Kümnes väliseesti õpetajate suvekool toimub 2.–4. augustil Viinistul ja Käsmus

2.–4. augustil kogunevad Viinistule ja Käsmu 48 väliseesti kogukondade eesti keele ja kultuuri õpetajat. Suvekoolis osalevad 36 õpetuskeskuse esindajad 18 riigist.

Esimesel koolituspäeval, 2. augustil tutvustavad suvekoolis osalejad oma õpetuskeskusi. Suvekooliks valminud loovtöö on ühtlasi kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks. Õhtul toimub Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi vastuvõtt. Suvekoolis osalejaid tervitab haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler ja rahvuskaaslaste programmi nõukogu esimees Madis Lepajõe. Suvekooli tulnud õpetajatele ja külalistele annab kontserdi ansambel Estonian Voices.

Teine koolituspäev on pühendatud praktiliste kogemuste jagamisele. Osalejad on koolituseks koostanud tunnikavad, mida nad rühmatöö käigus teistele õpetajatele tutvustavad. Õhtupoolikul viib Loksa kooli õpetaja Urve Toompuu läbi õuesõppe tunni. Seejärel tutvustavad Kolga kooli õpetajad Terje Varul ja Melika Kindel ning Tallinna Euroopa kooli direktor Auli Udde keele- ja kirjandusõppe lõimimise võimalusi.

Kolmandal päeval, 4. augustil tutvutakse Riina Laanetu juhendamisel rannarahva keele- ja kultuurimaastikuga, külastatakse Käsmu meremuuseumit, kohtutakse muuseumi juhataja Aarne Vaigu ja merekultuuriaasta programmijuhi Karen Jagodiniga.

Suvekool toimub alates 2006. aastast. Seega tähistatakse sel korral suvekooli 10. sünnipäeva. Kümne aasta jooksul on suvekoolis osalenud 100 õpetuskeskuse esindajad 29 riigist. Suvekooli eesmärk on innustada ja tunnustada väljaspool Eestit töötavaid eesti keele ja kultuuri õpetajaid ning anda neile uusi teadmisi ja oskusi tööks eesti keelt õppivate lastega väljaspool Eestit. Igas suvekoolis antakse osalejatele ülevaade ühe Eesti piirkonna keele- ja kultuurimaastikust. Koolituse korraldajad lähtuvad kava koostamisel aktuaalsetest keele- ja kultuuriteemadest, eelmiste koolituste tagasisidest ning kultuuriministeeriumi teema-aastast.
 
Suvekooli korraldab Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut koostöös Eesti Instituudiga. Suvekooli korraldamist rahastab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmist.

Lisainfo:
Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi täiendusõppe projektijuht Triinu Laar
+372 5301 2257
triinu.laar@ut.ee