Autor:
Erakogu

Praktikakohad

Üks tõhusamaid ja mitmekülgsemaid õppimise viise on kogemuse kaudu õppimine: kasutada omandatud teadmisi reaalelu situatsioonis paindlikult ja koostöiselt. Selline võimalus on meie kõikide õppeastmete õppekavadesse loodud praktikaainete kaudu. Praktikat saab sooritada korraga ühes asutuses või jagada see väiksemateks osadeks, et end mitmel eri praktikal proovile panna. Tutvu praktikajuhendiga siin.

Tänu uuele praktikaportfoolio võimalusele on nüüd erialapraktika sooritamine veelgi paindlikum. Praktikaportfoolio võimaldab sul teha praktikat mitmes eri kohas ja mitme semestri vältel. Näiteks võid proovida kätt toimetajana, osaleda koolitundides õpetaja või vaatlejana, transkribeerida tekste või anda oma panus KeeleKohtingute korraldamisel. Lisaks on sul võimalus teenida praktikapunkte, käies koolides oma eriala tutvustamas. Tutvu selle võimalusega lähemalt siin.

Löö kaasa ka teiste meie instituudi projektide ja ürituste korraldamise juures, sest erialaseid kogemusi ei saa tööturule sisenedes kunagi olla liiga palju! Sageli saab ka vabatahtlikku tööd konverentsi või mõne muu ürituse korraldamise juures, samuti (tasustatud) erialast suvetööd vormistada praktikana ja täita sellega õppekava. Hoia silmad-kõrvad lahti ja kasuta neid kogemuste saamise võimalusi aktiivselt!

Siin on nimetatud vaid mõned meie üliõpilaste praktikakohtadest. Nimekiri on avatud ja võid praktika sooritada ka enda valitud asutuses, millega sul on isiklik kontakt või mis on sulle huvitavana silma jäänud. Pööra tähelepanu, et praktikakoht oleks mõnes humanitaarteaduslikke teadmisi ja oskusi ning keelelist kompetentsi eeldavas kultuuri-, haridus-, meedia- või teadusasutuses.

Saa inspiratsiooni ka humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna virtuaalselt praktikamessilt, kust leiad eri praktikakogemusi tutvustavaid videoid.

Sinule sobivaima praktikakoha leidmiseks võid pöörduda aine õppejõudude poole:
• eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialapraktika, toimetajapraktika, digihumanitaaria praktika – Maria Reile, maria.reile@ut.ee
• koolipraktika – Maigi Vija, maigi.vija@ut.ee
Sind aitab ka õppekorraldaja (Ülle Niin, ylle.niin@ut.ee).

Liitu valdkonna praktikapakkumiste listiga

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialapraktika

Erialapraktika pakub sulle võimalust õppida töökeskkonnas, oma ala professionaalide hulgas. Tänu praktikale saad ülevaate võimalikest töökohtadest ja tööturul toimuvast. Praktika aitab sul mõista enda teadmiste ja oskuste vastavust tööturu vajadustele, näiteks millele tasuks oma õpingutes enam tähelepanu pöörata. Samuti võid luua vajalikke kontakte edaspidiseks karjääriks. Just praktikal saad end soovitud töökohal näidata, tõestada ja silma paista, mis annab eelise näiteks hiljem samasse asutusse tööle kandideerides.

Kultuuri-, teadus- ja haridusasutused

Riigiasutused

Vabaühendused

Meedia

Tartu Ülikooli uurimisrühmad ja allasutused

Koolipraktika

Koolipraktikal saad vaadelda tunde, aidata õpetajal tunde ette valmistada ning õpilaste töid parandada. Kooliga kokkuleppel saad ka ise tunde anda. 

 

Koolid

Toimetajapraktika

Toimetajapraktikal saad ülevaate, mida kujutab endast keeletoimetaja ja korrektori töö eri asutustes. Enamasti on praktikandi ülesanne lugeda tekstidele korrektuuri, kuid vahel saab kätt proovida ka keeletoimetamises või tekstide koostamises.

Ajalehed ja ajakirjad

Kirjastused

Tõlkebürood

Vabaühendused

Digihumanitaaria praktika

Paljudes eespool loetletud asutustes on võimalik sooritada ka digihumanitaaria praktika, mille eesmärgid on lõimida töökeskkonnas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaoskusi humanitaarteadustega ning omandada esmane digihumanitaaria-alane pädevus.

Aine "Eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialapraktika" (3 või 6 EAP-d) 

Erialapraktika pakub sulle võimalust õppida töökeskkonnas, oma ala professionaalide hulgas. Tänu praktikale saad ülevaate võimalikest töökohtadest ja tööturul toimuvast. Praktika aitab sul mõista enda teadmiste ja oskuste vastavust tööturu vajadustele, näiteks millele tasuks oma õpingutes enam tähelepanu pöörata. Samuti võid luua vajalikke kontakte edaspidiseks karjääriks. Just praktikal saad end soovitud töökohal näidata, tõestada ja silma paista, mis annab eelise näiteks hiljem samasse asutusse tööle kandideerides.

Mis?

"Eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialapraktika" on aine nagu kõik teisedki: sel on konkreetne sisu, eesmärgid, väljundid, aine sooritamiseks vajalikud ülesanded ja õppejõud, kelle poole küsimuste korral pöörduda.

Samas erineb praktika ülejäänud ainetest, sest õpid ajutiselt reaalses töökeskkonnas ja omandad või arendad esmaseid erialaoskusi. Sul on praktikaaines tavapärasest õppetöös osalejast erinev roll ja vastutus alates praktikakoha leidmisest ja iseendale õpieesmärkide seadmisest kuni tööülesannete täitmise ja kollegiaalsete suhete loomiseni.

