Skip to main content

Foneetika labor

Foneetika labor tegeleb eesti ja sugulaskeelte häälduse uurimisega. Üheks tähtsamaks uurimisvaldkonnaks on viimastel kümnenditel olnud erinevad prosoodianähtused, sh eesti keele välted, rõhk ja intonatsioon. Eesti keele prosoodia uurimise kõrval on pidevalt tegeletud ka väiksemate soome-ugri keelte (nt liivi ja inarisaami) prosoodia uurimisega. Lisaks uuritakse ka muid häälduse aspekte akustilise, artikulatoorse ja tajufoneetika perspektiivist.

Foneetika laboris koostatakse ja arendatakse eesti keele spontaanse kõne foneetilist korpust.

Foneetika laboril on salvestuskabiin ja hulk seadmeid kõrgekvaliteetsete heli- ja videosalvestuste tegemiseks. Laboril on ka artikulograaf (8 kanaliga Carstens AG501) ja silmajälgimissüsteem (SR Research EyeLink 1000+). Salvestuskabiini saab kasutada erinevate foneetiliste ja psühholingvistiliste eksperimentide läbiviimiseks.

Töötajad

Eva Liina Asu-Garcia
Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Skandinavistika osakond
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor 0,5 k
J. Liivi 4-223

Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2-409
+372 737 6512
Eva Liina Asu-Garcia
Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Skandinavistika osakond
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor 0,5 k
J. Liivi 4-223

Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2-409
Pärtel Lippus
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti foneetika kaasprofessor
Jakobi 2-408
+372 737 6512
Pärtel Lippus
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti foneetika kaasprofessor
Jakobi 2-408
+372 737 6512
Tuuli Tuisk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
läänemeresoome keelte foneetika teadur
Jakobi 2-409
+372 737 6512
Tuuli Tuisk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
läänemeresoome keelte foneetika teadur
Jakobi 2-409
+372 737 6512
Kaidi Lõo
Eesti keele osakond
Foneetika labor
psühholingvistika teadur
Kaidi Lõo
Eesti keele osakond
Foneetika labor
psühholingvistika teadur
Helen Türk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur 0,5 k
Jakobi 2-410
Helen Türk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur 0,5 k
Jakobi 2-410
Katrin Leppik
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Jakobi 2-409
Katrin Leppik
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Jakobi 2-409
Anton Malmi
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Jakobi 2–409
Anton Malmi
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Jakobi 2–409
Liis Themas
doktorant
Liis Themas
doktorant