Keelekursused

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudis saab lisaks eesti keelele õppida ka suuremaid ja väiksemaid soome-ugri keeli: soome, ungari, liivi, vadja, komi ja ersa keelt. Lisaks neile, pakume igal aastal võimalust õppida mõnda eksootilisemat soome-ugri keelt, nt kamassi, saami, mansi või jukagiiri keelt. Neil, kes tunnevad huvi pigem murrete vastu, on võimalus õppida kas võru ja seto keelt või läbida lõunaeesti keelte kujunemist ja jagunemist tutvustav kursus FLLE.00.007 Lõunaeesti keel I (3 EAP), mille praktikumides õpetatakse ka algtasemel võru keelt.

Praktilisi eesti keele võõrkeelena kursusi pakume B2-C1 tasemel: kursused selgitavad eesti keele grammatilisi seoseid ning pakuvad võimalusi ka suulise keeleoskuse ja sõnavara arendamiseks, akadeemilise keelekasutuse toetamiseks. Leidub nii klassiruumis toimuvaid kursusi kui ka täielikult veebipõhiseid kursusi. Lähemalt uuri õppeinfoüsteemist (ÕIS). Küsimustega palun pöördu ylle.niin@ut.ee.

Kõigi kursuste toimumisajad lähtuvad ülikooli akadeemilisest kalendrist. Õppeaasta algab augusti lõpus/septembri alguses ning kursuse kestus nädalates on märgitud iga kursuse juures.äitaNäi

Klõpsa huvipakkuval kursusel, et näha ainekirjeldusi, toimumisaegu jm infot.

Eesti keel ja murded

Keelekursused mitte-eesti emakeelega üliõpilastele:

Kultuurikursused:

Soome keel

Keelekursused:

Kultuurikursused:

Ungari keel

Keelekursused:

Kultuurikursused:

Komi keel

Kultuurikursused:

FLEE.07.121 Valikained uurali rahvaste kultuuriloost (6 EAP)

Liivi keel

FLEE.06.120 Üks läänemeresoome keel. Liivi keel (3 EAP)

Seto keel

FLLE.00.019 Seto keel (3 EAP)

Vadja keel

FLEE.06.121 Üks läänemeresoome keel. Vadja keel (3 EAP)

Ersa keel

FLEE.07.171 Ersa keel I (3 EAP)

Mansi keel

FLEE.07.182 Kaugemad sugulaskeeled I (3 EAP)

Aine otsinguks vajalikud sammud:

 • vajuta ÕISi pealehel lingile Ainetele ja eksamitele registreerumine
 • vajuta nupule Lisa aineid, avaneb ainete otsingu vorm
 • otsi  aine järgi
 • valdkond – humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • instituut – eesti ja üldkeeleteaduse instituut
 • õppeaste, semester, õppevorm  vali sobiv õppeaasta ja semester (õppevormi ei pea täpsustama, kuna keelekursused sobivad enamasti kõigile üliõpilastele olenemata õppevormist)
 • aine nimetuse osa  kirjuta lahtrisse sind huvitava kursuse nimetuse osa, nt "soome keel"
 • vali huvipakkuv kursus

Kui tead aine koodi, siis võid otsida ka selle järgi teisi välju täitmata.

Õppeinfosüsteemis on kursustele registreerimine avatud vastavalt 15. maist ja 15. detsembrist ning jääb avatuks kuni semestri alguseni.

 • Keelekursustel toimub intensiivne praktiline õppetöö, mistõttu regulaarne osavõtt on väga oluline ning enamasti on ka üheks kursuse läbimise tingimuseks. Praktilistel keelekursustel ei saa osaleda vabakuulajana, kõik õppijad peavad olema kursusele registreerunud.
   
 • Õppeainele registreerumisega võtab õppija endale kohustuse läbida vastava aine eksamid ja arvestused.
   
 • NB! Registreeringu tühistamise tähtajad võivad olla kursuseti erinevad! Vastavalt õppekorralduseeskirja punktile 67. üliõpilasel on õigus tühistada registreerumine õppeainele kahe nädala jooksul alates esimese kontaktõppe toimumisest või ainekavas määratud tähtaja jooksul, mis on vähemalt 10% kontaktõppest. Veebikursuste puhul saab registreeringu tühistada enne, kui on toimunud 10% õppetööst.

 

Neil, kes pole üliõpilased on võimalus tasemeõppe kursused sooritada täiendusõppijana.

 • Kursustele registreerimiseks täida avalduse vorm.
 •  
 • Sügissemestri kursused algavad septembri esimesel või teisel nädalal ning kevadsemestri kursused algavad enamasti veebruari teisel nädalal. Õppejõu nõusolekul saab kursusega liituda ka siis, kui esimesed kohtumised on juba toimunud.
 • Pärast registreerumist sõlmitakse kõigi kursustel osalejatega täiendusõppija leping. Kui õppija pole veel 18-aastane, sõlmitakse kolme osapoole leping õppija, tellija (üldiselt lapsevanem) ja ülikooli vahel.
 • Arve väljastame e-posti (või kirja) teel.
 • Kursuse mahtu arvestakse akadeemilistes tundides: üks akadeemiline tund on 45 minutit, ühe keeletunni pikkus on 1,5 tundi ehk kaks akadeemilist tundi. Tavapäraselt on ühe keelekursuse maht 30-60 akadeemilist tundi ehk 15-30 kohtumist.
 • Esimese tunni jooksul saab keeleõppija kogu vajaliku kursust puudutava info õppejõu käest.
 • Pärast kursuse lõpetamist väljastame soovijaile tunnistuse.
#õppimine
Tudengid gloobust uurimas.

Tudengilt tudengile vestlusring: õpingud välismaal

#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub teisipäeval, 20. juunil kell 13.00 Tartu Ülikooli aulas.
#õppimine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppe lõpuaktus toimub reedel, 16. juunil 2023 kell 13.00 Tartu Ülikooli peahoone aulas.