Autor:
Andres Tennus

MEDALi konsortsium

Methodological Excellence in Data-Driven Approaches to Linguistics (MEDAL) on Tartu Ülikooli algatatud rahvusvaheline keeleteaduse metodoloogia arendamise ja õpetamise konsortsium.

Projekti eestvedaja on Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut. Konsortsiumisse kuuluvad lisaks partnerid Hollandist (Max Plancki psühholingvistika instituut ja Radboudi Ülikool Nijmegenis) ja Ühendkuningriigist (Birminghami Ülikool). Projekti rahastab Euroopa Komisjon Twinningu meetme kaudu.

Projekti eesmärk on arendada kõigi partnerite pädevust keeleteaduslikes meetodites ning erilist tähelepanu pööratakse noorteadlaste ja üliõpilaste oskuste arengule. Selleks korraldatakse partneritega koostöös kolme aasta jooksul mitmeid koolitusi ning külastusi, lisaks töötatakse kogu aja jooksul ühiselt teadusprojekti kallal. Kõikides partnerasutustes toimub erinevatel aastatel üks suvekool, kus keskendutakse ühele metodoloogilisele lähenemisele: korpuslingvistika, eksperimentaallingvistika või arvutuslik modelleerimine. Toetatakse eelisjärjekorras noorteadlaste lähetusi, et kõigi partnerite tudengid ja alustavad keeleteadlased saaksid suvekoolides osaleda ja partnerasutustes tutvusi sõlmida.

MEDALi projekti rahastab Euroopa Komisjon Twinningu meetme kaudu, mille eesmärk on toetada teadustöö arengut sellistes Euroopa Liidu riikides, kus üldine teadustoodang ja -nähtavus on võrreldes vanemate EL-i riikidega madalam. MEDALi puhul on selleks riigiks Eesti ja ülikooliks Tartu Ülikool.

Loe ka meediaartikleid MEDAList Tartu Postimehest ja Research in Estoniast.

Kontakt: medal@ut.ee või liitu meilikirjaga: siin

Image
rahastatud EL poolt logo

MEDALi konsortsiumi avaürituse salvestus

eelarvamusfestival

[Eel]arvamusfestivalil tuleb juttu eesti keele õppimisest teise keelena

Lüüdi grammatika esitlus

Tartu Ülikoolis esitleti esimest lüüdi keele grammatikat maailmas

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand