Skip to main content

Soome-ugri osakond

Soome-ugri osakonnas õpetatakse ja uuritakse eesti keele lähemaid ja kaugemaid sugulaskeeli. Soome, ungari ja komi keelt õpetavad peamiselt emakeelsed lektorid. Keelekursusi, mille peaeesmärk on tutvustada keelte struktuuri, õpetavad spetsialistid, kellel on pikaajaline kogemus vastava keele uurijana. Osakonna õppeprofiili laiendavad juba mitu aastat edukalt Euroopa teiste ülikoolide soome-ugri instituutidega tehtavad koostööprojektid, nagu soome-ugri talvekoolid, e-kursused ja erinevad töötoad (vt https://copius.eu). Meil on mitmeid  Soome ja Ungari partnerülikoole, kus üliõpilased saavad õppida vahetusüliõpilasena või osaleda suvekursustel ning arendada oma keeleoskust. Soome-ugri keelte, keelekontaktide, keelte ajaloo ja kultuuride kursusi on kõigi erialade üliõpilastel võimalik õppida ka valik- või vabaainetena. Mistahes valdkonna üliõpilased saavad õpitavat eriala laiendada soome keele ja kultuuri, soome-ugri keelte või ungari keele ja kultuuri moodulitega.

Osakonna uurimisprofiili kuuluvad läänemeresoome keeled (isuri, vadja, liivi, vepsa, lüüdi), saami keeled (neist eriti Pite ja inarisaami), Venemaal kõneldavad kaugemad sugulaskeeled nagu komi, udmurdi ja mordva keeled ning samojeedi keeltest sölkupi ja kamassi keel. Osakonnas töötab üle 20 õppejõu ja teadlase, kelle hulgas on ka doktorante. Vähemuskeelte dokumenteerimiseks ja kirjeldamiseks käivad keeleuurijad välitöödel, kaasates sageli ka üliõpilasi. Kogutud keelematerjali töödeldakse ja tehakse keelekorpustes avalikult kasutatavaks. Samuti tegeletakse arhiivimaterjalide publitseerimisega. Osakonna teadlaste uurimisprojekte on aastaid toetanud Eesti Teadusagentuur ja Hõimurahvaste programm, mis on võimaldanud uurijatel keskenduda soome-ugri keelte fonoloogiale, morfosüntaksile, leksikoloogiale ja pragmaatikale.

 

Töötajad

Gerson Stefan Klumpp
osakonna juhataja, soome-ugri keelte professor, eesti keele ja soome-ugri keelte magistriõppe programmijuht
737 6537
Gerson Stefan Klumpp
osakonna juhataja, soome-ugri keelte professor, eesti keele ja soome-ugri keelte magistriõppe programmijuht
Tuomas Johannes Huumo
külalisprofessor
Tuomas Johannes Huumo
külalisprofessor
Juha-Matti Aronen
külalislektor
Juha-Matti Aronen
külalislektor
Elena Markus
läänemeresoome keelte kaasprofessor
Elena Markus
läänemeresoome keelte kaasprofessor
Fedor Rozhanskiy
soome-ugri keelte kaasprofessor
Fedor Rozhanskiy
soome-ugri keelte kaasprofessor
Nikolay Kuznetsov
soome-ugri keelte lektor 0,5 k
Nikolay Kuznetsov
soome-ugri keelte lektor 0,5 k
Krisztina Toth
ungari keele külalislektor
737 5220
Krisztina Toth
ungari keele külalislektor
Margit Kuusk
soome keele ja kultuuri õpetaja
737 5220
Margit Kuusk
soome keele ja kultuuri õpetaja
Valts Ernštreits
liivi keele teadur 0,1 k
Valts Ernštreits
liivi keele teadur 0,1 k
Miina Norvik
läänemeresoome keelte lektor (tööleping peatatud) 0,5 k, läänemeresoome keelte teadur
Miina Norvik
läänemeresoome keelte lektor (tööleping peatatud) 0,5 k, läänemeresoome keelte teadur
Denys Teptiuk
mordva keelte teadur
Denys Teptiuk
mordva keelte teadur
Eva Saar
koordinaator 0,5 k
läänemeresoome keelte teadur 0,5 k
737 5422
Eva Saar
koordinaator 0,5 k
läänemeresoome keelte teadur 0,5 k
737 5422
Eda-Riin Tuuling
erialainfo spetsialist 0,5 k
komi keele nooremteadur 0,5 k
Eda-Riin Tuuling
erialainfo spetsialist 0,5 k
komi keele nooremteadur 0,5 k
Iuliia Zubova
udmurdi keele nooremteadur
Iuliia Zubova
udmurdi keele nooremteadur
Marili Tomingas
liivi keele nooremteadur 0,5 k
Marili Tomingas
liivi keele nooremteadur 0,5 k
Triin Todesk
komi keele nooremteadur 0,75 k
Triin Todesk
komi keele nooremteadur 0,75 k
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
737 5423
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
Ago Künnap
emeriitprofessor
Ago Künnap
emeriitprofessor
Tiit-Rein Viitso
emeriitprofessor
Tiit-Rein Viitso
emeriitprofessor
Tõnu Seilenthal
emeriitdotsent
Tõnu Seilenthal
emeriitdotsent
Heinike Heinsoo
emeriitdotsent
Heinike Heinsoo
emeriitdotsent
Merit Niinemägi
saami keelte nooremteadur 0,15 k
Merit Niinemägi
saami keelte nooremteadur 0,15 k
Patrick O'Rourke
doktorant
Patrick O'Rourke
doktorant
Polina Oskolskaia
doktorant
Polina Oskolskaia
doktorant
#muu
tehisintellekt

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Jaga
15.09.2021
#muu
Klaviatuur

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

Jaga
15.09.2021
#muu
Foneetikalabor

Foneetika labor

Jaga
15.09.2021