Eesti keele majade projekti koolitused täiskasvanute eesti keele õpetajatele

Alates 2018. aastast oleme eesti ja üldkeeleteaduse instituudi rakenduslingvistika osakonnas eesti keele majade projekti raames pakkunud täienduskoolitusi eesti keele võõrkeelena õpetajatele. Täienduskoolitused toimuvad Kultuuriministeeriumi toel ning koostöös Integratsiooni Sihtasutusega.
Nelja aasta jooksul on koolitustel käinud kokku 100 õpetajat keelefirmadest ning lisaks eesti keele majade 11 eesti keele õpetajat ja 15 eestvedajat, kes õpetavad täiskasvanud õppijaid peamiselt Tallinnas ja Ida-Virumaal.

Koolitusgruppide esmane komplekteerimine käib Integratsiooni Sihtasutuse kaudu.

Koolitajateks oma ala parimad

Eesti keele majade projekti täiendusõppeprogrammid on kavandatud ja välja töötatud õpetajate soove ja vajadusi arvestades, igal aastal täiendame ja kaasajastame programmides käsitletavaid teemasid. Lisaks eesti ja üldkeeleteaduse instituudi kompetentsile oleme saanud kaasata oma ala asjatundjaid nii ülikooli seest (Viljandi kultuuriakadeemia jm) kui ka väljastpoolt ülikooli (Eesti Keele Instituut, Keeleinspektsioon jm).
Eesti keele majade alustavate eesti keele võõrkeelena õpetajate täiendusõppeprogrammi juurde kuulub mentorprogramm (10-tunnine vaatlus- ja õpetamispraktika), kuhu kaasasime kogenud tegevõpetajaid.

Projekti koolitusprogrammide olulisus ja missioon

Eesti keele majade projekti koolitusprogrammide oluliseks väärtuseks on osalejate koostöine õpe ja kogemuste vahetamine praktikakogukonnas. Nimelt olid täiskasvanute eesti keele õpetajad  koolitusturul pikalt omaette, nappis koolitusi ja kokkusaamisi. Eesti keele majade loomisega võttis Integratsiooni Sihtasutus kõik täiskasvanute eesti keele õpetajad oma tiiva alla, eesmärgiga luua ühine infoväli ja kogukond. Meil on hea meel, et just Tartu Ülikoolis on juba kolm korda toimunud eesti keele kui teise keele õpetajate suurkogu – laiapõhjaline konveretsiformaadis jätkukoolitus.


Koostöö ja koolitused jätkuvad ka 2022. aastal.

2018

Eesti keele majade tegevused. Eestvedajate baaskoolitus (156 tundi)

Eesti keele majade tegevused. Eesti keele õpetamine A1- ja A2-tasemel (546 tundi)

2019

Eesti keele majade tegevused. Eesti keele õpetamine B1-tasemel (68 tundi)

Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine (78 tundi)

Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine. Jätkukoolitus 2019 (20 tundi)

2020

Eesti keele majade tegevused. Eesti keele õpetamine A1- ja A2-tasemel (225 tundi)

Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine. Jätkukoolitus 2020 (16 tundi)

Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine (78 tundi)

2021

Eesti keele õpetamine täiskasvanutele. Õppijakeskne teemapäev (6 tundi)

Eesti keele õpetamine täiskasvanutele. Veebiõppe teemapäev (6 tundi)

Eesti keele õpetamine täiskasvanutele. Keeleõpe veebis (6 tundi)

Eesti keele majade tegevused: eesti keele õpetamine täiskasvanutele. Jätkukoolitus (52 tundi)

Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine (78 tundi)

Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine. Jätkukoolitus 2021 (16 tundi)

üliõpilased

Tartu Ülikool ootab õpihuvilisi kevadsemestril algavatesse mikrokraadiprogrammidesse

Vestlus_HV

Akadeemiline keelekaaslane – tule eesti keelt õppima ja õpetama!

Ann Siiman

Tartu Ülikooli kursus „Eesti keel“ valiti aasta e-kursuse nominendiks