Keelekursused

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis saab lisaks eesti keelele õppida ka suuremaid ja väiksemaid soome-ugri keeli, näiteks soome, ungari, liivi, komi ja isuri keelt. Lisaks neile pakume igal aastal võimalust õppida mõnda eksootilisemat soome-ugri keelt, näiteks kamassi, saami, mansi, ersa või jukagiiri keelt. Neil, kes tunnevad huvi lähemate sugulaskeelte vastu, on võimalus õppida kas võru ja seto keelt või läbida lõunaeesti keelte kujunemist ja jagunemist tutvustav kursus FLLE.00.007 Lõunaeesti keel I (3 EAP), mille praktikumides õpetatakse ka algtasemel võru keelt.

Praktilisi eesti keele võõrkeelena kursusi pakume B2-C1 tasemel: kursused selgitavad eesti keele grammatilisi seoseid ning pakuvad võimalusi ka suulise keeleoskuse ja sõnavara arendamiseks ning akadeemilise keelekasutuse toetamiseks. Leidub nii klassiruumis toimuvaid kursusi kui ka täielikult veebipõhiseid kursusi. Lähemalt uuri õppeinfoüsteemist (ÕIS) ja ka siit. Küsimustega palun pöördu ylle.niin@ut.ee.

Kõigi kursuste toimumisajad lähtuvad ülikooli akadeemilisest kalendrist. Sügissemester algab augusti lõpus/septembri alguses ja kevadsemester algab veebruari teisel nädalal. Kursuse kestus nädalates on märgitud iga kursuse juures.

Alt poolt leiad infot hetkel käimasoleva või saabuva semestri kursuste kohta. Lisaks leiad juhised keelekursustele registreerimiseks vastavalt sellele, kas oled üliõpilane või täiendusõppija. 

Eesti keel 

Keelekursused mitte-eesti emakeelega üliõpilastele:

 • FLEE.04.127 Eesti keel edasijõudnutele II (C1.1) (6 EAP)
 • FLEE.04.210 Akadeemiline eesti keel muukeelsetele I (6 EAP)
 • HVEE.05.043 Eesti keele vestluskursus B2/C1 tasemel (2 EAP)
 • HVEE.05.028 Keeleõppe tandemkursus (3 EAP)
 • HVEE.05.046 C1 taseme eesti keele veebikursus humanitaarainete üliõpilastele (3 EAP)

Kultuurikursused:

 • FLEE.04.207 Eesti kultuuriruumi kujunemine ja tänapäev (3 EAP)
 • HVEE.05.027 Eesti argikultuuri välitööd (3 EAP)

Soome keel

Keelekursused:

 • FLEE.06.003 Soome keel, tase 0 > B1 (6 EAP)
 • HVEE.03.006 Soome keel algajaile, tase 0 > B1 (12 EAP)
 • FLEE.06.010 Soome keele suuline ja kirjalik väljendusoskus I (B1/B2) (6 EAP)

Kultuurikursused:

 • FLEE.06.165 Soome kultuur (3 EAP)
 • HVEE.03.032 Soome kirjandus ja kultuur (6 EAP)

Ungari keel

Keelekursused:

 • HVEE.03.020 Ungari keele algkursus, tase 0 > A1.2 (6 EAP)
 • FLEE.07.053 Ungari keele järgkursus, tase A1.2 > A2 (6 EAP)
 • FLEE.06.179 Ungari keele kursus algajatele inglise keele baasil (12 EAP)

Kultuurikursused:

 • HVEE.03.019 Ungari ilukirjandustekstide lugemine ja analüüs (6 EAP)

Komi keel

Keelekursused:

 • FLEE.07.193 Komi keel II (3 EAP)

Kultuurikursused:

 • HVEE.03.016 Komi kultuurilugu (3 EAP)

Liivi keel

 • FLEE.06.120 Liivi keele algkursus (3 EAP)

Võru keel

 • HVEE.01.002 Võru keele algkursus (3 EAP)
 • FLLE.00.013 Võru keele vestluskursus (3 EAP)

Seto keel

Keelekursused:

