Skip to main content

Digihumanitaaria

Digihumanitaaria kätkeb üheskoos humanitaaria erialateadmisi ja häid digioskusi. Digihumanitaaril on põhjalik metoodiline ettevalmistus, et töötada infoküllases ja andmestunud maailmas, kus on vaja ka ise veidi programmeerida, andmeid töödelda, andmebaase planeerida või koostada või vähemalt kõigest sellest paremini aru saada. Lisaks pakub digihumanitaaria töökohal vajalikke ülekantavaid pädevusi, nt meeskonnatöö-, suhtlus- ja infokirjaoskus, et teavet koguda, süstematiseerida ja analüüsida ning oma töös IT-oskusi ja humanitaarteadusi lõimida. Praktikat võib teha või töötada mõnes oma eriala teadmisi ja oskusi ning IT-kompetentsi eeldavas idufirmas, riigiasutuses, äriettevõttes või vabaühenduses. 

Pakume humanitaarvaldkonna bakalaureuseüliõpilastele digihumanitaaria kõrvaleriala ning magistrantidele ja doktorantidele valikmoodulit, kuhu on oodatud ka bakalaureuseüliõpilased. Kõrvaleriala leiad ÕIS-ist eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppe ning valikmooduli magistriõppe õppekava alt.

BA kõrvaleriala ja MA valikmooduli kohta loe täpsemalt digihumanitaaria ja infoühiskonna keskuse kodulehelt.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine

Sisseastumine

Sisseastumisinfo 2022

Jaga
14.12.2021
#õppimine

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppes õpitakse sessioonõppes kaks aastat.

Jaga
30.11.2021