Suulise ja arvutisuhtluse labor

Suulise ja arvutisuhtluse labori tegevus jaguneb kolme valdkonda:

  1. Suulise keele ja suhtluse uuringud, mis haaravad erinevaid suulise keele ja selle kasutuse valdkondi. Olulisemad teemad on koondunud suulise süntaksi ja dialoogi ehituse ümber (küsimused ja vastused, direktiivid, tekstis tehtavad parandused, partiklid jm).
  2. Tartu ülikooli suulise eesti keele korpuse kogumine, transkribeerimine ja märgendamine. Korpust on kogutud järjepidevalt.
  3. Arvutisuhtluse ja arvutikeele kogumine ja uurimine. Arvutisuhtluses on kujunenud välja spontaanse kirjaliku dialoogi erinevad vormid (MSN, jututoad, kommentaarid). Nendes kasutatav keel on lähedane ja mõjutatud suulise suhtluse keelest. Seetõttu alustati mõni aasta tagasi tegelemist ka arvutisuhtluse keelega.

Töötajad

Tiit Hennoste
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Tiit Hennoste
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Andriela Rääbis
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise keele teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Andriela Rääbis
Eesti keele osakond
Suulise ja arvutisuhtluse labor
suulise keele teadur
Jakobi 2-407
+372 737 6163
Andra Annuka
doktorant
Andra Annuka
doktorant
Piret Kuusk
doktorant
Piret Kuusk
doktorant
#instituudist
konverents

Emakeele Selts kutsub üliõpilaskonverentsile

27.09.2022
#instituudist
hello graffiti

Tervituspidu

07.07.2022
#instituudist

Emakeele Seltsi toimetiste sarja artiklikogumike esitlus

Reedel, 20. mail kell 14 esitleme Emakeele Seltsi toimetiste sarja järjekordseid artiklikogumikke
19.05.2022