Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikool

Keeli, millega meil tegeldakse, on kokku palju – eesti, ungari, soome, saksa, inglise, vene  jne – kõiki ei saa üles lugeda, sest loetelu ei ole lõplik. Ühendavaks lüliks on siin keel kui selline ja keeleuurimise meetodid. Keeled, mida uurime, on ju erinevad, kuid kuidas me seda teeme, ei sõltu konkreetsest keelest, vaid teoreetilisest taustast ja uurimismetodoloogiast. Seetõttu on magistrikooli üheks oluliseks eesmärgiks keeleteaduse teooriate ja meetodite tutvustamine. Seda teeme eelkõige magistrikooli mooduli ainete kaudu.

Teiseks oluliseks eesmärgiks on iga magistrandi magistritöö valmimise toetamine. Selleks on loodud keeleteaduslik magistriseminar, milles osalevad eesti ja soome-ugri keeleteaduse ja euroopa keelte ja kultuuride erialade keelega tegelevad üliõpilased.  Üksteise uurimuste, teoreetilise tausta ja meetoditega tutvudes tekib terviklik pilt Tartu ülikoolis ja kogu maailmas tehtavast keeleteadusest. Magistriseminar on väga oluline selleks, et parimal viisil ühendada maailma keelte ja kultuuride instituudi ning eesti ja üldkeeleteaduse instituudi keeleteaduslik pädevus.

Magistrikooli ainete ajakava 2023./2024. õppeaastal (PDF)

Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikool ühendab kõiki Tartu ülikooli magistrante, kes tegelevad keelega. Õppekavade kaupa vaadates on meie magistrikoolis eelkõige

  • eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava magistrandid, kes tegelevad üldjuhul eesti või mõne muu soome-ugri keelega;
  • euroopa keelte ja kultuuride õppekava magistrandid, kes tegelevad mõne indoeuroopa keelega;
  • tõlkeõpetuse õppekava magistrandid.

 

Esimees: professor Renate Pajusalu
Liikmed: lektor Anu Treikelder
lektor Reeli Torn-Leesik
kaasprofessor Terje Loogus
õpetaja Maiu Elken
emeriitprofessor Irina Külmoja
kaasprofessor Kadri Muischnek
lektor Nikolai Kuznetsov
kaasprofessor Pire Teras
kaasprofessor Külli Habicht
kaasprofessor Raili Pool
direktor, PhD Kersti Lepajõe
üliõpilane Liisi Jakobson
üliõpilane Piret Kuusk
üliõpilane Anni Polding

Magistrikooli tegevus
Magistrikooli oluliseks eesmärgiks on ka magistrantide võrgustiku loomine. Keeleteaduses, nagu igal teisel alal, on vajalik kolleegide tundmine. Magistrikoolis tutvutakse nii kursustel, seminaril kui ka magistrikooli olulisteks sündmusteks kujunenud kevad- ja sügiskoolides. Need toimuvad kusagil linnast väljas, kus vabamas õhkkonnas saab arutada erinevate keelega seotud teemade üle, mis ei kuulu otseselt õppekavasse. Kevad- ja sügiskoolid on heaks tutvumis- ja suhtluskohaks, kus on tegelikult lihtsalt lõbus ja tore ka.

Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikooli sügiskool 22.-23. oktoober 2022

22.–23. oktoobril 2022 toimus Käärikul keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikooli sügiskool. Sügis- ja kevadkoole on peetud magistrikooli loomisest alates ja nüüdne oli järjekorras juba kaheteistkümnes.

Image
sügiskool 2022

Külalised olid seekord biosemiootika professor Kalevi Kull ja eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor Mare Kitsnik. Kalevi Kull rääkis semiootikast üldisemalt, muuhulgas ka Kääriku suvekoolide rollist Eesti semiootikatraditsioonis. Loengu põhiosas keskendus ta tõlkimisele biosemiootika vaatenurgast, näiteks sellele, kuidas tõlkida kassi. Mare Kitsnik pidas kaks töötuba keeleõppe mängustamisest, milles osalejad ka ise aktiivselt kaasa mängisid. Seega oli sügiskoolis nii teoreetiline pool kõige üldisema inimeksistentsi puudutava küsimusega mis on elu ja mis on tähendus? ning praktiline oskuste täiendamine keeleõpetamise metoodikas, milles samuti ei puudunud üldisem arutelu sellest, kuidas keele õpetamine kõige efektiivsemalt toimib. Veel toimus töötuba keelelisest viisakusest, kus arutati eestlaste suhtlusega seotud stereotüüpide üle.

Sügiskoolis osales üliõpilasi eesti ja soome-ugri keeleteaduse, Euroopa keelte ja kultuuride, tõlkeõpetuse ja eesti ja soome-ugri keelte õppekavalt. Seega olid koos eestikeelsete ja ingliskeelsete õppekavade üliõpilased. Sügiskooli töökeel oli siiski eesti keel. Vähese ingliskeelse abi kaudu said osaleda ka need ingliskeelsete õppekavade magistrandid, kes veel eesti keelt väga hästi ei oska. Pärast sügiskooli oskasid juba paremini.

Tartu Ülikooli muuseumi valge saal

Ungari keele õpetamise 100. aastapäev

Koen Planken õpetamas

Hollandlane õpetab kunstikoolis ukrainlastele eesti keelt

Vikipeedia logo

Projekti „Vikipeedia kasutamine õppetöös: õpilaste ja õpetajate vaade“ lõpuüritus