Instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut tegeleb keeleteaduse ehk lingvistika õpetamise ja keelte uurimisega. Instituudi fookuses on eesti keel, mille uurimine ja õpetamine on meie peamine missioon. Samavõrd tähtis on aga ka sugulaskeelte õpetamine ja uurimine – instituudist on kujunenud üks juhtivaid soome-ugri keelte uurimiskeskusi maailmas. Lisaks tegeleme üldkeeleteadusega, arvutilingvistikaga ning arendame digihumanitaariat. 

Instituuti juhib instituudi juhataja professor Liina Lindström ning instituudi nõukogu.

Instituut arvudes

Meie instituudis on 4 osakonda, 2 laborit ja 3 keskust, sh 1 interdistsiplinaarne konsortsium. Instituudis töötab 101 inimest, sh professoreid on 6, kaasprofessoreid 13, lektoreid 14, teadureid 21, nooremlektoreid 3, nooremteadureid 28 ja õpetajaid 2. Välistöötajaid on kõigist instituudi töötajatest 18%. Instituudis on 6 õppekava, sh 1 bakalaureuseõppekava, 4 magistriõppekava ja 1 doktoriõppekava. Üliõpilasi on 225, sh bakalaureuseõppes 90, magistriõppes 97 ja doktoriõppes 38. Välisüliõpilasi on 16%. Instituudis on 3 rahvusprofessuuri, 8 ETAGi teadusprojekti ja 5 välisprojekti.

Töötajad
Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Virve-Anneli Vihman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
psühholingvistika kaasprofessor
Jakobi 2-416

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi arendusjuht
Jakobi 2-416
+372 5349 6820
Virve-Anneli Vihman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
psühholingvistika kaasprofessor
Jakobi 2-416

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi arendusjuht
Jakobi 2-416
+372 5349 6820
Tiia Margus
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
koordinaator
Jakobi 2-433
+372 737 5221
+372 5621 1096 (5221)
Tiia Margus
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
koordinaator
Jakobi 2-433
+372 737 5221
+372 5621 1096 (5221)
Keit Mõisavald
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Jakobi 2-432
Keit Mõisavald
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
Jakobi 2-432

Professor Liina Lindström (dr) - nõukogu esimees
Petar Kehayov, professor (dr)
Birute Klaas-Lang, professor (knd)
Gerson Stefan Klumpp, professor (dr)
Karl Pajusalu, professor (dr)
Renate Pajusalu, professor (dr)
Külli Habicht, kaasprofessor (dr)
Pärtel Lippus, kaasprofessor (dr)
Kristiina Praakli, kaasprofessor (dr)
Pire Teras, kaasprofessor (dr)
Virve-Anneli Vihman, kaasprofessor (dr)
Nikolay Kuznetsov, lektor (dr)
Ann Veismann, lektor (dr)
Arvi Tavast, (dr, Eesti Keele Instituut)
Tiia Margus, koordinaator
Laura Rebane, üliõpilaste esindaja
Johannes Sarapuu, üliõpilaste esindaja
Georg Timoštšenko, üliõpilaste esindaja
Marianna Verpson, üliõpilaste esindaja

Instituudi põhikiri

Instituudi raamatukogu

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogu koosneb kolmest kogust:

  • eesti keele raamatukogu (Jakobi 2-423)
  • soome-ugri raamatukogu (Jakobi 2-422)
  • üldkeeleteaduse raamatukogu (Jakobi 2-446)

Raamatuid saab laenutada E–R 10–17. Raamatute laenutamiseks tuleb pöörduda ruumi 423 Leelo Padari poole. 

 

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogu

Osakonnad

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis on neli osakonda: eesti keele osakond, soome-ugri osakond, rakenduslingvistika osakond ja ülskeeleteaduse osakond.

Eesti keele osakond

Soome-ugri osakond

Rakenduslingvistika osakond

Üldkeeleteaduse osakond

Laborid

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis on kaks laborit: foneetika labor ja suulise ja arvutisuhtluse labor. Foneetika labor tegeleb eesti ja sugulaskeelte häälduse uurimisega. Suulise ja arvutisuhtluse laboris uuritakse suulist keelt ja suhtlust, arvutikeelt ja -suhtlust ning kogutakse suulise eesti keele korpust.

Foneetika labor

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Keskused

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus koordineerib ajaloolise Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriala uuringuid ja sellealast akadeemilist õppetööd. Digihumanitaaria keskuses on välja töötatud digihumanitaaria BA kõrvaleriala ja MA valikmoodul, pakutakse IKT-koolitusi, tutvustatakse digihumanitaariaga seotud teadustööd. Eesti keele väljendusõpetuse keskus koordineerib akadeemilise eesti keele ja väljendusõpetuse ainete õpetamist ning pakub ainete õppejõududele metoodilist tuge.

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

Eesti keele väljendusõpetuse keskus

Rõukude fond

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut sai 2022. aasta jaanuaris Kanada väliseestlaste perelt rohkem kui kahe miljoni euro suuruse päranduse, mis on ülikooli ajaloo suurimaid annetusi. Instituut plaanib raha kasutada perekonda vääriliselt austades. Päranduse abil lõi eesti ja üldkeeleteaduse instituut Kadri, Nikolai ja Gerda Rõugu nimelise stipendiumifondi üliõpilastele. Lisaks kasutatakse raha teadus- ja arendusprojektide elluviimiseks ning instituudi arenduseesmärkide täitmiseks.

Rõukude perekonnast

Rahastatud tegevused

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ajalugu Tartu Ülikoolis