Skip to main content

Eesti keele osakond

Eesti keele osakond on insituudi kõige suurem osakond, mis tegeleb tänapäeva eesti keele häälduse, sõnavara ja grammatilise struktuuri ning tänapäeva eesti keele varieerumise uurimisega, aga ka eesti keele ajaloo, kujunemise ja murretega, sh lõunaeesti keelega. 

Osakond koostab ja haldab mitut eesti keele korpust (nt suulise kõne korpus, spontaanse kõne foneetiline korpus, eesti murrete korpus, vana kirjakeele korpus, seto korpus jne).

Osakonda kuuluvad suulise ja arvutisuhtluse labor, mis uurib suhtlust; foneetikalabor, mis uurib hääldust; ja eesti keele väljendusõpetuse keskus, mis korraldab eesti keele väljendusõpetuse õpet terves ülikoolis.
 

Töötajad

Liina Lindström
instituudi juhataja
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
keskuse juhataja
513 8446 (8446)
Liina Lindström
instituudi juhataja
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
keskuse juhataja
513 8446 (8446)
Karl Pajusalu
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
526 7733 (6124)
Karl Pajusalu
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
526 7733 (6124)
Külli Habicht
eesti keele kaasprofessor
Külli Habicht
eesti keele kaasprofessor
Pire Teras
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht
eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
Pire Teras
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht
eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
Eva Liina Asu-Garcia
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor 0,5 k
foneetika kaasprofessor 0,5 k
737 6512
Eva Liina Asu-Garcia
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor 0,5 k
foneetika kaasprofessor 0,5 k
Pärtel Lippus
eesti foneetika kaasprofessor
737 6512
Pärtel Lippus
eesti foneetika kaasprofessor
Tiit Hennoste
eesti keele kaasprofessor
737 6163
Tiit Hennoste
eesti keele kaasprofessor
Helle Metslang
emeriitprofessor
Helle Metslang
emeriitprofessor
Riina Reinsalu
keskuse juhataja, eesti keele tekstiõpetuse lektor
521 6752
Riina Reinsalu
keskuse juhataja, eesti keele tekstiõpetuse lektor
Andra Rumm
eesti keele lektor 0,5 k, Eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur 0,5 k
Andra Rumm
eesti keele lektor 0,5 k, Eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur 0,5 k
Sulev Iva
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
737 5422
Sulev Iva
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
737 5422
Helen Plado
eesti keele lektor 0,5 k, eesti keele teadur 0,5 k
Helen Plado
eesti keele lektor 0,5 k, eesti keele teadur 0,5 k
Ann Siiman
eesti keele lektor 0,5 k
Ann Siiman
eesti keele lektor 0,5 k
Katrin Kern
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
Katrin Kern
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
David Paul Ogren
eesti keele süntaksi teadur 0,25 k
David Paul Ogren
eesti keele süntaksi teadur 0,25 k
Külli Prillop
eesti fonoloogia teadur
Külli Prillop
eesti fonoloogia teadur
Tuuli Tuisk
läänemeresoome keelte foneetika teadur
737 6512
Tuuli Tuisk
läänemeresoome keelte foneetika teadur
Maarja-Liisa Pilvik
korpuste ja kvantitatiivse lingvistika spetsialist
Maarja-Liisa Pilvik
korpuste ja kvantitatiivse lingvistika spetsialist
Kirsi Laanesoo
eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur
Kirsi Laanesoo
eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur
Helen Türk
foneetika teadur 0,5 k
EKMi koolitusprogrammide projektijuht 0,5 k
Helen Türk
foneetika teadur 0,5 k
EKMi koolitusprogrammide projektijuht 0,5 k
Kaidi Lõo
psühholingvistika teadur
Kaidi Lõo
psühholingvistika teadur
Andriela Rääbis
suulise keele teadur
737 6163
Andriela Rääbis
suulise keele teadur
Carl Eric Simmul
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Carl Eric Simmul
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Kristiina Vaik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Kristiina Vaik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Leelo Padari
raamatukoguhoidja
737 6543
Leelo Padari
raamatukoguhoidja
Annika Pant
keelekujude spetsialist
Annika Pant
keelekujude spetsialist
Eva Velsker
toimetaja 0,1 k
5340 6925
Eva Velsker
toimetaja 0,1 k
5340 6925
Karl Gustav Gailit
keeleressursside spetsialist 0,5 k
Karl Gustav Gailit
keeleressursside spetsialist 0,5 k
Liina Pärismaa
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Liina Pärismaa
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Kairit Tomson
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Kairit Tomson
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Rodolfo Basile
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Rodolfo Basile
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Katrin Leppik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Katrin Leppik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Anton Malmi
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Anton Malmi
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Mati Erelt
emeriitprofessor
Mati Erelt
emeriitprofessor
Huno Rätsep
akadeemik, emeriitprofessor
Huno Rätsep
akadeemik, emeriitprofessor
Valve-Liivi Kingisepp
emeriitdotsent
Valve-Liivi Kingisepp
emeriitdotsent
Maia Rõigas
emeriitdotsent
Maia Rõigas
emeriitdotsent
Reet Kasik
emeriitdotsent
Reet Kasik
emeriitdotsent
Ellen Niit
emeriitdotsent
Ellen Niit
emeriitdotsent
Hanna Pook
doktorant
Hanna Pook
doktorant
Tiina Paet
doktorant
Tiina Paet
doktorant
Elen Pärt
doktorant
Elen Pärt
doktorant
Lydia Risberg
doktorant
Lydia Risberg
doktorant
Kaarel Veskis
doktorant
Kaarel Veskis
doktorant
Axel Jagau
doktorant
Axel Jagau
doktorant
Elisabeth Kaukonen
doktorant
Elisabeth Kaukonen
doktorant
Kaisa Tammoja
doktorant
Kaisa Tammoja
doktorant
#muu
tehisintellekt

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Jaga
15.09.2021
#muu
Klaviatuur

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

Jaga
15.09.2021
#muu
Foneetikalabor

Foneetika labor

Jaga
15.09.2021