Liis Ermus kaitseb doktoritööd „The phonetic variation of plosives in Estonian“

26. augustil kell 14.15 kaitseb Liis Ermus doktoritööd „The phonetic variation of plosives in Estonian" („Sulghäälikute häälduse varieerumine eesti keeles“).
01.07.2024

Infotunnid esmakursuslastele

Algaval õppeaastal toimuvad eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppekavade infotunnid järgmistel kuupäevadel.
04.07.2024

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis õpetatakse ja uuritakse peamiselt eesti keelt ja teisi soome-ugri keeli. Instituudi õppetöö põhineb rahvusvahelisel kõrgtasemelisel teadustööl, mida kajastab Tartu Ülikooli keeleteaduse eriala paiknemine 200 maailma parima hulgas rahvusvahelise konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS) maailma ülikoolide erialade pingereas. Teadustöös on meil esindatud lai spekter keeleteaduse valdkondi, näiteks arvutilingvistika, teise keele omandamine ja teoreetiline keeleteadus, kus käsitleme ka muid maailma keeli.

Loe instituudi kohta lähemalt

Keelest ja keeleteadusest

Keel on kompleksne süsteem ja ühtlasi üks põhiomadusi, mis eristab inimesi teistest loomaliikidest. Just keele abil on inimesed võimelised korda saatma suuri tegusid, sest keel on üks mõtlemise põhialuseid. Keelt ei saa kunagi uurida inimesest eraldiseisvalt. Kuidas siis sellist keerukat süsteemi uurida? Mida üldse keeleteadlane keele kohta uurida saab?

Loe lähemalt

TÜlingu loengusari

MEDALi konsortsium

Instituudi blogi

Digihumanitaaria

Uudised

Siit leiad eesti ja üldkeeleteaduse instituudi uudised ja Tartu Ülikooli üldised teated.

#koostöö #rahvusvaheline #teadus #uudis
Interneti lemmiklingvist Gretchen McCulloch külastab Tartut MEDALi projekti raames 27.-29. augustini.
11.07.2024
#tudengile #instituudist #õppimine #uudis
Ülevaade vabaainetest, mida pakub eesti ja üldkeeleteaduse instituut 2024/2025 sügisel.
11.07.2024
#koostöö #rahvusvaheline #teadus #uudis
Viies rahvusvaheline foneetika sümpoosion toimub Tartu Ülikoolis 30. septembrist 2. oktoobrini 2024.
11.07.2024
#rahvusvaheline #valdkonnast #why Tartu #uudis
Rahvusvahelise õppekava Estonian and Finno-Ugric Languages lõpetanu Przemysław Podleśny pidas magistriõppe lõpuaktusel kõne eesti keeles.
09.07.2024