Autor:
Lauri Kulpsoo

Eestikeelsele haridusele üleminekut toetavad koolitused

2024. aastal korraldab TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut haridustöötajatele neli kogemusseminari, mille eesmärk on toetada eestikeelsele haridusele üleminekut. Kogemusseminarid valmivad teadlaste ja praktikute koostöös.

 

Kogemusseminaridel arutletakse järgmistel teemadel:

  • Millistest põhimõtetest üleminekul lähtume ja miks?
  • Mida soovitavad Tartu Ülikooli teadlased oma uurimuste põhjal?
  • Millist nõu annavad Tartu haridusasutused, kus on juba üleminekut alustatud?

Kogemusseminarid on tasuta ja nende korraldamist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Seminarid toimuvad Zoomi keskkonnas. Registreerunutele saadetakse osalemislink e-postile mõni päev enne toimumist. Seminare salvestatakse edaspidiste veebikursuste tarvis.

 

01.03 

"Kogemusseminar koolijuhtidele ja õppejuhtidele: muutuste juhtimine ja eestikeelsele haridusele üleminek"

Koolitusel antakse lühiülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevustest ning koolide toetamise võimalustest eestikeelsele haridusele üleminekul. Tartu linn jagab oma kogemust eestikeelsele haridusele üleminekul ning tutvustab linnavalitsuse rolli kogu protsessis. Samuti antakse soovitusi, kuidas kaasata lapsevanemaid üleminekuprotsessi ja tõsta vanemate keeleteadlikkust.

Koolituspäeva teises pooles jagavad neli Tartu kooli oma kogemust muutuste juhtimisel ja sisseviimisel ning kirjeldavad, milliseid praktikaid nad on kasutanud kooli eestikeelsele haridusele üleviimisel ja kuidas muu kodukeelega õpilane kohaneb eestikeelses koolis. Koolituspäeva viimane osa on avatud aruteluring, kus kõik huvilised saavad küsimusi esitada nii koolijuhtidele kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajale.

05.04 

"Kogemusseminar aineõpetajatele ja eesti keele õpetajatele: eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine"

Koolitusel jagavad oma kogemusi klassiõpetajad ja põhikooli aineõpetajad Tartu Annelinna Gümnaasiumist ja Tartu Hansa Koolist. Fookus on mitte-eesti kodukeelega laste eestikeelsel õppel. Koolitajad tutvustavad eestikeelses aineõppes tõhusaks osutunud metoodilisi põhimõtteid ja võtteid ning jagavad kolleegidele soovitusi õppematerjalide valikuks. Koolituspäeva teises osas toimub vestlusring, kus osalejad saavad esinejatelt küsida ja arutleda tõstatunud teemade üle. 

03.05 

"Kogemusseminar lasteaiajuhtidele ja -õpetajatele: eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine"

Seminar keskendub väikelapse mitmekeelsusele ja teise keele omandamisele, sh ka muu kodukeelega lastevanemate keelehoiakutele eestikeelsele haridusele üleminekul. Kolm Tartu lasteaeda jagavad oma kogemust muutuste juhtimisel ja sisseviimisel ning kirjeldavad, milliseid praktikaid nad on kasutanud lasteaia eestikeelsele haridusele üleviimisel ja kuidas muu kodukeelega õpilane kohaneb eestikeelses lasteaias. Koolituspäeva viimane osa on avatud aruteluring, kus kõik huvilised saavad küsimusi esitada ja aruteluteemasid tõstatada. 

Registreeru

 

Ettevalmistamisel samas sarjas

24.05 "Ennastjuhtiv õppija, sisserännanud õppijate toetamine"

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule

Eesti lipud kaardil

Emakeelepäeva tähistamine instituudis

Eesti keele õpe

Tulemas on eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava infotund