Skip to main content

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Suulise ja arvutisuhtluse labori tegevus jaguneb kolme valdkonda:

  1. Suulise keele ja suhtluse uuringud, mis haaravad erinevaid suulise keele ja selle kasutuse valdkondi. Olulisemad teemad on koondunud suulise süntaksi ja dialoogi ehituse ümber (küsimused ja vastused, direktiivid, tekstis tehtavad parandused, partiklid jm).
  2. Tartu ülikooli suulise eesti keele korpuse kogumine, transkribeerimine ja märgendamine. Korpust on kogutud järjepidevalt.
  3. Arvutisuhtluse ja arvutikeele kogumine ja uurimine. Arvutisuhtluses on kujunenud välja spontaanse kirjaliku dialoogi erinevad vormid (MSN, jututoad, kommentaarid). Nendes kasutatav keel on lähedane ja mõjutatud suulise suhtluse keelest. Seetõttu alustati mõni aasta tagasi tegelemist ka arvutisuhtluse keelega.

Töötajad

Tiit Hennoste
eesti keele kaasprofessor
737 6163
Tiit Hennoste
eesti keele kaasprofessor
Andriela Rääbis
suulise keele teadur
737 6163
Andriela Rääbis
suulise keele teadur
Andra Annuka
doktorant
Andra Annuka
doktorant
Piret Kuusk
doktorant
Piret Kuusk
doktorant
#muu
Klaviatuur

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

Jaga
15.09.2021
#muu
Foneetikalabor

Foneetika labor

Jaga
15.09.2021
#muu
Ann Siiman üliõpilastega

Eesti keele väljendusõpetuse keskus

Jaga
15.09.2021