Skip to main content
#teadus

Tekstiuurimine

Tekstianalüüs uurimissuunana jõudis Eesti keeleteadusesse 1990-ndatel.

Jaga
10.12.2021
#teadus

Keeletüpoloogia

Eesti keele tüpoloogilisel uurimisel osaletakse suurtes rahvusvahelistes projektides, millest tähtsamaid on uurali keelte tüpoloogiline andmebaasi UraTyp koostamine.

Jaga
28.11.2021
#teadus

Läänemeresoome keeled

Keskendutakse eesti keele lähimatele sugulaskeeltele, mille hulgas on erilisel kohal vadja ja liivi keel, kuna neid on kunagi räägitud ka praeguse Eesti alal.

Jaga
28.11.2021
#teadus

Ajalooline keeleteadus

Eesti keele ja keeleala ajalugu uuritakse erinevatel ajalooperioodidel ja eri meetodeid kasutades, kõrvutades seda ka teiste teadusalade nagu geneetika, arheoloogia ja fo

Jaga
28.11.2021
#teadus

Teise keele omandamine ja õpetamine

Teise keele omandamise ja õpetamise uurimissuunal vaadeldakse teise keele omandamise seaduspärasusi ning uuritakse keele õpetamise ja sotsiolingvistiliste tegurite mõju k

Jaga
23.11.2021
#teadus
inimesed auditooriumis loengut kuulamas

TÜling

Jaga
15.09.2021
#teadus

Instituudi blogi

Insituudi ajaveeb ehk teisissõnu instituudi blogi on koht, kust leiad mõtteid ja arutlusi keelest, selle õpetamisest ja uurimisest, keeleteadusest, keele ja kultuuri seos

Jaga
11.09.2021
#teadus

Sotsiolingvistika ja keelepoliitika

Sotsiolingvistika kitsamas tähenduses seob keele varieerumise keelekasutajate sotsiaalsete omadustega (nt soo, vanuse, hariduse, geograafilise ja etnilise päritolu või mi

Jaga
11.09.2021
#teadus

Psühholingvistika

Psühholingvistika uurib seda, kuidas inimesed mõistavad ja produtseerivad reaalajas keelt ning kuidas on keel mälus ja meeles talletunud.

Jaga
11.09.2021
#teadus

Uurali keeled

Paljud uurali  keeled on vähemuskeeled, mis muudab nende uurimise ja talletamise ülimalt oluliseks.

Jaga
11.09.2021
Subscribe to teadus