Skip to main content

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus on eesti ja üldkeeleteaduse instituudis tegutsev üksus. Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus loodi 2000. aastal eesmärgiga koordineerida ja korraldada ajaloolise Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriala uuringuid ja sellealast akadeemilist õppetööd ning edendada Lõuna-Eesti ajaloo, kultuuri ja keelte õpetamist ja tutvustamist nii kursustel, seminaridel-konverentsidel kui ka kirjasõnas.
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse tähtsaimaks ülesandeks on Lõuna-Eestis kõneldavate põliskeelte (võro, seto ja mulgi keele) ja lõunaeesti kultuuri õpetamine ehk lõunaeesti keelest ja kultuurist teadliku järelpõlve kasvatamine. Lõunaeesti keeli ja kultuuri on võimalik õppida valikainetena ning ka omaette moodulina. Näiteks saab õppida eesti keele ja kirjanduse õpetaja lisaerialana lõunaeesti keele ja kultuuri õpetajaks.

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus on olemuselt interdistsiplinaarne, tehes tihedat koostööd eri teadusalade TÜ instituutide ja mitmete teiste Lõuna-Eesti kultuuri-, teadus- ja arendusasutustega.

Paul Hagu – keskuse juhataja
Külli Eichenbaum – vana Võrumaa kultuuri asjatundja
Rainer Kuuba - Võru Instituut
Alli Laande – Mulgimaa esindaja
Karl Pajusalu – TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Ahto Raudoja – Setumaa esindaja
Heiki Valk – TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut
Mart Velsker – TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituut

03. november 2020 – 12. aprill 2021
Näitus „Edgar Valteri imeline pokumaailm“ Tartu Ülikooli Jakob 2 õppehoone IV korrusel.
Näitusel olid väljas suured pildid pokude rännakust Edgar Valteri radadel ja raamatu „Aastatsõõr pokudõga. Aastaring pokudega“ valmimisloost. Rännates läbi nelja aastaaja Edgar Valteri radadel Pöörismäel ja mitmel pool mujal ajaloolisel Võrumaal, on fotograaf Külli Leppik pildistanud kauneid loodusvaateid. Fotosid täiendavad Edgar Valteri originaaljoonistused pokudest ning Külli Leppiku aja kulgemisest kantud mõtisklused, mille on Urvaste kandi võru keelde tõlkinud Urmas Kalla.
Näituse koostas Külli Leppik. Raamatusse „Aastatsõõr pokudõga. Aastaring pokudega“ jõudnud fotodest oli näitusel väljas väike aastaring – igast aastaajast kõige iseloomulikumad ja kirkamad võtted.
Näitust vahendas Võro Instituut. Näituse tõi Eesti Rahvakultuuri Keskuse toel Tartusse TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus.

4. veebruar
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

9. veebruar – 20. aprill
Loengukursus „Võru keele vestluskursus“, õppejõud Sulev Iva. Osales 2 üliõpilast.

9. veebruar – 20. aprill
Loengukursus „Lõunaeesti kirjakeele ajalugu“, õppejõud Sulev Iva. Osales 6 üliõpilast.

11. veebruar
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

11. veebruar – 15. aprill
Loengukursus „Setu müüdilised regilaulud: tekstid ja taustad“, õppejõud Madis Arukask. Osales 5 üliõpilast.

12. veebruar – 23. aprill
Loengukursus „Võru keele algkursus“, õppejõud Sulev Iva. Osales 17 üliõpilast.

22. veebruar
TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse kolimine. Keskuse uus asukoht Tartus on Jakobi 2-413 (TÜ Jakobi 2 õppehoone IV korrusel).

25. veebruar
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

4. märts
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

11. märts
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

18. märts
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

25. märts
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

8. aprill
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

15. aprill
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

22. aprill
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

29. aprill
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

13. mai
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

20. mai
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

28. mai
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

11. juuni
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

15. juuni
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

21. juuni
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

7. september – 9. november
Võru keele järgkursus, õppejõud Sulev Iva. Osales 3 üliõpilast.

9. september – 11. november
Loengukursus „Lõunaeesti folkloor“, külalisõppejõud emeriitdotsent Paul Hagu. Osales 13 üliõpilast.

10. september – 12. november
Loengukursus „Lõunaeesti keeled“, õppejõud Sulev Iva. Osales 18 üliõpilast.

10. september – 19. november
Loengukursus „Seto elulaad, elatusalad ja pärimuskultuur“, külalisõpejõud Elvi Nassar. Osales 10 üliõpilast.

15. september – 14. oktoober
Võru keele algkursus Tallinnas, Eesti Muusika ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilastele. Õppejõud Sulev Iva. Osales 25 üliõpilast.

23. september
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

30. september
Seto-eesti sõnaraamatu töörühma veebikoosolek.

7. oktoober
LE keskuse jututarõ ”Seto õdak – Paul Hagu 75”. Ettekannetega esinesid ja uut seto kirjavara tutvustasid Eva Saar, Ahto Raudoja ja Karl Pajusalu. TÜ seto välitöödest 2021. aasta suvel ja seto korpuse koostamisest kõneles Janek Vaab.

07. oktoober – 16. detsember
Loengukursus „Lõuna-Eesti koha- ja isikunimed“, külalisõppejõud Mariko Faster ja Evar Saar. Osales 13 üliõpilast.

