Suulise ja arvutisuhtluse labor

Suulise ja arvutisuhtluse labori tegevus jaguneb kolme valdkonda:

  1. Suulise keele ja suhtluse uuringud, mis haaravad erinevaid suulise keele ja selle kasutuse valdkondi. Olulisemad teemad on koondunud suulise süntaksi ja dialoogi ehituse ümber (küsimused ja vastused, direktiivid, tekstis tehtavad parandused, partiklid jm).
  2. Tartu ülikooli suulise eesti keele korpuse kogumine, transkribeerimine ja märgendamine. Korpust on kogutud järjepidevalt alates aastast 1996.
  3. Arvutisuhtluse ja netikeele kogumine ja uurimine. Arvutisuhtluses on kujunenud välja spontaanse kirjaliku dialoogi erinevad vormid (MSN, jututoad, kommentaarid). Nendes kasutatav keel on lähedane ja mõjutatud suulise suhtluse keelest. Seetõttu hakati 2009. aastal tegelema ka netisuhtluse uurimisega.

Töötajad

Tiit Hennoste
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Tiit Hennoste
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Andriela Rääbis
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise keele teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Andriela Rääbis
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise keele teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Kirsi Laanesoo
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur
Kirsi Laanesoo
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur
Andra Rumm
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor (tööleping peatatud) 0,5 k, eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
Andra Rumm
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele lektor (tööleping peatatud) 0,5 k, eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
Andra Annuka-Loik
doktorant
Andra Annuka-Loik
doktorant
Piret Upser
doktorant
Piret Upser
doktorant
#instituudist
popcorn

Filmiõhtud eesti ja üldkeeleteaduse insituudis

#instituudist #õpetamine
Tartu Ülikooli peahoone

Pakume tööd turunduse ja kommunikatsiooni spetsialistile

#instituudist #õpetamine

Eesti keele teise keelena nooremlektor

Kandideeri eesti keele teise keelena nooremlektori ametikohale.