Autor:
Tartu Ülikool

Mikrokraadiprogramm „Keeletoimetamine“

Keeletoimetamise mikrokraadiprogramm on praktilise suunitlusega täiendusõppeprogramm, mille kaudu kujundatakse keeletoimetamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Mikrokraadiprogramm pakub võimalust täiendada oma teadmisi ja oskusi nii algupäraste kui ka tõlgitud ilukirjandus- ja tarbetekstide valdkonnas. Eritähelepanu pööratakse elektrooniliste keelehooldeallikate, terminibaaside jms kasutusele, samuti tekstitööks vajalikele digioskustele. Peale praktiliste toimetamisainete kuuluvad valikusse ained, mis annavad ülevaate eesti keele struktuurist ja keelekorraldusest ning loovad seega tekstidega tegelemiseks asjakohase teoreetilise raamistiku.

Ootame mikrokraadiprogrammi nii praegusi ja tulevasi keeletoimetajaid, toimetajaid, tõlkijaid kui ka kõiki teisi, kelle tegevusala on seotud tekstidega. Osalejatel ei pea olema filoloogiharidust, tähtis on vaid bakalaureusekraad ja huvi tekstimaailma vastu.

Soovitan keeletoimetaja mikrokraadiprogrammi kõikidele, kes puutuvad oma töös kokku tõlkimise või keeletoimetamisega. Programm on tasakaalustatud ja paraja koormusega töö kõrvalt õppimiseks, kuid samas mitmekesine ja väga praktiline. Boonuseks on hübriidõpe, ülitoredad ja kogenud õppejõud ning võimalus tutvuda põnevate kaasõppuritega. Omaette lisaväärtuseks on õpingute käigus saadavad praktilised nõuanded ja tööriistad

2022. aastal mikrokraadiprogrammis osalenu

Toimumisaeg: 04.09.2023–31.05.2024

Toimumiskoht: Tartu, Jakobi 2

Maht: 21 EAP-d

Hind: 1260 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Sihtrühm: programmis osalejal peab olema vähemalt bakalaureusekraad. Kasuks tuleb töökogemus tõlkija, toimetaja või muu keelespetsialistina.

Eesmärk: pakkuda osalejatele eestikeelsete tekstide keeletoimetamiseks vajalikke põhiteadmisi ja -oskusi.

Sisu: mikrokraadiprogramm koosneb kuuest õppeainest, mis on jagatud sügis- ja kevadsemestri vahel.

Sügissemestri ained:

Eesti keel (3 EAP-d)

Eesti keele korraldamine ja seisund (3 EAP-d)

Keeletoimetamine (3 EAP-d)

Kevadsemestri ained:

Erialase tarbeteksti toimetamine (6 EAP-d)

Tõlke toimetamine (3 EAP-d)

Ülevaade eesti keele struktuurist (3 EAP-d)

Õpiväljundid
Mikrokraadiprogrammi läbinu:

  • tunneb eesti keele grammatilist struktuuri ja arvestab sellega tekstide keeletoimetamisel;
  • järgib keeletoimetamisel tänapäevaseid keelekorralduse ja -hoolde põhimõtteid;
  • oskab keeletoimetada nii algupäraseid kui ka tõlgitud ilukirjandus- ja tarbetekste;
  • põhjendab tekstis tehtud muudatuste vajalikkust teksti autorile, lähtudes ajakohastest keelehooldeallikatest;
  • rakendab keeletoimetamiseks vajalikke digioskusi.

Mikrokraadiprogrammi läbimine toetab ettevalmistust keeletoimetaja kutseeksamiks.

Nõuded lõpetamiseks: kõigi õppeainete eest on saadud tulemuseks „arvestatud“.

Registreerumistähtaeg: 21. august 2023

Vastuvõtt
Osalejad valitakse välja motivatsioonikirja alusel. Neile, kes saavad nii motivatsioonikirja sisu kui ka keelekasutuse eest maksimumpunktid, anname vastuvõtuotsusest teada paari nädala jooksul pärast registreerumist. Neid, kel ei õnnestunud maksimumpunkte saada, teavitame ootejärjekorda lisamisest.

Loe lähemalt

Registreeru