Skip to main content

Instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut tegeleb keeleteaduse ehk lingvistika õpetamise ja keelte uurimisega. Instituudi fookuses on eesti keel, mille uurimine ja õpetamine on meie peamine missioon. Samavõrd tähtis on aga ka sugulaskeelte õpetamine ja uurimine – instituudist on kujunenud üks juhtivaid soome-ugri keelte uurimiskeskusi maailmas. Lisaks tegeleme üldkeeleteadusega, arvutilingvistikaga ning arendame digihumanitaariat. 

Instituudi moodustavad neli osakonda, kaks laborit ja kolm keskust.

Instituuti juhib instituudi juhataja professor Liina Lindström ning instituudi nõukogu.

Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
keskuse juhataja
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
keskuse juhataja
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Virve-Anneli Vihman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
psühholingvistika kaasprofessor
Jakobi 2-416

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi arendusjuht
Jakobi 2-416
5349 6820
Virve-Anneli Vihman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
psühholingvistika kaasprofessor
Jakobi 2-416

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi arendusjuht
Jakobi 2-416
5349 6820
Tiia Margus
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
koordinaator
Jakobi 2-433
+372 737 5221
5621 1096 (5221)
Tiia Margus
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
koordinaator
Jakobi 2-433
+372 737 5221
5621 1096 (5221)
Enel Põld
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Jakobi 2-432
Enel Põld
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Jakobi 2-432

Professor Liina Lindström (dr) - nõukogu esimees
Birute Klaas-Lang, professor (knd)
Gerson Stefan Klumpp, professor (dr)
Karl Pajusalu, professor (dr)
Renate Pajusalu, professor (dr)
Külli Habicht, kaasprofessor (dr)
Pärtel Lippus, kaasprofessor (dr)
Kristiina Praakli, kaasprofessor (dr)
Pire Teras, kaasprofessor (dr)
Virve-Anneli Vihman, kaasprofessor (dr)
Nikolay Kuznetsov, lektor (dr)
Ann Veismann, lektor (dr)
Tiia Margus, koordinaator
Laura Rebane, üliõpilaste esindaja
Annaliis Tenisson, üliõpilaste esindaja
Karl Gustav Gailit, üliõpilaste esindaja
Kertu Saul, üliõpilaste esindaja

Instituudi põhikiri

File

Eesti keele osakond

Soome-ugri osakond

Rakenduslingvistika osakond

Üldkeeleteaduse osakond

Instituudi raamatukogu

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogu koosneb kolmest kogust:

  • eesti keele raamatukogu (Jakobi 2-423)
  • soome-ugri raamatukogu (Jakobi 2-422)
  • üldkeeleteaduse raamatukogu (Jakobi 2-446)

Raamatuid saab laenutada E-R 9-17. Raamatute laenutamiseks ükskõik millisest kogust tuleb pöörduda ruumi 423 Leelo Padari poole. 

Kontakt: leelo.padari@ut.ee, tel 737 6543

 

Laborid

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis on kaks laborit: foneetika labor ja suulise ja arvutisuhtluse labor. Foneetika labor tegeleb eesti ja sugulaskeelte häälduse uurimisega. Suulise ja arvutisuhtluse laboris uuritakse suulist keelt ja suhtlust, arvutikeelt ja -suhtlust ning kogutakse suulise eesti keele korpust.

Foneetika labor

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Keskused

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus koordineerib ajaloolise Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriala uuringuid ja sellealast akadeemilist õppetööd. Digihumanitaaria keskuses on välja töötatud digihumanitaaria BA kõrvaleriala ja MA valikmoodul, pakutakse IKT-koolitusi, tutvustatakse digihumanitaariaga seotud teadustööd. Eesti keele väljendusõpetuse keskus koordineerib akadeemilise eesti keele ja väljendusõpetuse ainete õpetamist ning pakub ainete õppejõududele metoodilist tuge.

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

Eesti keele väljendusõpetuse keskus

#instituudist
hello graffiti

Tervituspidu

Jaga
07.07.2022
#instituudist

Emakeele Seltsi toimetiste sarja artiklikogumike esitlus

Reedel, 20. mail kell 14 esitleme Emakeele Seltsi toimetiste sarja järjekordseid artiklikogumikke
Jaga
19.05.2022
#instituudist
Mari Hiiemäe "Metsa poole" näitus

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus kutsub vaatama Mari Hiiemäe illustratsioonide näitust „Metsa poole“

Jaga
12.05.2022