Kus?

Vali enda peaerialast lähtudes praktikakoht mõnes humanitaarteaduslikke teadmisi ja oskusi ning keelelist kompetentsi eeldavas kultuuri-, haridus-, meedia- või teadusasutuses, mis kuulub avalikku, era- või kolmandasse sektorisse. Soovi korral saad praktika teha mõnes ülikooli allasutuses, näiteks assistendi- ja toimetajapraktika puhul. Kui sul pole eelistust või vajalikke kontakte, aitavad sind aine õppejõud ja programmijuhid.


Kui kaua?

"Eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialapraktika" maht on 6 EAP-d ehk 130 tundi. Koos juhendajatega otsustad, kui suure osa sellest töötad praktikakohal. Kui sul pole aega teha praktikat ühe semestri jooksul, võid selle sooritada mitme semestriga või ka suvel.

Kuidas?

Sul on kaks praktikajuhendajat: üks ülikoolist, teine praktikakohast. Praktika on üldjuhul tasustamata. Praktika käigus koostad praktikaeelsed kokkulepped, -päeviku ja -aruande. Praktikaainete juurde kuulub ka kogemuse reflekteerimise ja analüüsi pool. Praktika lõpus annab praktikaasutuse juhendaja oma hinnangu sinu tegevuse, toimetuleku ja arengu kohta. 

Aine on õppekavas praegu küll valikuline, kuid soovitame kõikidel tudengitel aine sooritamise peale mõelda. Mida aktiivsem ja motiveeritum oled ning mida rohkem panustad, seda rohkem praktika sulle annab!

Magistrantuuris jagunevad praktikaained vastavalt valitud õppekavale ja erialale järgmiselt.

  • Pedagoogiline praktika õpetajakoolituses (õppekavva kuuluv 24 EAP praktikamoodul sisaldab pidevat pedagoogilist praktikat, valdkondlikku pidevat praktikat, erialast põhipraktikat ning praktikume). Kui oled peaeriala põhipraktikas juba käe valgeks saanud üldhariduskoolis õpetades, on pedagoogilist põhipraktikat eesti keele võõrkeelena õpetaja (lisa)erialal võimalik osaliselt sooritada ka keeltekoolis või Erasmus+ programmi toel koguni väliskõrgkoolis, näiteks võiks mõelda põhipraktika osalisele läbimisele Helsinki Ülikoolis, Riias Läti Ülikoolis, Vilniuse Ülikoolis. Planeeri see aegsasti ning teavita ka õppekava programmijuhti.

  • Praktika eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppekavas

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppekavas on praktikaained koondatud praktikamoodulisse. Magistriõppekavas on praktika maht 6 EAPd. Saad valida praktikaainete hulgast oma erialast arengut toetava(d) praktikaliigi(d). Praktika valimisel on hea pidada nõu juhendaja või programmijuhiga.
Kui oled praktikaliigi välja valinud, võta ühendust praktikaaine vastutava õppejõuga. Pane tähele ka üliõpilaste listi kaudu liikuvaid praktikapakkumisi.
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialapraktika pakub mitmekülgseid erialaseid praktikavõimalusi (vt selle kohta lähemalt praktikakohtade alt). Võid praktika läbida väiksemas või suuremas mahus (3 EAP või 6 EAP).
Arvutilingvistika praktika on arvutilingvistika eriala üliõpilaste ja toimetajapraktika eesti keele eriala keelehoolde üliõpilaste õpingute loomulik osa.
Oma erialaseid oskusi, õpetamis-, koostöö- ja suhtlusoskust saad arendada assistendipraktikal. Õppeassistente vajatakse suurema osalejate arvuga ainetes, nagu „Keeleteaduse alused“, „Sissejuhatus üldkeeleteadusesse“, mõned „Akadeemilise eesti keele“ ja „Eesti õigekeelsuse ja väljendusõpetuse“ rühmas.
Suhtlus- ja koostööoskust saad arendada teaduskorralduse praktikal, kus saad aidata kaasa instituudis toimuvate seminaride, konverentside, talvekoolide jm ürituste korraldamisel. Neid oskusi saad arendada ka kultuuridevahelise suhtluse või kultuurikorralduse praktikal.
Kui oled laiendanud oma erialaseid teadmisi ja oskusi muude õppekavade ainetega, võivad Sulle sobida tõlkepraktika, etnoloogiline muuseumipraktika või kriitikapraktika.
Praktikaks sobivad kõige paremini kolm esimest semestrit. Mõnd praktikat (nt toimetajapraktikat) saab kokkuleppel teha ka suvel. Praktikana saab arvestada ka erialast tööd - kui õpid sealt midagi uut. Kui soovid võtta praktikaaineid rohkem kui 6 EAP ulatuses, saab praktikat arvestada vabaainena.

Praktikaained eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppekavas
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialapraktika (6 EAP)
Arvutilingvistika praktika I (3 EAP)
Arvutilingvistika praktika II (3 EAP)
Toimetajapraktika (6 EAP)
Assistendipraktika (3 EAP)
Teaduskorralduse praktika (3 EAP)
Tõlkepraktika (6 EAP)
Etnoloogiline muuseumipraktika (3 EAP)
Kriitikapraktika (3 EAP)
Kultuuridevahelise suhtluse praktika (6 EAP)
Kultuurikorralduse praktika (3 EAP)
Bakalaureusetöö kaitsmised

Bakalaureusetööde kaitsmised kevadel 2024

lõpetajad

Magistritööde kaitsmised kevadel 2024

eelarvamusfestival

[Eel]arvamusfestivalil tuleb juttu eesti keele õppimisest teise keelena