Eesti keele väljendusõpetuse keskus

Õppetöö

Eesti keele väljendusõpetuse keskus on väike, kuid tegus üksus, millel on täita vastutusrikas ülesanne – koordineerida akadeemilise eesti keele ja väljendusõpetuse ainete õpetamist ning pakkuda ainete õppejõududele metoodilist tuge.

Igal õppeaastal osaleb meie ainekursustel 800–900 üliõpilast üle ülikooli. Kursustel õpetame muu hulgas seda, kuidas

 • kavandada oma kirjutamisprotsessi;
 • refereerida ja viidata nõuetekohaselt;
 • kirjutada akadeemilistele ja erialatavadele vastavat teksti;
 • kasutada teksti viimistlemisel keelehooldeallikaid.
Tagasiside õppeinfosüsteemist

Aines korrati üle viitamine ja refereerimine, mis on üliõpilase oskuste pagasis vaieldamatult väga tähtsad. Sain teada, kuidas hinnata allika usaldusväärsust ning kust erinevaid lugemismaterjale üleüldse leida. (Akadeemiline eesti keel, kevad 2021)


Varem kirjutasin palju tunde järgi, nüüd aga oskan vajaduse korral õigetest allikatest üle vaadata, kuidas on korrektsem kirjutada. (Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus, kevad 2020)

Bakalaureuse- ja magistriõppe kohustuslikud ained

 • "Akadeemiline eesti keel" (HVEE.01.004, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond)
 • "Eesti keel" (FLEE.02.093, tõlkeõpetuse erialal)
 • "Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus" (FLEE.02.042, sotsiaalteaduste ja meditsiiniteaduste valdkond)
 • "Eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus" (HVEE.00.013, loodus- ja täppisteaduste valdkond)
 • "Eesti keel ja stilistika" (FLEE.02.019, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala)
 • "Erialane eesti keel eripedagoogidele ja logopeedidele" (HVEE.00.019, HVEE.00.020, eripedagoogika eriala)

Vabaained

Peale kohustuslike ainete pakub väljendusõpetuse keskus ka valik- ja vabaaineid, kuhu on oodatud mistahes eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Praegu pakub keskus ainet "Akadeemiline ja populaarteaduslik eneseväljendus eesti keeles" (HVEE.00.012).

Teadustöö

Eesti keele väljendusõpetuse keskuse teadustöö keskmes on protsessipõhine tekstiloome, seostatuna žanripedagoogika ja ainekirjaoskusega. Uuritakse eri liiki tekstide kirjutamist nii õppijate (õpilaste, üliõpilaste) kui ka juhendajate (õpetajate, õppejõudude) vaatenurgast. Praegused põhisuunad on seotud Vikipeedia kasutamisega õppetöös ning uurimistöö kirjutamise ja juhendamisega.

Kuna keskuse teadustöö on pedagoogilise suunitlusega, osaleme Pedagogicumi õpetajakoolituse teadusrakkude tegevuses. Ülevaate väljendusõpetuse teadusraku teaduspublikatsioonidest, konverentsiettekannetest jm saab Pedagogicumi veebilehelt.

Koolitused

Eesti keele väljendusõpetuse keskus korraldab ametnikele, ettevõtete töötajatele jt keelekoolitusi. Praegusesse tellimuskoolituste valikusse kuuluvad järgmised koolitused.

 • "Korrektne ametikeel I: õigekiri" (HVEE.TK.073)
 • "Korrektne ametikeel II: sõnast lauseni"
 • "Korrektne ametikeel III: terviktekst"

Soovi korral saab tellida erikoolitusi elektroonilise ametikirja, keelehooldeallikate jm kohta.

#instituudist
popcorn

Filmiõhtud eesti ja üldkeeleteaduse insituudis

#instituudist #õpetamine
Tartu Ülikooli peahoone

Pakume tööd turunduse ja kommunikatsiooni spetsialistile

#instituudist #õpetamine

Eesti keele teise keelena nooremlektor

Kandideeri eesti keele teise keelena nooremlektori ametikohale.