Autor:
Mariana Tulf

Professor Birute Klaas-Lang: keelekonflikte aitab lahendada parem selgitustöö

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele (võõrkeelena) professor ja Eesti keelenõukogu esimees Birute Klaas-Lang vastas Vikerraadio "Keelesaates" hetkel ühiskonnas aktuaalseteid keeleteemasid puudutavatele küsimustele. Juttu tuli eesti keele mainest, eestikeelsele haridusele üleminekust, keelekorraldusest ja keeleseaduse muudatustest. Küsis Piret Kriivan.

Birute Klaas-Langi sõnul on Tartu Ülikoolil suur roll ühe peamise eestikeelsele haridusele üleminekuga seotud kitsaskoha ehk õpetajate puuduse lahendamisel. „Ülikoolis pannakse rõhku õpetajate väljaõppele ning avatud on ka koolitus, mille eesmärk on anda õpetajatele lisapädevus mitmekeelses ja –kultuurilises klassiruumis hakkamasaamiseks,“ ütleb Klaas-Lang. Lisaks õpetajate puudusele on murekohaks vene kodukeelega perede hirmud eestikeelsele haridusele ülemineku ees.  Hirmude maandamiseks ja müütide murdmiseks tehakse selgitustööd sellest, mida teises keeles õppimine lapse jaoks tähendab. Lisaks tõstetakse eesti perede teadlikkust mitmekeelsusest ja selgitatakse, et mitme emakeele kõnelemine ja kultuuride mitmekesisus klassiruumis on normaalsus.

Keelekorraldust puudutavatest küsimustest on tähelepanu all olnud uue Õigekeelsussõnaraamatu ilmumine aastal 2025. Birute Klaas-Lang kinnitab, et ÕS on ja jääb kirjakeele normi aluseks. See, et keel ja tähendused ajas muutuvad, on ootuspärane. Seepärast tuleb ka keelekorralduses aluseks võtta tegelikku keelekasutust. See, kuidas täpselt Sõnaveeb tegelikku keelekasutust peegeldama hakkab, on hetkel veel läbitöötamisel.

Mis puudutab keeleseadust, siis ka seal on osad punktid veel arutluse all. Näiteks ei ole realistlik, et ülikooli asjaajamine toimuks täielikult eesti keeles, sest meil töötab ja õpib ka palju muukeelseid inimesi, kellelt eesti keele oskuse nõudmine ei ole ratsionaalne. Hoopis tuleks mõelda sellele, kuidas eestlased saavad siin elavaid välismaalasi eesti keele õppimisel julgustada ja toetada.

Loe intervjuud ERR-ist või kuula "Keelesaadet" siit:

TÜ vaimse tervise konverents „Tööheaolu – mis ja kelle asi?“

Tartu Ülikool kutsub vaimse tervise konverentsile, kus kõneldakse tööheaolust

Foto on dekoratiivne

Mare Kitsnik: miks rääkida Eestis eesti keelt (teise keelena)?

Veebikursus "Etnogeneesi arheoloogia"

Huvilistel on võimalik osaleda vabakuulajana veebikursusel „Etnogeneesi arheoloogia“