja
Jakobi 2-437
suvesimman

Instituudi suvesimman

tudengid

Keeleteaduse magistriõppe infotund 9. mail

Bakalaureusetöö kaitsmised

Lõputööde kaitsmised