Aita teha teadust, osale katses!

Siit lehelt leiad infot eesti ja üldkeeleteaduse instituudis käimasolevate katsete kohta.
05.10.2022

Tule KeeleKohtingule!

Kutsume kord kuus KeeleKohtingule eesti ja muu emakeelega inimesi.
04.10.2022

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis õpetatakse ja uuritakse peamiselt eesti keelt ja teisi soome-ugri keeli. Instituudi õppetöö põhineb rahvusvahelisel kõrgtasemelisel teadustööl, mida kajastab Tartu Ülikooli paiknemine lingvistika valdkonna edetabelis 201.-250. kohal (QS World University Rankings 2021). Seega lingvistika alal kuulume parimate ülikoolide hulgas esimesse veerandisse. Teadustöös on meil esindatud lai spekter keeleteaduse valdkondi, näiteks arvutilingvistika, teise keele omandamine ja teoreetiline keeleteadus, kus käsitleme ka muid maailma keeli.

Loe instituudi kohta lähemalt

Instituut arvudes

Meie instituudis on 4 osakonda, 2 laborit ja 3 keskust, sh 1 interdistsiplinaarne konsortsium. Instituudis töötab 81 inimest, sh professoreid on 5, kaasprofessoreid 16, lektoreid 11, teadureid 19, nooremlektoreid 1, nooremteadureid 13 ja õpetajaid 2. Välistöötajaid on kõigist instituudi töötajatest 18,5% ehk 15. Instituudis on 5 õppekava, sh 1 bakalaureuseõppekava, 3 magistriõppekava ja 1 doktoriõppekava. Üliõpilasi on 187, sh bakalaureuseõppes 95, magistriõppes 55 ja doktoriõppes 37. Välisüliõpilasi on 13% ehk 24. Instituudis on 3 rahvusprofessuuri, 7 ETAGi teadusprojekti ja 6 välisprojekti.

Loe teadustööst lähemalt

TÜlingu loengusari

Instituudi blogi

Keelest ja keeleteadusest

Uudised

Siit leiad uudiseid nii meie instituudis toimuva kohta kui ka sellest, mida meie inimesed kirjutavad või mida meie inimestest kajastatakse meedias.

Loe kõiki uudiseid
#sisseastumine #uudis
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut pakub 2023/24 õppeaastal eesti keeles kaht uuenduslikku ja tööturu vajadustele vastavat magistriastme õppekava.
01.02.2023
#teadus #meist mujal
Doktorant-nooremteadur Andra Annuka-Loik uurib naeru eestikeelses kõnes ja kirjutab Novaatoris, kuidas naer aitab ette ennustada, mida vestluspartner meile öelda tahab.
26.01.2023
#instituudist #uudis
1. veebruaril 2023 alustab Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte professorina Bulgaaria päritolu ja Tartu Ülikoolis doktorikraadi kaitsnud fennougrist Petar Kehayov.
17.01.2023
#tunnustamine #uudis
Täna, 19. jaanuaril toimunud konverentsil „Õppejõult õppejõule 2023: määramatuse ilu õpetamisel“ andis õppeprorektor Aune Valk üle 2022. aasta õppeteo ja õppekvaliteedi edendamise auhinnad.
19.01.2023