Autor:
Pexels

Aita teha teadust, osale katses!

Siit lehelt leiad infot eesti ja üldkeeleteaduse instituudis käimasolevate katsete kohta. Lisainfo saamiseks palume võtta ühendust katse korraldajatega.

Hetkel käimasolevad katsed

Kutsume osalema veebikatses, mis paneb proovile su sõnavarateadmised eesti keeles!

Käesolev uurimus koosneb kahest osast:  kuulamiskatsest ja  lühikesest küsimustikust.
Katses palume sul kuulata päris ning väljamõeldud eesti keele sõnu ning otsustada millised neist on päris eesti keele sõnad. Küsimustikus soovime saada informatsiooni sinu demograafilise ja keeletausta kohta.  

Selle teksti lugemine ja mõlema uurimuse osa läbimine võtab keskmiselt aega 25 minutit.

 

Et katse saaks tõrgeteta tehtud, siis järgi alljärgnevaid juhiseid:  

  • Katses osalemiseks leia endale rahulik keskkond ja varu piisavalt aega.
  • Katses osalemiseks on vaja laua- või sülearvutit. Telefoni ja tahvelarvutiga kahjuks osaleda ei saa.
  • Kuna katse jookseb veebiserveris, on vaja katse jooksul korralikku internetiühendust.
  • Katse töötab kõige paremini Chrome veebilehitsejaga, teistega võib tekkida probleeme.
  • Kuna katse käigus mängitakse ette helisid, on oluline, et sa kasutaks katse tegemiseks kõrvaklappe. Nii kuuled erinevaid nüansse kõige paremini.  


Katses osalejate vahel loositakse välja 20 kinkekaarti 20€ väärtuses. Kui sa soovid osaleda loosimises, jäta meile küsimustiku lõppu oma e-posti aadress, et saaksime sinuga ühendust võtta.  

 

Katse eesmärk on uurida mentaalset leksikoni ehk seda, kuidas inimesed töötlevad oma mälus informatsiooni eesti keele sõnade vormi, struktuuri ja tähenduse kohta.
Katse uurib mentaalset leksikoni ehk seda, kuidas sõnad on inimese mälus esindatud ja omavahel seotud.

 

Rohkem infot ja link katsesse on siin.

 

Uurimus viiakse läbi Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ja Põhja-Arizona Ülikooli Kommunikatsioonteaduste ja -häirete osakonna koostöös. Katse läbiviijad on Kaidi Lõo, Anton Malmi, Eva Saks ja  Benjamin V. Tucker. Rohkem infot: kaidi.loo@ut.ee.  

Foneetikud Eva Liina Asu, Pärtel Lippus ja Katrin Leppik Tartu Ülikoolist ning Heete Sahkai Eesti Keele Instituudist kutsuvad osalema info- ja üllatusküsimuste tajukatses, kus sul palutakse kuulata lauseid ja hinnata, kas kõneleja kavatsus oli öeldud lausega küsida infot või väljendada üllatust. 

Katse toimub veebis ja võtab alla kümne minuti. Osalemiseks on vaja klaviatuuriga arvutit ja heli kuulamise võimalust. 

Katse tegemiseks palutakse kasutada Google Chrome või Firefox brauserit. 

Küsimuste korral võta ühendust Pärtel Lippusega e-posti aadressil partel.lippus@ut.ee.

Siinse veebipõhise küsimustiku abil uurime liitsõnade tähendust eesti keeles. Kui otsustad katses osaleda, tuleb sul liugskaalal märkida, kui kiiret või aeglast liikumist eesti keele liitsõnad väljendavad. See aitab meil paremini mõista, millest liitsõnade tähendus koosneb ning kuidas emakeelsed kõnelejad liitsõnade tähendust tajuvad. 

 

Katse tegemiseks kulub umbes 15–30 minutit

 

Katses saad osaleda, kui  

  1. oled vähemalt 18-aastane,  
  2. räägid eesti keelt emakeelena,  
  3. saad katse tegemiseks kasutada mõnda elektroonilist seadet,  
  4. sul on internetiühendus.  

Katses osalemine on anonüümne, kogutud andmeid kasutatakse ainult teaduslikel eesmärkidel. 

Kui oled katses osalemisest huvitatud, saad katse, kogutavate andmete ning enda õiguste kohta täpsemalt lugeda SIIT LINGILT. Samuti saad seal anda nõusoleku katses osalemiseks ning asuda seejärel katset tegema. 

Küsimuste korral palume pöörduda Piia Taremaa poole aadressil piia.taremaa@ut.ee.

Silmaseirekatse suulise kõne töötluse uurimiseks: jätkukatse

Otsime osalejaid silmaseirekatsesse!

Soovime teada, kuidas keelekasutaja eesti keele lausetest aru saab. Selleks viime läbi silmaseirekatse, kus tuleb kuulata lauseid, vaadata arvutiekraanilt pilte ning vastata kuuldu kohta käivatele küsimustele. Katses salvestatakse pilgu liikumine arvutiekraanil ning küsimustele antavad vastused. Katse pikkus on umbes pool tundi.

Katses saad osaleda, kui
•    oled vähemalt 18-aastane;
•    räägid eesti keelt emakeelena;
•    sul on normaalne nägemine (näed arvutiekraanile kuvatud teksti ilma prillideta) või saad katse tegemise ajal kanda läätsi;
•    sul ei ole kuulmislangust.

Katse toimub TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi foneetikalaboris (Lossi 3–132, Tartu) eelregistreerimise alusel. Katsega kogutud andmeid kasutatakse ainult teaduslikel eesmärkidel, taustaandmetena kogutavad isikuandmed on konfidentsiaalsed. Katses osalemine on vabatahtlik, osalemisest võib mis tahes hetkel loobuda.

Katses osalemiseks märgi enda kontaktandmed (nimi ja meiliaadress) ning katseks sobiv aeg Calendly kalendris SIIN. Katsele tuleku kinnituseks saad Calendly vahendusel e-kirja katse läbiviijalt. Katses osalemine hüvitatakse katseisiku valikul kas viieeurose kinkekaardi või väikse maiusega.

Küsimuste korral kirjuta aadressil piia.taremaa@ut.ee.

suvesimman

Instituudi suvesimman

tudengid

Keeleteaduse magistriõppe infotund 9. mail

Bakalaureusetöö kaitsmised

Lõputööde kaitsmised