Eesti keele suvekursused koostöös Rootsi Eestlaste Liiduga

Koostöös Rootsi Eestlaste Liiduga on rakenduslingvistika osakond (endine eesti keele võõrkeelena osakond) korraldanud eesti keele suvekursusi juba üle kahekümne aasta.

Ühe- ja kahenädalased suvekursused toimuvad Tartus igal aastal augustikuus, kutsudes vanu ja uusi eesti keele huvilisi oma mõnusa õhkkonna ning just iga grupi soovide järgi valitud teemaderingiga. Esimesel kohtumisel jagatakse õppijad kolme rühma vastavalt keeleoskustasemele. Algtaseme keeletundides on vajadusel abiks selgitused inglise keeles. Õppijate seas menukad on ka ühised väljasõidud, kontserdi- ja teatrikülastused, keelekohvikud (ülal pildil hetk 2017. aasta suvekursuse keelekohvikust, foto autor Maria Gerdås). Suvekursustele on teretulnud ka teised muu emakeelega eesti keele õppijad, kellele kursuse formaat sobib. Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni 4 akadeemilist tundi päevas, sellele lisanduvad kultuuriüritused ja keelekohvikud, kuhu palume eraldi registreeruda kursuse algul.

2020. aasta suvekursused toimusid koroonaviiruse tõttu veebis (Moodle'i ja Keelekliki keskkonnas ning regulaarsete reaalajas veebitundidega). 2021. aasta suvekursustel osalejaid saime taas võõrustada Tartus kohapeal.

2023. aasta suvekursuse info:

Programm „Eesti keel kultuurikontekstis“ (HVEE.TK.098, 52 tundi) toimub kolmes rühmas vastavalt keeleoskustasemele. Õpetajad Tiina Kikerpill, Maarika Teral ja Sirje Rammo ootavad oma uusi ja vanu õpilasi augusti teisel nädalal (7.08 – 11.08.2023) Tartus Jakobi 2 õppehoones. Esmane registreerumine toimub Rootsi Eestlaste liidu kaudu, õppijad jagatakse kursuse esimesel päeval kolme gruppi vastavalt keeleoskustasemele.

Intensiivkursusel pööratakse tähelepanu kõigile osaoskustele (kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine), kasutades kommunikatiivse keeleõppe meetodit. Õppijad saavad arendada oma eesti keele oskust, grammatika ja sõnavara tundmist, aga ka täiendada oma teadmisi eesti kultuuri ja elulaadi kohta. Kontaktõpe klassiruumis toimub iga päev 4 akadeemilist tundi (esmaspäevast reedeni harilikult kell 10.00-14.00), sellele lisandub iseseisev töö (sh ülesanded keelekeskkonnas), kultuuriprogrammiga väljasõit ja keelekohviku külastamise võimalus kahel õhtupoolikul.

Kultuuriliseks väljasõiduks võetakse tänavuse grupiga 10. augustil ette retk Viljandisse, kus vaatame kogupereetendust „Suur Boy ja Väike Boy“. Piletid ja buss on broneeritud, rohkem infot sõidu ja piletite kohta annavad õpetajad juba augustis kursuse algul.

Keelekohvikusse ootame kõiki eesti keele õppijaid, olenemata keeleoskustasemest – leiame ühised tegevused kõigile.

Suvekursuse täpsustatud kava koos ruumide infoga saadame registreerunutele augusti algul.

Täiendav info ja registreerumine Rootsi Eestlaste Liidu veebilehelRegistreerumine kestab kuni 1. augustini 2023.