Skip to main content

Soome keele õpetaja lisaeriala

Soome keele õpetaja täiendusõppesse (FLEE.TK.076, 45 EAP) on oodataud kõik, kellel on õpetaja kutse mõnel muul erialal ja kelle soome keel on vähemalt B2 tasemel. Programm sobib ka neile, kes juba soome keelt õpetavad, aga kellel vastav erialane haridus puudub.

Soome keele õpetaja lisaeriala progamm võimaldab saada süvendatud teadmisi soome keelest, vajadusel ka süvendatud keeleõpet.

Täiendusõppeprogrammi läbinul on pädevus õpetada soome keelt üldhariduskoolis, kutsekoolis või keelekursustel.

Programmi maht on 45 EAP, kestvus 2 aastat. Õppetöö on korraldatud päevaõppes koos bakalaureuse ja magistriastme üliõpilastega.

Õppejõududeks on emakeelne soome keele lektor ning pika õpetamiskogemusega soome keele õpetaja.

Programmi maht on 45 EAP. Ainete sooritamise tempo ja järjekord on individuaalne.

Programm võimaldab saada süvendatud teadmisi soome keelest, vajadusel ka süvendatud keeleõpet.

 

Kohustuslikud ained (27 EAP)

FLEE.06.103 Pedagoogiline praktika (6 EAP)
FLEE.06.102 Soome keele didaktika (6 EAP)
FLEE.06.183 Soome keele grammatika I (3 EAP)
FLEE.06.184 Soome keele grammatika II (3 EAP)
FLEE.06.177 Soome keele oskuse hindamine (3 EAP)
FLEE.06.093 Soome-eesti kontrastiivgrammatika (6 EAP)

 

Valikained (18–27 EAP) *

FLEE.06.100 Soome keele ja kultuuri aktuaalsed küsimused (6 EAP)
FLEE.06.096 Soome keelepraktika (6EAP)
FLEE.06.094 Soome kirjandus II (6EAP)
FLEE.06.165 Soome kultuur (3 EAP)
FLEE.06.008 Soome maa ja ajalugu (3 EAP)
FLEE.06.075 Soome murded ja kõnekeel (3 EAP)

* valikainete hulgast tuleb valida vähemalt 18 EAP mahus aineid.

 

 

Programmi maksumus on 1530 eurot, mis tasutakse neljas osas vastavalt semestrite õppemahule.

#täiendusõpe
keeleteaduslik katse

Keeleteadlaste külalistunnid ja töötoad koolidele

Jaga
25.11.2021
#täiendusõpe
Keelekohvik 2017

Eesti keele suvekursused koostöös Rootsi Eestlaste Liiduga

Jaga
25.11.2021
Jaga
24.11.2021