Foto:
Lauri Kulpsoo

Sisseastumine ja õpe

Kandideerimine 2022/2023 õppeaastaks:

  • Bakalaureuseõppesse 13.–29. juunini 2022.
  • Magistriõppesse 1. veebruarist 29. juunini 2022. Võõrkeelsetele magistriõppekavadele 1. veebruarist 15. märtsini. Ukraina kodanikele on kandideerimistähtaega pikendatud kuni 1. juunini 2022.
  • Doktoriõppesse 1.–15. juunini 2022.

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis õpetame eesti keelt, sugulaskeeli, üldkeeleteadust ja arvutilingvistikat ning teeme nendel aladel teadustööd. Õppida saab nii bakalaureuse- ja magistriõppes kui ka PhD tasemel. Samuti valmistame ette tulevasi eesti keele ja kirjanduse ning eesti keele võõrkeelna õpetajaid. 

Eesti keeles on neli õppekava:

Inglise keeles on üks õppekava:

Kusagil mujal maailmas ei ole võimalik eesti keelega seotud erialasid õppida nii põhjalikult kui Tartu Ülikoolis. Instituudil on koostöölepingud paljude välismaa ülikoolidega. Meie üliõpilased käivad õppimas Soome, Ungari jt välisülikoolides, väliskülalislektorid aga omakorda õpetavad meie instituudis.

Sisseastumisinfoga tutvu siin

Kuidas kavandada enda õpiteed?

Bakalaureuseõpe

Magistriõpe

Doktoriõpe

Töötuba õppijatele
Keelekursused
Matkal
Õpiränne
Harjutamas
Praktika

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppekavade tunniplaanid 2021/22. õa. sügissemestril.

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

22.08.2022
#õppimine #õpetamine
Raamat

Valmimas on uus eesti keele õpik ukrainlastele

25.07.2022