 • FLLE.00.019 Seto keel (3 EAP)

Kultuurikursused

 • FLLE.00.020 Setu müüdilised regilaulud: tekstid ja taustad (3 EAP)

Isuri keel

 • HVEE.03.026 Isuri keel (3 EAP)

Muud keele- ja kultuurikursused

 • FLEE.07.182 Kaugemad sugulaskeeled I (3 EAP) (keel vahetub igal aastal, 2022/23. õppeaasta kevadel ersa keel)
 • HVEE.00.029 Liivi lahe keeled ja kultuurid (3 EAP)
 • HVEE.03.022 Vadja keel Ingerimaa teiste vähemuskeelte kontekstis (3 EAP)

Aine otsinguks vajalikud sammud:

 • vajuta ÕISi pealehel lingile Ainetele ja eksamitele registreerumine
 • vajuta nupule Lisa aineid, avaneb ainete otsingu vorm
 • otsi  aine järgi
 • valdkond – humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • instituut – eesti ja üldkeeleteaduse instituut
 • õppeaste, semester, õppevorm  vali sobiv õppeaasta ja semester (õppevormi ei pea täpsustama, kuna keelekursused sobivad enamasti kõigile üliõpilastele olenemata õppevormist)
 • aine nimetuse osa  kirjuta lahtrisse sind huvitava kursuse nimetuse osa, nt "soome keel"
 • vali huvipakkuv kursus

Kui tead aine koodi, siis võid otsida ka selle järgi teisi välju täitmata.

Õppeinfosüsteemis on kursustele registreerimine avatud vastavalt 15. maist ja 15. detsembrist ning jääb avatuks kuni semestri alguseni.

 • Keelekursustel toimub intensiivne praktiline õppetöö, mistõttu regulaarne osavõtt on väga oluline ning enamasti on ka üheks kursuse läbimise tingimuseks. Praktilistel keelekursustel ei saa osaleda vabakuulajana, kõik õppijad peavad olema kursusele registreerunud.
   
 • Õppeainele registreerumisega võtab õppija endale kohustuse läbida vastava aine eksamid ja arvestused.
   
 • NB! Registreeringu tühistamise tähtajad võivad olla kursuseti erinevad! Vastavalt õppekorralduseeskirja punktile 67. üliõpilasel on õigus tühistada registreerumine õppeainele kahe nädala jooksul alates esimese kontaktõppe toimumisest või ainekavas määratud tähtaja jooksul, mis on vähemalt 10% kontaktõppest. Veebikursuste puhul saab registreeringu tühistada enne, kui on toimunud 10% õppetööst.

 

Neil, kes pole üliõpilased, on võimalus tasemeõppe kursused sooritada täiendusõppijana. Selleks palume teil täita keelekursusele registreerimise avaldus, mille leiad alt poolt.

 • Kursustele registreerimiseks täida avalduse vorm.
 • Sügissemestri kursused algavad septembri esimesel või teisel nädalal ning kevadsemestri kursused algavad enamasti veebruari teisel nädalal. Õppejõu nõusolekul saab kursusega liituda ka siis, kui esimesed kohtumised on juba toimunud.
 • Pärast registreerumist sõlmitakse kõigi kursustel osalejatega täiendusõppija leping. Kui õppija pole veel 18-aastane, sõlmitakse kolme osapoole leping õppija, tellija (üldiselt lapsevanem) ja ülikooli vahel.
 • Arve väljastame e-posti (või kirja) teel.
 • Kursuse mahtu arvestakse akadeemilistes tundides: üks akadeemiline tund on 45 minutit, ühe keeletunni pikkus on 1,5 tundi ehk kaks akadeemilist tundi. Tavapäraselt on ühe keelekursuse maht 30-60 akadeemilist tundi ehk 15-30 kohtumist.
 • Esimese tunni jooksul saab keeleõppija kogu vajaliku kursust puudutava info õppejõu käest.
 • Pärast kursuse lõpetamist väljastame soovijaile tunnistuse.

Kursusele registreerimise avaldus (mitte-tudengile)