Skip to main content

Üldkeeleteaduse osakond

Üldkeeleteaduse osakond õpetab ja koordineerib kahte eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala: üldkeeleteadust ja arvutilingvistikat, viimast väga suures osas koostööna keeletehnoloogia osakonnaga arvutiteaduse instituudist. Lisaks õpetatakse üldteoreetilisi sissejuhatavaid kursuseid (nt keeleteaduse alused ja sissejuhatus üldkeeleteadusesse).

Osakonnas uuritakse eesti keelt ja teisi keeli teoreetilises ja võrdlevas perspektiivis, keskendudes eelkõige keele tähendusega seotud seaduspäradele. Eraldi suundadeks on viimasel ajal kujunenud referentsiaalsete praktikate töörühm ja akadeemilise kirjutamise uurimine koostöös maailma keelte ja kultuuride kolledži vastava töörühmaga. Arvutilingvistika-alased uurimused on tihedalt seotud keeletehnoloogia ja digihumanitaaria töörühmadega. 

Töötajad

Renate Pajusalu
osakonna juhataja, üldkeeleteaduse professor
Renate Pajusalu
osakonna juhataja, üldkeeleteaduse professor
Kadri Muischnek
arvutilingvistika kaasprofessor 0,5 k
keeletehnoloogia kaasprofessor 0,5 k
Kadri Muischnek
arvutilingvistika kaasprofessor 0,5 k
keeletehnoloogia kaasprofessor 0,5 k
Ilona Tragel
üldkeeleteaduse kaasprofessor
526 4065 (3356)
Ilona Tragel
üldkeeleteaduse kaasprofessor
526 4065 (3356)
Ann Veismann
eesti ja üldkeeleteaduse lektor 0,65 k, eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktoriõppekava programmiju
doktorikoolide projektijuht 0,35 k
Ann Veismann
eesti ja üldkeeleteaduse lektor 0,65 k, eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktoriõppekava programmiju
doktorikoolide projektijuht 0,35 k
Heili Orav
üldkeeleteaduse teadur 0,1 k
keeletehnoloogia lektor 0,9 k
737 6143
Heili Orav
üldkeeleteaduse teadur 0,1 k
keeletehnoloogia lektor 0,9 k
737 6143
Piia Taremaa
üldkeeleteaduse teadur
Piia Taremaa
üldkeeleteaduse teadur
Maria Reile
eksperimentaalpragmaatika teadur
Maria Reile
eksperimentaalpragmaatika teadur
Mariann Proos
projektijuht 0,5 k
semantika teadur 0,5 k
Mariann Proos
projektijuht 0,5 k
semantika teadur 0,5 k
Helen Hint
akadeemilise väljendusoskuse teadur
737 6022
Helen Hint
akadeemilise väljendusoskuse teadur
737 6022
Mari Aigro
akadeemilise väljendusoskuse nooremteadur 0,5 k
Mari Aigro
akadeemilise väljendusoskuse nooremteadur 0,5 k
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
737 5423
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
Kristiina Vaik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Kristiina Vaik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,7 k
Haldur Õim
akadeemik, emeriitprofessor
737 6143
Haldur Õim
akadeemik, emeriitprofessor
737 6143
Urmas Sutrop
emeriitprofessor
520 7188
Urmas Sutrop
emeriitprofessor
Tene Viiburg
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
737 5337
doktorant
Tene Viiburg
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
Maria Tuulik
doktorant
Maria Tuulik
doktorant
Liis Ermus
doktorant
Liis Ermus
doktorant
Aimi Pikksaar
doktorant
Aimi Pikksaar
doktorant
Johanna Kiik
doktorant
Johanna Kiik
doktorant
Agu Bleive
doktorant
Agu Bleive
doktorant
Gerth Jaanimäe
doktorant
Gerth Jaanimäe
doktorant
#muu
tehisintellekt

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Jaga
15.09.2021
#muu
Klaviatuur

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus

Jaga
15.09.2021
#muu
Foneetikalabor

Foneetika labor

Jaga
15.09.2021