Instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut tegeleb keeleteaduse ehk lingvistika õpetamise ja keelte uurimisega. Instituudi fookuses on eesti keel, mille uurimine ja õpetamine on meie peamine missioon. Samavõrd tähtis on aga ka sugulaskeelte õpetamine ja uurimine – instituudist on kujunenud üks juhtivaid soome-ugri keelte uurimiskeskusi maailmas. Lisaks tegeleme üldkeeleteadusega, arvutilingvistikaga ning arendame digihumanitaariat. 

Instituudi moodustavad neli osakonda, kaks laborit ja kolm keskust.

Instituuti juhib instituudi juhataja professor Liina Lindström ning instituudi nõukogu.

Töötajad
Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
keskuse juhataja
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
keskuse juhataja
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Virve-Anneli Vihman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
psühholingvistika kaasprofessor
Jakobi 2-416

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi arendusjuht
Jakobi 2-416
+372 5349 6820
Virve-Anneli Vihman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
psühholingvistika kaasprofessor
Jakobi 2-416

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi arendusjuht
Jakobi 2-416
+372 5349 6820
Tiia Margus
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
koordinaator
Jakobi 2-433
+372 737 5221
+372 5621 1096 (5221)
Tiia Margus
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
koordinaator
Jakobi 2-433
+372 737 5221
+372 5621 1096 (5221)
Keit Mõisavald
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Jakobi 2-432
Keit Mõisavald
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Jakobi 2-432

Professor Liina Lindström (dr) - nõukogu esimees
Petar Kehayov, professor (dr)
Birute Klaas-Lang, professor (knd)
Gerson Stefan Klumpp, professor (dr)
Karl Pajusalu, professor (dr)
Renate Pajusalu, professor (dr)
Külli Habicht, kaasprofessor (dr)
Pärtel Lippus, kaasprofessor (dr)
Kristiina Praakli, kaasprofessor (dr)
Pire Teras, kaasprofessor (dr)
Virve-Anneli Vihman, kaasprofessor (dr)
Nikolay Kuznetsov, lektor (dr)
Ann Veismann, lektor (dr)
Arvi Tavast, (dr, Eesti Keele Instituut)
Tiia Margus, koordinaator
Laura Rebane, üliõpilaste esindaja
Johannes Sarapuu, üliõpilaste esindaja
Georg Timoštšenko, üliõpilaste esindaja
Marianna Verpson, üliõpilaste esindaja

Instituudi põhikiri

Eesti keele osakond

Soome-ugri osakond

Rakenduslingvistika osakond

Üldkeeleteaduse osakond

Instituudi raamatukogu

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogu koosneb kolmest kogust:

  • eesti keele raamatukogu (Jakobi 2-423)
  • soome-ugri raamatukogu (Jakobi 2-422)
  • üldkeeleteaduse raamatukogu (Jakobi 2-446)

Raamatuid saab laenutada E-R 9-17. Raamatute laenutamiseks ükskõik millisest kogust tuleb pöörduda ruumi 423 Leelo Padari poole. 

Kontakt: leelo.padari@ut.ee, tel 737 6543

 

Laborid

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis on kaks laborit: foneetika labor ja suulise ja arvutisuhtluse labor. Foneetika labor tegeleb eesti ja sugulaskeelte häälduse uurimisega. Suulise ja arvutisuhtluse laboris uuritakse suulist keelt ja suhtlust, arvutikeelt ja -suhtlust ning kogutakse suulise eesti keele korpust.

Foneetika labor

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Keskused

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus koordineerib ajaloolise Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriala uuringuid ja sellealast akadeemilist õppetööd. Digihumanitaaria keskuses on välja töötatud digihumanitaaria BA kõrvaleriala ja MA valikmoodul, pakutakse IKT-koolitusi, tutvustatakse digihumanitaariaga seotud teadustööd. Eesti keele väljendusõpetuse keskus koordineerib akadeemilise eesti keele ja väljendusõpetuse ainete õpetamist ning pakub ainete õppejõududele metoodilist tuge.

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

Eesti keele väljendusõpetuse keskus

Karl Pajusalu

Keeleteadlased Karl Pajusalu ja Liina Lindström vestlevad juubelite ja väikekeelte teemadel

popcorn

Filmiõhtud eesti ja üldkeeleteaduse instituudis

Kristjan Jaak Peterson Toomemägi

Emakeelepäev eesti ja üldkeeleteaduse instituudis