Author:
Lauri Kulpsoo

Eesti keele osakond

Eesti keele osakond on insituudi kõige suurem osakond, mis tegeleb tänapäeva eesti keele häälduse, sõnavara ja grammatilise struktuuri ning tänapäeva eesti keele varieerumise uurimisega, aga ka eesti keele ajaloo, kujunemise ja murretega, sh lõunaeesti keelega. 

Osakond koostab ja haldab mitut eesti keele korpust (nt suulise kõne korpus, spontaanse kõne foneetiline korpus, eesti murrete korpus, vana kirjakeele korpus, seto korpus jne).

Osakonda kuuluvad suulise ja arvutisuhtluse labor, mis uurib suhtlust; foneetikalabor, mis uurib hääldust; ja eesti keele väljendusõpetuse keskus, mis korraldab eesti keele väljendusõpetuse õpet terves ülikoolis.
 

Töötajad

Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
keskuse juhataja
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
keskuse juhataja
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Karl Pajusalu
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
Jakobi 2-425
+372 526 7733 (6124)
Karl Pajusalu
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
Jakobi 2-425
+372 526 7733 (6124)
Külli Habicht
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele kaasprofessor
Jakobi 2-444
Külli Habicht
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele kaasprofessor
Jakobi 2-444
Pire Teras
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
Jakobi 2-411
Pire Teras
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
Jakobi 2-411
Eva Liina Asu-Garcia
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Skandinavistika osakond
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor 0,5 k
Lossi 3-307

Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2-409
+372 737 6512
Eva Liina Asu-Garcia
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Skandinavistika osakond
osakonna juhataja, rootsi keele kaasprofessor 0,5 k
Lossi 3-307

Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2-409
Pärtel Lippus
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti foneetika kaasprofessor
Jakobi 2-408
+372 737 6512
Pärtel Lippus
Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti foneetika kaasprofessor
Jakobi 2-408
+372 737 6512
Tiit Hennoste
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Tiit Hennoste
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Helle Metslang
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
emeriitprofessor

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
emeriitprofessor
Jakobi 2-424
Helle Metslang
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
emeriitprofessor

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
emeriitprofessor
Jakobi 2-424
Riina Reinsalu
Eesti keele osakond
Eesti keele väljendusõpetuse keskus
keskuse juhataja, eesti keele tekstiõpetuse lektor
Jakobi 2-404
Riina Reinsalu
Eesti keele osakond
Eesti keele väljendusõpetuse keskus
keskuse juhataja, eesti keele tekstiõpetuse lektor
Jakobi 2-404
Andra Rumm
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor (tööleping peatatud) 0,5 k, eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
Andra Rumm
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor (tööleping peatatud) 0,5 k, eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
Sulev Iva
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
Jakobi 2-413
+372 737 5422
Sulev Iva
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
Jakobi 2-413
+372 737 5422
Helen Plado
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor
Helen Plado
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor
Ann Siiman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor 0,5 k
Ann Siiman
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor 0,5 k
Katrin Kern
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
Jakobi 2-439
Katrin Kern
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
Jakobi 2-439
David Paul Ogren
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele süntaksi teadur 0,1 k
David Paul Ogren
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele süntaksi teadur 0,1 k
Külli Prillop
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti fonoloogia teadur
Jakobi 2-445
Külli Prillop
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti fonoloogia teadur
Jakobi 2-445
Tuuli Tuisk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
läänemeresoome keelte foneetika teadur
Jakobi 2-409
+372 737 6512
Tuuli Tuisk
Eesti keele osakond
Foneetika labor
läänemeresoome keelte foneetika teadur
Jakobi 2-409
+372 737 6512
Maarja-Liisa Pilvik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele teadur
Jakobi 2-430
Maarja-Liisa Pilvik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele teadur
Jakobi 2-430
Kirsi Laanesoo
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur
Kirsi Laanesoo
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur
Helen Wilbur
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
Helen Wilbur
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
Kaidi Lõo
Eesti keele osakond
Foneetika labor
psühholingvistika teadur
Jakobi 2-405
Kaidi Lõo
Eesti keele osakond
Foneetika labor
psühholingvistika teadur
Jakobi 2-405
Andriela Rääbis
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise keele teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Andriela Rääbis
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise keele teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Carl Eric Simmul
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,8 k
Jakobi 2-431
Carl Eric Simmul
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,8 k
Jakobi 2-431
Kristiina Vaik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Jakobi 2-431
Kristiina Vaik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Jakobi 2-431
Leelo Padari
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
raamatukoguhoidja
Jakobi 2-423
+372 737 6543
Leelo Padari
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
raamatukoguhoidja
Jakobi 2-423
+372 737 6543
Annika Kängsepp
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
keeleteaduse nooremteadur
Annika Kängsepp
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
keeleteaduse nooremteadur
Eva Velsker
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
toimetaja 0,25 k
Jakobi 2-439
+372 5340 6925
Eva Velsker
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
toimetaja 0,25 k
Jakobi 2-439
+372 5340 6925
Rodolfo Basile
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Jakobi 2-431
Rodolfo Basile
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
Jakobi 2-431
Katrin Leppik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
projektijuht 0,4 k
Jakobi 2-409
eesti keele kui teise keele õpetajate koolitusprogrammid

Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,6 k
Jakobi 2–409
Katrin Leppik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Rakenduslingvistika osakond
projektijuht 0,4 k
Jakobi 2-409
eesti keele kui teise keele õpetajate koolitusprogrammid

Eesti keele osakond
Foneetika labor
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,6 k
Jakobi 2–409
Anton Malmi
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur
Jakobi 2-408
Anton Malmi
Eesti keele osakond
Foneetika labor
foneetika teadur
Jakobi 2-408
Mati Erelt
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
emeriitprofessor
Mati Erelt
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
emeriitprofessor
Huno Rätsep
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
akadeemik, emeriitprofessor
Huno Rätsep
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
akadeemik, emeriitprofessor
Valve-Liivi Kingisepp
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Valve-Liivi Kingisepp
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Maia Rõigas
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Maia Rõigas
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Reet Kasik
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Reet Kasik
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Ellen Niit
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Ellen Niit
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitdotsendid
emeriitdotsent
Hanna Pook
doktorant
Hanna Pook
doktorant
Tiina Paet
doktorant
Tiina Paet
doktorant
Elen Pärt
doktorant
Elen Pärt
doktorant
Lydia Risberg
doktorant
Lydia Risberg
doktorant
Kaarel Veskis
doktorant
Kaarel Veskis
doktorant
Axel Jagau
doktorant
Axel Jagau
doktorant
Elisabeth Kaukonen
doktorant
Elisabeth Kaukonen
doktorant
Kaisa Tammoja
doktorant
Kaisa Tammoja
doktorant
#instituudist
popcorn

Filmiõhtud eesti ja üldkeeleteaduse insituudis

#instituudist #õpetamine
Tartu Ülikooli peahoone

Pakume tööd turunduse ja kommunikatsiooni spetsialistile

#instituudist #õpetamine

Eesti keele teise keelena nooremlektor

Kandideeri eesti keele teise keelena nooremlektori ametikohale.