Autor:
Eva Saar

Võru noorte keelekohvik kutsub osalema

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses alustatakse esmaspäeval, 4. märtsil kell 18.15 Hipp Saare eestvedamisel võru noorte vestlusõhtute sarja "Võro nuuri keelekohvik".

Kas oled Vana-Võrumaalt pärit noor tööl käiv inimene, tudeng või gümnasist, kes tahaks Tartus olles tunda paremat sidet kodukandi keele ja kultuuriga? Tahaksid oma võru keele oskuse elulises situatsioonis proovile panna? Ja seda kõike koos teiste omasarnaste noortega? Nüüd on selleks hea võimalus!

Võru noorte keelekohvikus saab meeldivas õhkkonnas tee, kohvi ja küpsiste kõrval rääkida mistahes teemadel võru keeles. Saab mängida lauamänge, vaadata videoid või niisama heietada lugusid minevikust ja tulevikust. Seda kõike tehakse võru keeles, aga siiski vastavalt igaühe enda võimetele, ilma õpetaja või sugulaste patrullita.

Kaasa võib võtta endale meelepärast söögipoolist ja hea(d) sõbra(d)! Tee ja kohv on koha peal olemas.

Tule kuula, harjuta rääkimist ja naudi meeldivat koosviibimist!

Keelekohvikud toimuvad Tartus, Jakobi 2-427 kevade jooksul kolm korda: 4. märtsil, 3. aprillil ja 6. mail.

 

Korraldajad: Hipp Saar ja TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus.

Toetaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetusmeede.

 

***

 

 

 

Kas olõt Vanalt-Võromaalt peri nuur tüüinemine, tudõng vai gümnasist, kiä tahtnu Tarton ollõn inämb löüdäq köüdüst kodukandi keele ja kultuuriga? Kas sa tahtnu uma võro keele mõistmisõ vahtsõn situatsioonin proovilõ pandaq? Ja tuud kõkkõ hindätaoliidsi nuuriga? Nüüt om tuu võimalus olõman!

Iispäävä, 4. urbõkuu pääväl kell 18.15–20.00 om Tarton Jakobi 2 maja ruumin 427 vallalõ võro nuuri keelekohvik, kon saa tsäi-kohvi ni küpsisside kõrval kõnõldaq kõgõst võro keelen. Saa mängiq lavvamängõ, kaiaq videoid vai niisama heietäq juttõ mineväst ni tulõvast aost. Tuud kõkkõ võro keelen, a sõski egäüte hindä mõistmisõ perrä, ilma et mõni oppaja vai sugulanõ päält kullõlnu. Tulõq kaeq perrä, kullõq, har´otaq kõnõlõmist ja hääd kuun olõmist!

Üten või võttaq hindäle meeleperäst söögipoolist ja hää(q) sõbra(q)! Tsäi ni kohv ommaq paiga pääl olõman.

Keelekohvikut peetäs keväjä joosul kolm kõrda: 04.05, 03.05 ja 06.05.

Kõrraldasõq: Saarõ Hipp ni TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskus.

Tugõ: Eesti Rahvakultuuri Keskus.

 

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule

Sofi Oksaneni foto: Toni Härkonen, plakat: Triinu Rosenberg

Vestlusõhtu tunnustatud kirjaniku Sofi Oksaneniga

TÜ vaimse tervise konverents „Tööheaolu – mis ja kelle asi?“

Tartu Ülikool kutsub vaimse tervise konverentsile, kus kõneldakse tööheaolust