Elena Lastochkina ja Kristina Yuzieva doktoritööde kaitsmised 26.08.206

26.08.2016 kell 12.15 kaitseb Kristina Yuzieva doktoritööd "Марийская орнитонимическая лексика в этнолигвистическом свещении" («Mari ornitonüümid etnolingvistika aspektist»). Doktoritöö juhendajad on dotsent Tõnu Seilenthal (Tartu Ülikool), professor Urmas Sutrop (Tartu Ülikool) ja professor Anatoli Kuklin (Mari Riiklik Ülikool, Venemaa) ning retsensent on knd Marina Valentsova (Venemaa Teaduste Akadeemia, Venemaa).

26.08.2016 kell 14.15 kaitseb Elena Lastochkina doktoritööd "Лексико-семантические особенности омонимов в марийском языке" («Mari keele homonüümide leksikaal-semantiline eripära»). Doktoritöö juhendajad on dotsent Tõnu Seilenthal (Tartu Ülikool), professor Gerson Klumpp (Tartu Ülikool) ja professor Anatoli Kuklin (Mari Riiklik Ülikool, Venemaa) ning retsensent on knd Oleg Sergeev (Mari Riiklik Ülikool, Venemaa).

Kaitsmised toimuvad Ülikooli 18-139.