Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta keeleteo kandidaatide hulgas on mitu Tartu Ülikooli töötajate osalusel valminud tööd

13. veebruari keskööni saab hääletada Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta keeleteo rahvaauhinna avalikul hääletusel. Keeleteo kandidaatide hulgas on seitse Tartu Ülikooli töötajatega seotud algatust. 

Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis suurendavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist. 

Aasta keeleteo konkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid ning rahvaauhinna saaja selgub avaliku hääletusel.

2023. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 32 mullust keeletegu, mille põhjalikumad kirjeldused leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

Tartu Ülikooli töötajate osalusel on valminud järgmised keeletööd. 

  • Raamat „Eesti keele teetähised“ - Koostaja Asta Õim, toimetaja Jüri Valge, keeletoimetaja Tiina Hallik, kujundaja-küljendaja Sirje Ratso. 
  • Algupärane eestikeelne rakubioloogia ülikooliõpik, koostajad Sulev Kuuse, Toivo Maimets, toimetajad Mart Viikmaa, Rein Sikut. 
  • Eesti keele maja projekt „Kirjutame KOOS raamatu“ ja lugemik „Lõpuks leidsin sind“, Integratsiooni Sihtasutuse Eesti keele maja, projektijuht Pille Maffucci. Raamatu autorid Marta Dolgošev ja Pille Maffucci, toimetaja Airi Broberg, metoodik Mare Kitsnik, kunstnik Ragne Hoog.
  • Võru keele õpik-tööraamat esimesele kooliastmele, koostajad Tiia Allas, Mariko Faster, Kaile Kabun, Margus Konnula, Evely Haug, Triinu Laan, Triin Toom, illustreerija Marja-Liisa Plats, kujundaja Marja-Liisa Plats, toimetajad Mariko Faster, Kaile Kabun
  • Eesti Keeletoimetajate Liidu kodulehe rubriik „Keeletoimetaja soovitab“, Eesti Keeletoimetajate Liit, Helika Mäekivi, Hille Saluäär
  • Väikelaste jutustamisoskuse arendamine: Kirjastuse Studium väljaanded „Jutustades jutustama“ (I ja II osa), Merit Hallap, Marika Padrik, Signe Raudik
  • „Eesti grammatika“, Helle Metslang, Mati Erelt, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Reet Kasik, Pire Teras, Annika Viht, Eva Liina Asu, Liina Lindström, Pärtel Lippus, Renate Pajusalu, Helen Plado, Andriela Rääbis, Ann Veismann

Aasta keeleteoauhindade laureaadid kuulutatakse välja 15. märtsil.

Vaata ka varasemaid laureaate ja auhinna andmise korda

keeleauhind

Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis keeleteadlane Karl Pajusalu

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?