Foto:
Lauri Kulpsoo

Eesti keele osakond

Eesti keele osakond on insituudi kõige suurem osakond, mis tegeleb tänapäeva eesti keele häälduse, sõnavara ja grammatilise struktuuri ning tänapäeva eesti keele varieerumise uurimisega, aga ka eesti keele ajaloo, kujunemise ja murretega, sh lõunaeesti keelega. 

Osakond koostab ja haldab mitut eesti keele korpust (nt suulise kõne korpus, spontaanse kõne foneetiline korpus, eesti murrete korpus, vana kirjakeele korpus, seto korpus jne).

Osakonda kuuluvad suulise ja arvutisuhtluse labor, mis uurib suhtlust; foneetikalabor, mis uurib hääldust; ja eesti keele väljendusõpetuse keskus, mis korraldab eesti keele väljendusõpetuse õpet terves ülikoolis.
 

Töötajad

Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
keskuse juhataja
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
keskuse juhataja
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Karl Pajusalu
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
Jakobi 2-425
526 7733 (6124)
Karl Pajusalu
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
Jakobi 2-425
526 7733 (6124)
Külli Habicht
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele kaasprofessor
Jakobi 2-444
Külli Habicht
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele kaasprofessor
Jakobi 2-444
Pire Teras
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
Jakobi 2-411
Pire Teras
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
Jakobi 2-411
Eesti keele osakond > Paragraphs > Contact
Eesti keele osakond > Paragraphs > Contact
Pärtel Lippus
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti foneetika kaasprofessor
Jakobi 2-408
+372 737 6512
Pärtel Lippus
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti foneetika kaasprofessor
Jakobi 2-408
+372 737 6512
Tiit Hennoste
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Tiit Hennoste
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Helle Metslang
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
emeriitprofessor

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
emeriitprofessor
Jakobi 2-424
Helle Metslang
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
emeriitprofessor

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
emeriitprofessor
Jakobi 2-424
Riina Reinsalu
Eesti keele osakond
Eesti keele väljendusõpetuse keskus
keskuse juhataja, eesti keele tekstiõpetuse lektor
Jakobi 2-404
Riina Reinsalu
Eesti keele osakond
Eesti keele väljendusõpetuse keskus
keskuse juhataja, eesti keele tekstiõpetuse lektor
Jakobi 2-404
Andra Rumm
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor 0,5 k, eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur 0,5 k
Jakobi 2-407
Andra Rumm
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor 0,5 k, eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur 0,5 k
Jakobi 2-407
Sulev Iva
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
Jakobi 2-413
+372 737 5422
Sulev Iva
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
Jakobi 2-413
+372 737 5422
Helen Plado
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor 0,5 k, eesti keele teadur 0,5 k
Jakobi 2-426
Helen Plado
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor 0,5 k, eesti keele teadur 0,5 k
Jakobi 2-426
Ann Siiman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor 0,5 k
Ann Siiman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor 0,5 k
Katrin Kern
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
Jakobi 2-439
Katrin Kern
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
Jakobi 2-439
David Paul Ogren
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele süntaksi teadur 0,1 k
David Paul Ogren
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele süntaksi teadur 0,1 k
Eesti keele osakond > Paragraphs > Contact
Eesti keele osakond > Paragraphs > Contact
Tuuli Tuisk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
läänemeresoome keelte foneetika teadur
Jakobi 2-409
+372 737 6512
Tuuli Tuisk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
läänemeresoome keelte foneetika teadur
Jakobi 2-409
+372 737 6512
Maarja-Liisa Pilvik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele teadur
Jakobi 2-430
Maarja-Liisa Pilvik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele teadur
Jakobi 2-430
Kirsi Laanesoo
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur
Kirsi Laanesoo
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur
Helen Türk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
Helen Türk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
Kaidi Lõo
Eesti keele osakond
Foneetika labor
psühholingvistika teadur
Kaidi Lõo
Eesti keele osakond
Foneetika labor
psühholingvistika teadur
Andriela Rääbis
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise keele teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Andriela Rääbis
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise keele teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Carl Eric Simmul
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Jakobi 2-431
Carl Eric Simmul
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Jakobi 2-431
Kristiina Vaik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Jakobi 2-431
Kristiina Vaik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Jakobi 2-431
Leelo Padari
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
raamatukoguhoidja
Jakobi 2-423
+372 737 6543
Leelo Padari
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
raamatukoguhoidja
Jakobi 2-423
+372 737 6543
Annika Pant
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
keeleteaduse nooremteadur
Annika Pant
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
keeleteaduse nooremteadur
Eva Velsker
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
toimetaja 0,25 k
Jakobi 2-439
+372 5340 6925
Eva Velsker
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
toimetaja 0,25 k
Jakobi 2-439
+372 5340 6925
Karl Gustav Gailit
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
keeleressursside spetsialist 0,5 k
Karl Gustav Gailit
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
keeleressursside spetsialist 0,5 k
Eesti keele osakond > Paragraphs > Contact
Eesti keele osakond > Paragraphs > Contact
Eesti keele osakond > Paragraphs > Contact
Eesti keele osakond > Paragraphs > Contact
Rodolfo Basile
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Jakobi 2-431
Rodolfo Basile
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Jakobi 2-431
Katrin Leppik
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Jakobi 2–409
Katrin Leppik
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Jakobi 2–409
Anton Malmi
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Jakobi 2–409
Anton Malmi
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Jakobi 2–409
Eesti keele osakond > Paragraphs > Contact
Eesti keele osakond > Paragraphs > Contact
Huno Rätsep
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
akadeemik, emeriitprofessor
Huno Rätsep
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
akadeemik, emeriitprofessor
Valve-Liivi Kingisepp
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Valve-Liivi Kingisepp
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Maia Rõigas
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Maia Rõigas
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Reet Kasik
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Reet Kasik
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Ellen Niit
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Ellen Niit
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Hanna Pook
doktorant
Hanna Pook
doktorant
Tiina Paet
doktorant
Tiina Paet
doktorant
Elen Pärt
doktorant
Elen Pärt
doktorant
Lydia Risberg
doktorant
Lydia Risberg
doktorant
Kaarel Veskis
doktorant
Kaarel Veskis
doktorant
Axel Jagau
doktorant
Axel Jagau
doktorant
Elisabeth Kaukonen
doktorant
Elisabeth Kaukonen
doktorant
Kaisa Tammoja
doktorant
Kaisa Tammoja
doktorant
#instituudist
konverents

Emakeele Selts kutsub üliõpilaskonverentsile

27.09.2022
#instituudist
hello graffiti

Tervituspidu

07.07.2022
#instituudist

Emakeele Seltsi toimetiste sarja artiklikogumike esitlus

Reedel, 20. mail kell 14 esitleme Emakeele Seltsi toimetiste sarja järjekordseid artiklikogumikke
19.05.2022