Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikool

Keeli, millega meil tegeldakse, on kokku palju – eesti, ungari, soome, saksa, inglise, vene  jne – kõiki ei saa üles lugeda, sest loetelu ei ole lõplik. Ühendavaks lüliks on siin keel kui selline ja keeleuurimise meetodid. Keeled, mida uurime, on ju erinevad, kuid kuidas me seda teeme, ei sõltu konkreetsest keelest, vaid teoreetilisest taustast ja uurimismetodoloogiast. Seetõttu on magistrikooli üheks oluliseks eesmärgiks keeleteaduse teooriate ja meetodite tutvustamine. Seda teeme eelkõige magistrikooli mooduli ainete kaudu.

Teiseks oluliseks eesmärgiks on iga magistrandi magistritöö valmimise toetamine. Selleks on loodud keeleteaduslik magistriseminar, milles osalevad eesti ja soome-ugri keeleteaduse ja euroopa keelte ja kultuuride erialade keelega tegelevad üliõpilased.  Üksteise uurimuste, teoreetilise tausta ja meetoditega tutvudes tekib terviklik pilt Tartu ülikoolis ja kogu maailmas tehtavast keeleteadusest. Magistriseminar on väga oluline selleks, et parimal viisil ühendada maailma keelte ja kultuuride kolledži ja eesti ja üldkeeleteaduse instituudi keeleteaduslik pädevus.

Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikool ühendab kõiki Tartu ülikooli magistrante, kes tegelevad keelega. Õppekavade kaupa vaadates on meie magistrikoolis eelkõige

  • eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava magistrandid, kes tegelevad üldjuhul eesti või mõne muu soome-ugri keelega;
  • euroopa keelte ja kultuuride õppekava magistrandid, kes tegelevad mõne indoeuroopa keelega;
  • tõlkeõpetuse õppekava magistrandid.

 

Magistrikooli tegevus
Magistrikooli oluliseks eesmärgiks on ka magistrantide võrgustiku loomine. Keeleteaduses, nagu igal teisel alal, on vajalik kolleegide tundmine. Magistrikoolis tutvutakse nii kursustel, seminaril kui ka magistrikooli olulisteks sündmusteks kujunenud kevad- ja sügiskoolides. Need toimuvad kusagil linnast väljas, kus vabamas õhkkonnas saab arutada erinevate keelega seotud teemade üle, mis ei kuulu otseselt õppekavasse. Kevad- ja sügiskoolid on heaks tutvumis- ja suhtluskohaks, kus on tegelikult lihtsalt lõbus ja tore ka.

Esimees: professor Renate Pajusalu
Liikmed: lektor Anu Treikelder
lektor Reeli Torn-Leesik
kaasprofessor Terje Loogus
õpetaja Maiu Elken
emeriitprofessor Irina Külmoja
kaasprofessor Kadri Muischnek
lektor Nikolai Kuznetsov
kaasprofessor Pire Teras
kaasprofessor Külli Habicht
kaasprofessor Raili Pool
direktor, PhD Kersti Lepajõe
üliõpilane Liisi Jakobson
üliõpilane Piret Kuusk
üliõpilane Anni Polding

#ettevõtlus #õpetamine
Sayest

Tartu Ülikoolis valmis esimene eesti keele häälduse harjutamiseks mõeldud mobiilirakendus SayEst

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

#õppimine #õpetamine
Raamat

Valmimas on uus eesti keele õpik ukrainlastele