Autor:
Mariana Tulf

Üldkeeleteaduse osakond

Üldkeeleteaduse osakond õpetab ja koordineerib kahte eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala: üldkeeleteadust ja arvutilingvistikat, viimast väga suures osas koostööna keeletehnoloogia osakonnaga arvutiteaduse instituudist. Lisaks õpetatakse üldteoreetilisi sissejuhatavaid kursuseid (nt keeleteaduse alused ja sissejuhatus üldkeeleteadusesse).

Osakonnas uuritakse eesti keelt ja teisi keeli teoreetilises ja võrdlevas perspektiivis, keskendudes eelkõige keele tähendusega seotud seaduspäradele. Eraldi suundadeks on viimasel ajal kujunenud referentsiaalsete praktikate töörühm ja akadeemilise kirjutamise uurimine koostöös maailma keelte ja kultuuride kolledži vastava töörühmaga. Arvutilingvistika-alased uurimused on tihedalt seotud keeletehnoloogia ja digihumanitaaria töörühmadega. 

Töötajad

Renate Pajusalu
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
osakonna juhataja, üldkeeleteaduse professor
Jakobi 2-403
Renate Pajusalu
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
osakonna juhataja, üldkeeleteaduse professor
Jakobi 2-403
Kadri Muischnek
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
arvutilingvistika kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2-426

Arvutiteaduse instituut
Keeletehnoloogia õppetool
keeletehnoloogia kaasprofessor 0,5 k
r 3058
Kadri Muischnek
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
arvutilingvistika kaasprofessor 0,5 k
Jakobi 2-426

Arvutiteaduse instituut
Keeletehnoloogia õppetool
keeletehnoloogia kaasprofessor 0,5 k
r 3058
Ilona Tragel
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
üldkeeleteaduse kaasprofessor
Jakobi 2-442
526 4065 (3356)
Ilona Tragel
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
üldkeeleteaduse kaasprofessor
Jakobi 2-442
526 4065 (3356)
Ann Veismann
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
eesti ja üldkeeleteaduse lektor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktoriõppe programmijuht
Jakobi 2-402

Eesti keele osakond
Eesti keele väljendusõpetuse keskus
keskuse juhataja
Ann Veismann
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
eesti ja üldkeeleteaduse lektor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktoriõppe programmijuht
Jakobi 2-402

Eesti keele osakond
Eesti keele väljendusõpetuse keskus
keskuse juhataja
Heili Orav
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
üldkeeleteaduse teadur (tööleping peatatud) 0,1 k

Arvutiteaduse instituut
Keeletehnoloogia õppetool
keeletehnoloogia lektor
r 3059
+372 737 6143
Heili Orav
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
üldkeeleteaduse teadur (tööleping peatatud) 0,1 k

Arvutiteaduse instituut
Keeletehnoloogia õppetool
keeletehnoloogia lektor
r 3059
+372 737 6143
Piia Taremaa
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
üldkeeleteaduse teadur
Jakobi 2-446
Piia Taremaa
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
üldkeeleteaduse teadur
Jakobi 2-446
Maria Reile
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
eksperimentaalpragmaatika teadur
Jakobi 2-446
Maria Reile
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
eksperimentaalpragmaatika teadur
Jakobi 2-446
Mariann Proos
Mariann Proos
Helen Hint
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
väljendusoskuse lektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
Jakobi 2-430
+372 737 6022
Helen Hint
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
väljendusoskuse lektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
Jakobi 2-430
+372 737 6022
Mari Aigro
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
morfosüntaksi teadur
Jakobi 2-430
Mari Aigro
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
morfosüntaksi teadur
Jakobi 2-430
Andrea Nagy
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Soome-ugri osakond
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 2-432

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 2-432
+372 737 5423
Andrea Nagy
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Soome-ugri osakond
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 2-432

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Üldkeeleteaduse osakond
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 2-432
+372 737 5423
Kristiina Vaik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Jakobi 2-404
Kristiina Vaik
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti keele osakond
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
Jakobi 2-404
Haldur Õim
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
akadeemik, emeriitprofessor
Haldur Õim
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
akadeemik, emeriitprofessor
Urmas Sutrop
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
emeriitprofessor
+372 520 7188
Urmas Sutrop
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna emeriitprofessorid
emeriitprofessor
+372 520 7188
Maria Tuulik
doktorant
Maria Tuulik
doktorant
Liis Ermus
doktorant
Liis Ermus
doktorant
Aimi Pikksaar
doktorant
Aimi Pikksaar
doktorant
Johanna Kiik
doktorant
Johanna Kiik
doktorant
Agu Bleive
doktorant
Agu Bleive
doktorant
Gerth Jaanimäe
doktorant
Gerth Jaanimäe
doktorant
suvesimman

Instituudi suvesimman

tudengid

Keeleteaduse magistriõppe infotund 9. mail

Bakalaureusetöö kaitsmised

Lõputööde kaitsmised