Skip to main content
Lõputööde esitamise tähtajad ja kaitsmised
2022 kevadsemestri magistriastme lõputööde esitamise ja kaitsmise ajad: Eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistritööde esitamise tähtaeg on 24. mai. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistri…
Jaga
28.04.2022

Euroopa Komisjon rahastab keeleteadlaste konsortsiumi

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut sai Euroopa Komisjonilt meetme „Twinning“ kaudu rahastuse, et käivitada konsortsiumi MEDAL (Methodological Excellence in Data-Driven Approaches to Li…
Jaga
25.05.2022

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis õpetatakse ja uuritakse peamiselt eesti keelt ja teisi soome-ugri keeli. Instituudi õppetöö põhineb rahvusvahelisel kõrgtasemelisel teadustööl, mida kajastab Tartu Ülikooli paiknemine lingvistika valdkonna edetabelis 201.-250. kohal (QS World University Rankings 2021). Seega lingvistika alal kuulume parimate ülikoolide hulgas esimesse veerandisse. Teadustöös on meil esindatud lai spekter keeleteaduse valdkondi, näiteks arvutilingvistika, teise keele omandamine ja teoreetiline keeleteadus, kus käsitleme ka muid maailma keeli,

Loe instituudi kohta lähemalt

Instituut arvudes

Meie instituudis on 4 osakonda, 2 laborit ja 3 keskust, sh 1 interdistsiplinaarne konsortsium. Instituudis töötab 81 inimest, sh professoreid on 5, kaasprofessoreid 16, lektoreid 11, teadureid 19, nooremlektoreid 1, nooremteadureid 13 ja õpetajaid 2. Välistöötajaid on kõigist instituudi töötajatest 18,5% ehk 15. Instituudis on 5 õppekava, sh 1 bakalaureuseõppekava, 3 magistriõppekava ja 1 doktoriõppekava. Üliõpilasi on 187, sh bakalaureuseõppes 95, magistriõppes 55 ja doktoriõppes 37. Välisüliõpilasi on 13% ehk 24. Instituudis on 3 rahvusprofessuuri, 7 ETAGi teadusprojekti ja 6 välisprojekti.

Vaata töötajate kontaktandmeid

TÜlingu loengusari

Instituudi blogi

Keelest ja keeleteadusest