Skip to main content
Foto:
Lauri Kulpsoo

Sisseastumine ja õpe

Kandideerimistähtajad 2022/2023 õppeaastaks:

  • Bakalaureuseõppesse 13.–29. juunini 2022.
  • Magistriõppesse 1. veebruarist 29. juunini 2022. Võõrkeelsetele magistriõppekavadele 1. veebruarist 15. märtsini. Ukraina kodanikele on kandideerimistähtaega pikendatud kuni 1. juunini 2022.
  • Doktoriõppesse 1.–15. juunini 2022.

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis õpetame eesti keelt, sugulaskeeli, üldkeeleteadust ja arvutilingvistikat ning teeme nendel aladel teadustööd. Õppida saab nii bakalaureuse- ja magistriõppes kui ka Phd tasemel. Samuti valmistame ette tulevasi eesti keele ja kirjanduse ning eesti keele võõrkeelna õpetajaid. 

Eesti keeles on neli õppekava:

Inglise keeles on üks õppekava:

Kusagil mujal maailmas ei ole võimalik eesti keelega seotud erialasid õppida nii põhjalikult kui Tartu Ülikoolis. Instituudil on koostöölepingud paljude välismaa ülikoolidega. Meie üliõpilased käivad õppimas Soome, Ungari jt välisülikoolides, väliskülalislektorid aga omakorda õpetavad meie instituudis.

Sisseastumisinfoga tutvu siin

Bakalaureuseõpe

Magistriõpe

Doktoriõpe

Töötuba õppijatele
Keelekursused
Matkal
Õpiränne
Harjutamas
Praktika

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi õppekavade tunniplaanid 2021/22. õa. sügissemestril.

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022
#õppimine
Humanitaarteaduste valdkonna magistriastme lõpuaktus 2021

Eesti keele õpetajana teisele ringile

Jaga
17.06.2022
#õppimine
HV_tudengid

Vabaained avardavad teadmiste horisonti

Jaga
08.06.2022