# teadus

#teadus
Teismelised-suhtlemas

Kuue samba taga: milline on meie teismeliste keelekasutus?

#teadus

Maria Tuulik kaitseb doktoritööd „Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel“

Maria Tuulik kaitseb doktoritööd "Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel".
#teadus #ühiskonnale