Autor:
Lauri Kulpsoo

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogu

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogu on avatud nii tudengitele kui töötajatele erialakirjanduse laenutamiseks. Raamatukogu ruumides toimub aeg-ajalt ka õppetöö, peetakse koosolekuid ja korraldatakse üritusi.

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogu koosneb kolmest kogust:

  • eesti keele raamatukogu (Jakobi 2-423)
  • soome-ugri raamatukogu (Jakobi 2-422)
  • üldkeeleteaduse raamatukogu (Jakobi 2-446)

Raamatuid saab laenutada E–R 10–17. Raamatute laenutamiseks tuleb pöörduge ruumi 423 Leelo Padari poole. 

Kontakt: leelo.padari@ut.ee, tel 737 6543

Instituudi raamatukogu laenutustähtaeg on 30 päeva. Ülikooli peakogust (W. Struve 1) tellitud raamatute õppejõulaenutuse puhul kehtivad pikemad laenutustähtajad – alates 6 kuud.

Laenutada saab ülikooli raamatukogu lugejaks registreerunule lugejapileti või ID-kaardi alusel. Laenutusi saab pikendada e-kataloogis lingi all “Minu ESTER”, samuti e-posti teel (leelo.padari@ut.ee). Tähtaja ületanud laenutuse puhul saadetakse automaatne meeldetuletuskiri. Instituudi  laenutustingimustes puudub viivis, küll kehtib viivis peakogust ja suurematest erialakogudest laenutustähtaja ületamisel, sh ka õppejõulaenutustele ja deponeeringutele peakogust.

Kui instituudi töötaja võtab riiulilt teaviku raamatukoguhoidja töövälisel ajal, siis palun jätta sedel raamatu pealkirja, autori, vöötkoodinumbri ja laenutaja andmetega raamatukoguhoidja töölauale.

Üliõpilastööd ja teatmekirjandus on kohapeal kasutamiseks.


PS Meie erialakogu raamatutel on ESTER kataloogi eksemplarikirjes märkus „kohalkasutus“. See tähendab, et suur hulk raamatuid on deponeeritud instituudi teadurite ja õppejõudude kabinettidesse ning kojulaenutuseks on sel juhul tarvis deponeerija nõusolekut. Raamatukoguhoidjal on kohustus kataloogida raamat ESTERisse, kui see on ostetud HVEE instituudi projekti või grandi summadest. Raamat on sel juhul ostetud konkreetsele töörühmale ja võib paikneda seetõttu vastava finantsallika kasutaja töökabinetis.

Soome-ugri raamatukogu teavikud on sisestatud üldisesse elektronkataloogi ESTER. Elektroonilise laenutuse (kojulaenutuse) vormistamiseks tuleb pöörduda raamatukoguhoidja Leelo Padari (Jakobi 2–423) poole.

Temaatiliselt jaotub soome-ugri raamatukogu:

bu/saami/      saami keelte sõnaraamatud

 saami keeled ja kultuur

 saamikeelne ilukirjandus

bu/lnms/üld   läänemeresoome keeled: üldine

bu/karjala/      karjala keele sõnaraamatud

                       karjala keel ja kultuur

                       karjalakeelne ilukirjandus

bu/lüüdi/       lüüdi keele sõnaraamatud

lüüdi keel ja kultuur

lüüdikeelne ilukirjandus

bu/vepsa/    vepsa keele sõnaraamatud

vepsa keel ja kultuur

                     vepsakeelne ilukirjandus

bu/isuri         isuri keele sõnaraamatud

isuri keel ja kultuur

bu/mtsml      metsasoomlaste keel ja kultuur

bu/ingeri       ingerisoome keel ja kultuur

bu/vadja       vadja keele sõnaraamatud

vadja keel ja kultuur

bu/liivi           liivi keele sõnaraamatud

liivi keel ja kultuur

liivikeelne ilukirjandus

bu/merja      merja keel ja kultuur

bu/mordva/  mordva: üldine 

bu/ersa         ersa keele sõnaraamatud

ersa keel ja kultuur

ersakeelne ilukirjandus

bu/mokša     mokša keele sõnaraamatud

mokša keel ja kultuur

mokšakeelne ilukirjandus

bu/mari         mari keelte sõnaraamatud

                      mari keeled ja kultuur

                      marikeelne ilukirjandus

bu/permi       permi keeled: üldine  

bu/komi         komi keele sõnaraamatud

                       komi keel ja kultuur

                       komikeelne ilukirjandus

bu/udmurdi   udmurdi keele sõnaraamatud

                       udmurdi keel ja kultuur

                       udmurdikeelne ilukirjandus

bu/obi üld      obiugri keeled: üldine

bu/mansi       mansi keele sõnaraamatud

                       mansi keel ja kultuur

                       mansikeelne ilukirjandus

bu/handi        handi keele sõnaraamatud

                       handi keel ja kultuur

                       handikeelne ilukirjandus

bu/samoj       samojeedi keelte sõnaraamatud

                       samojeedi keeled ja kultuur

                       nganassaani keel

                       neenetsi keel

                       eenetsi keel

                       kamassi keel

                       matori keel

                       sölkupi keel

bu/uurali        uurali sõnaraamatud

                       uurali bibliograafiad

                       uurali: üldine

 

bu/turgi          turgi keeled 

bu/tõlked       tõlked uurali keeltest

bu/sarjad       uurali sarjad

                       TÜ uralicae väitekirjad

*

bu/sm             soome keele osakonna erialakirjandus, jätväljaanded, sarjad, kogumikud

bu/sm/snrmt  soome keele sõnaraamatud

bu/sm/keel     soome keel

bu/sm/õ/        soome keele õppematerjalid

bu/sm/k/        soome kultuuri alased raamatud

*

bu/ungari/      ungari keele sõnaraamatud, erialakirjandus, jätkväljaanded, ungarikeelne ilukirjandus

 

 

Värviline pilt kirjaga AOraamatukogu.

Ao- ja ööraamatukogu tulevad taas!

UniTartu Summer School Cultural Programme Board Game Night

Instituudi tudengite mänguõhtu

Bakalaureusetöö kaitsmised

Lõputööde kaitsmised