Skip to main content

Foneetika labor

Foneetika labor tegeleb eesti ja sugulaskeelte häälduse uurimisega. Üheks tähtsamaks uurimisvaldkonnaks on viimastel kümnenditel olnud erinevad prosoodianähtused, sh eesti keele välted, rõhk ja intonatsioon. Eesti keele prosoodia uurimise kõrval on pidevalt tegeletud ka väiksemate soome-ugri keelte (nt liivi ja inarisaami) prosoodia uurimisega. Lisaks uuritakse ka muid häälduse aspekte akustilise, artikulatoorse ja tajufoneetika perspektiivist.

Foneetika laboris koostatakse ja arendatakse eesti keele spontaanse kõne foneetilist korpust.

Foneetika laboril on salvestuskabiin ja hulk seadmeid kõrgekvaliteetsete heli- ja videosalvestuste tegemiseks. Laboril on ka artikulograaf (8 kanaliga Carstens AG501) ja silmajälgimissüsteem (SR Research EyeLink 1000+). Salvestuskabiini saab kasutada erinevate foneetiliste ja psühholingvistiliste eksperimentide läbiviimiseks.

Töötajad

Eva Liina Asu-Garcia
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor 0,5 k
foneetika kaasprofessor 0,5 k
737 6512
Eva Liina Asu-Garcia
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor 0,5 k
foneetika kaasprofessor 0,5 k
Pärtel Lippus
eesti foneetika kaasprofessor
737 6512
Pärtel Lippus
eesti foneetika kaasprofessor
Tuuli Tuisk
läänemeresoome keelte foneetika teadur
737 6512
Tuuli Tuisk
läänemeresoome keelte foneetika teadur
Kaidi Lõo
psühholingvistika teadur
Kaidi Lõo
psühholingvistika teadur
Helen Türk
foneetika teadur 0,5 k
EKMi koolitusprogrammide projektijuht 0,5 k
Helen Türk
foneetika teadur 0,5 k
EKMi koolitusprogrammide projektijuht 0,5 k
Katrin Leppik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Katrin Leppik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Anton Malmi
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Anton Malmi
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Liis Themas
doktorant
Liis Themas
doktorant
#muu
tehisintellekt

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Jaga
15.09.2021
#muu
Klaviatuur

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

Jaga
15.09.2021
#muu
Ann Siiman üliõpilastega

Eesti keele väljendusõpetuse keskus

Jaga
15.09.2021