12. oktoober
Mulgi sõnaraamatu I osa (A - L) veebiversiooni esitlus ja murdesõnaraamatute seminar Mulgimaal Mustlas. Mulgi sõnaraamatut tutvustasid Karl Pajusalu, Alli Laande ja Kristi Ilves, EKI murdesõnaraamatute sarjast kõneles Jüri Viikberg ning seto sõnaraamatu koostamisest Eva Saar.  

Lõuna-Eesti keele ja kultuuri kursused

Tule, õpi lõunaeesti põliskeeli: võru, seto ja/või mulgi keelt! Tule laienda oma silmaringi lõunaeesti kultuuriruumi ja maailmatunnetust käsitlevatel kursustel!

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus pakub igal semestril üliõpilastele neli-viis lõunaeesti keele- ja kultuurialast kursust. Lõunaeesti keele ja kultuuri aineid saab õppida valikainetena, aga ka omaette moodulina, näiteks saab õppida eesti keele ja kirjanduse õpetaja lisaerialana lõunaeesti keele ja kultuuri õpetajaks.
Meie põhiõppejõud on TÜ lõunaeesti keele ja kultuuri lektor Sulev Iva, ent pea igal semestril on õppe mitmekesisuse huvides kutsutud kursusi õpetama külalislektoreid, oma valdkonda hästi tundvaid teadlasi ja spetsialiste. Seda nii statsionaarsetele kursustele kui ka erikursustele.
Lõunaeesti keele ja kultuuri kursused on olnud läbi aegade populaarsed ja seda mitte ainult keele- ja kirjandusteaduse üliõpilaste seas, vaid need on toonud kokku erinevate instituutide üliõpilasi üle kogu Tartu Ülikooli, sh tulevasi arste, botaanikuid, geograafe, juriste, majandusteadlasi jt. Osalejaid toovad lisaks kursuse teemale kindlasti kokku lektorite ja külalisõppejõudude sarm ja teadmised-kogemused, ent kahtlemata on oluline motivaator ka üliõpilaste endi päritolu: Võromaalt pärit mistahes eriala üliõpilased leiavad üles võro keele ja kultuuri kursused, Mulgimaalt juurtega noored mulgi keele kursuse, Setomaa juurtega noored seto keele ja kultuuri õppeained. Ent oodatud on kõik lõunaeesti põliskeeltest ja kultuurist huvitatud üliõpilased!

Kursuste toimumist toetab kultuuriministeerium Eesti Rahvakultuuri Keskuse Vana-Võromaa, Mulgimaa ja Setomaa pärimuskultuuri toetusmeetmetest.

Lisainfo ja abi kursustele registreerumisel:
Eva Saar, eva.saar@ut.ee
TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

HVEE.01.014 LÕUNAEESTI KEELED (3 EAP)
Õppejõud Sulev Iva

Kursusel tutvutakse lõunaeesti keelte ajaloolise kujunemise, jagunemise, peamiste tunnusjoonte ja tänapäevase olukorraga. Läbi praktilise keeleõppe omandatakse algtasemel võru keele oskus. Tekste lugedes ja kuulates tutvutakse seto, mulgi ja tartu keele iseärasustega ja õpitakse neil kõigil vahet tegema.

R 10–12 (2.–11. nädalal) Jakobi 2-103

 

FLLE.00.004 LÕUNAEESTI FOLKLOOR (3 EAP)
Õppejõud Paul Hagu

Põhiliselt tutvustatakse lõunaeesti folkloori eripära žanride lõikes, kuid samas antakse ülevaade ka folkloori erinevustest Lõuna-Eesti eri regioonides.

N 16–18 (2.–11. nädalal) Jakobi 2–103

 

HVEE.01.008 VÕRU KEELE JÄRGKURSUS (3 EAP)
Õppejõud Sulev Iva

Kursuse eesmärgiks on võrukeelse suulise ja kirjaliku väljendusoskuse täiendamine. Õpitakse võru grammatikat ning harjutatakse võru keeles lugemist ja kirjutamist.

T 14–16 (2.–11. nädalal) Jakobi 2-103

 

HVEE.00.021 LÕUNA-EESTI KOHA- JA ISIKUNIMED (3 EAP)
Õppejõud Mariko Faster ja Evar Saar

Uus kursus! Kursuse eesmärk on anda põhjalikud üldteadmised onomastikast (nimeuurimisest), tutvustada Lõuna-Eesti nimede eripärasid ning arendada koha- ja isikunimede analüüsimise oskust Lõuna-Eesti nimede näitel. Kursus on mõeldud kõigile, kellel on soov saada rohkem teada nimeuurimisest, kultuuriloost ja Lõuna-Eesti koha- ning isikunimedest.

N 14–16 (6.–16. nädalal) Jakobi 2-103

 

HVEE.00.022 SETO ELULAAD, ELATUSALAD JA PÄRIMUSKULTUUR (3 EAP)
Õppejõud Elvi Nassar

Kursusel õpitakse tundma traditsioonilist seto elulaadi, usku, kombestikku ja pärimuskultuuri ning suunatakse mõistma selle sisu ja tähendust.

R 12–14 (2.–11. nädalal) Jakobi 2-103
 

#muu
tehisintellekt

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Jaga
15.09.2021
#muu
Klaviatuur

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

Jaga
15.09.2021
#muu
Foneetikalabor

Foneetika labor

Jaga
15.09.2021