Autor:
Lauri Kulpsoo

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

2018. a loodi digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus (DHIK), et pakkuda digihumanitaariale TÜ-s laiemat kõlapinda ja soodustada erialadevahelist koostööd. DHIK-i juhataja on juhataja inglise keele kaasprofessor Jane Klavan maailma keelte ja kultuuride kolledžist. Keskusesse kuuluvad lisaks veel kuue humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna instituudi, arvutiteaduse instituudi ja TÜ raamatukogu esindaja. 

Digihumanitaaria õppimisvõimaluste laiendamiseks on keskuses Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse abiga välja töötatud digihumanitaaria kõrvaleriala ja valikmoodul. Õppejõududele ja üliõpilastele pakutakse IKT-koolitusi, luuakse ja avalikustatakse õppematerjale, osaletakse suvekoolide ja konverentside korraldamisel ning tutvustatakse digihumanitaariaga seotud teadustööd ja selle tegemise võimalusi. DHIK-i kaudu on õppetöös osalenud ka välisõppejõud, peamiselt ASTRA toetusmeetme abil. Praegu on digihumanitaaria külalislektor Joshua Wilbur, kes õpetab mitut digihumanitaariaga seotud ainet.

Töötajad

Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Liina Lindström
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
instituudi juhataja
Jakobi 2-443

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
Jakobi 2-443
+372 513 8446 (8446)
Siim Orasmaa
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
arvutilingvistika lektor 0,25 k

Arvutiteaduse instituut
Keeletehnoloogia õppetool
rakendusliku keeletehnoloogia teadur 0,75 k
r 3059
Siim Orasmaa
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
arvutilingvistika lektor 0,25 k

Arvutiteaduse instituut
Keeletehnoloogia õppetool
rakendusliku keeletehnoloogia teadur 0,75 k
r 3059
Joshua Wilbur
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
digitaalse lingvistika lektor
Jakobi 2-417
Joshua Wilbur
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
digitaalse lingvistika lektor
Jakobi 2-417
Peeter Tinits
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
digihumanitaaria spetsialist 0,25 k
Jakobi 2-417

Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
tekstikaeve spetsialist 0,75 k
Lossi 36
Peeter Tinits
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
digihumanitaaria spetsialist 0,25 k
Jakobi 2-417

Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
tekstikaeve spetsialist 0,75 k
Lossi 36
Maarja-Liisa Pilvik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele teadur
Jakobi 2-430
Maarja-Liisa Pilvik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti keele teadur
Jakobi 2-430
Jane Klavan
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
keskuse juhataja

Maailma keelte ja kultuuride instituut
Anglistika osakond
inglise keele kaasprofessor 0,2 k
Lossi 3-332

Õppeprorektori tegevusvaldkond
Õppimis- ja õpetamiskeskus
keskuse juhataja 0,8 k
Jane Klavan
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus
keskuse juhataja

Maailma keelte ja kultuuride instituut
Anglistika osakond
inglise keele kaasprofessor 0,2 k
Lossi 3-332

Õppeprorektori tegevusvaldkond
Õppimis- ja õpetamiskeskus
keskuse juhataja 0,8 k

Keskuse nõukokku kuulub üks esindaja igast osalevast struktuuriüksusest. Keskuse juhataja on inglise keele kaasprofessor Jane Klavan TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledžist. 

Keskuse nõukokku kuulub üks esindaja igast osalevast struktuuriüksusest:

  • Andra Siibak, nõukogu esimees, ühiskonnateaduste instituut
  • Aigi Rahi-Tamm, ajaloo ja arheoloogia instituut
  • Alexandra Milyakina, filosoofia ja semiootika instituut
  • Liina Lindström, eesti ja üldkeeleteaduse instituut
  • Liina Lukas, kultuuriteaduste ja kunstide instituut
  • Anu Põldsam, usuteaduskond
  • Kadri Steinbach, Viljandi kultuuriakadeemia
  • Kadri Muischnek, arvutiteaduse instituut
  • Lilian Neerut, Tartu Ülikooli raamatukogu
suvesimman

Instituudi suvesimman

tudengid

Keeleteaduse magistriõppe infotund 9. mail

Bakalaureusetöö kaitsmised

Lõputööde kaitsmised