Foneetika labor

Foneetika labor tegeleb eesti ja sugulaskeelte häälduse uurimisega. Üheks tähtsamaks uurimisvaldkonnaks on viimastel kümnenditel olnud erinevad prosoodianähtused, sh eesti keele välted, rõhk ja intonatsioon. Eesti keele prosoodia uurimise kõrval on pidevalt tegeletud ka väiksemate soome-ugri keelte (nt liivi ja inarisaami) prosoodia uurimisega. Lisaks uuritakse ka muid häälduse aspekte akustilise, artikulatoorse ja tajufoneetika perspektiivist.

Foneetika laboris koostatakse ja arendatakse eesti keele spontaanse kõne foneetilist korpust.

Foneetika laboril on salvestuskabiin ja hulk seadmeid kõrgekvaliteetsete heli- ja videosalvestuste tegemiseks. Laboril on ka artikulograaf (8 kanaliga Carstens AG501) ja silmajälgimissüsteem (SR Research EyeLink 1000+). Salvestuskabiini saab kasutada erinevate foneetiliste ja psühholingvistiliste eksperimentide läbiviimiseks.

Labor asub aadressil Lossi 3 ruumis 132.

Töötajad

Pärtel Lippus
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti foneetika kaasprofessor
Jakobi 2-408
Pärtel Lippus
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti foneetika kaasprofessor
Jakobi 2-408
Eva Liina Asu-Garcia
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Skandinavistika osakond
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor 0,5 k
Lossi 3-307

Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2-409
Eva Liina Asu-Garcia
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Skandinavistika osakond
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor 0,5 k
Lossi 3-307

Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2-409
Tuuli Tuisk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
läänemeresoome keelte foneetika teadur
Jakobi 2-409
Tuuli Tuisk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
läänemeresoome keelte foneetika teadur
Jakobi 2-409
Kaidi Lõo
Eesti keele osakond
Foneetika labor
psühholingvistika teadur
Jakobi 2-405
Kaidi Lõo
Eesti keele osakond
Foneetika labor
psühholingvistika teadur
Jakobi 2-405
Helen Wilbur
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
Helen Wilbur
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
Pire Teras
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
Jakobi 2-411
Pire Teras
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
Jakobi 2-411
Katrin Leppik
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,6 k
Jakobi 2–409

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
täiendkoolituse projektijuht 0,4 k
Jakobi 2-409
Katrin Leppik
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,6 k
Jakobi 2–409

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
täiendkoolituse projektijuht 0,4 k
Jakobi 2-409
Anton Malmi
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur
Jakobi 2-408
Anton Malmi
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur
Jakobi 2-408
Liis Themas
doktorant
Liis Themas
doktorant
Bakalaureusetöö kaitsmised

Lõputööde kaitsmised

lõpetajad

Kadri, Nikolai ja Gerda Rõugu nimeline stipendium

Raamat

Rahastatud teadustöö