Autor:
Enel Põld

Tartu Ülikooli liivi keele uurijatelt ilmus esimene eestikeelne liivi keele õpik

Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte lektori Miina Norviku ja läänemeresoome keelte foneetika teaduri Tuuli Tuisu sulest on ilmunud “Līvõ kīel optõbrōntõz. Liivi keele õpik”. Tegu on esimese põhjalikuma eestikeelse liivi keele õppematerjaliga, mis trükis avaldatud.

Õpik sisaldab umbes kümne aasta jooksul kokku koondatud ja ka ise koostatud tekste ja ülesandeid, mis on jaotatud kaheksasse peatükki. Nende hulgas on näiteks katkendeid liivikeelsetest tekstikogumikest, liivi keelejuhtude lindistustelt, aga ka professor Tiit-Rein Viitso ilmumata õppematerjalist. Ühtlasi on kasutatud uuemat liivikeelset loomingut. Eraldi tähelepanu saavad grammatikaseigad, kuna tänapäevast eestikeelset põhjalikku liivi keele grammatikat veel pole. Lähiajal saab valmis ka veebileht, kustkaudu pääseb ligi raamatus viidatud audio- ja videomaterjalile ning muule asjakohasele materjalile.

Õpiku väljaandmist toetasid HTMi hõimurahvaste programm, Emakeele Selts, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ja Liivi Sõprade Selts. Kirjastas Tartu Ülikooli Kirjastus, küljendas Kalle Paalits.

Käesolev aasta on ühtlasi kuulutatud liivi pärandi aastaks. Õpikuga soovivad Miina Norvik ja Tuuli Tuisk teha suure kummarduse liivlastele ning nende pärandile, mille üheks osaks on ka keel. Samuti mõtlevad autorid tänutundega oma liivi keele õpetajale Tiit-Rein Viitsole.

Kuresoo villpead

Seminar "Lõunaeesti keele unustatud sõnad"

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

arutelu konverentsil Meie valik ja selle tagajärjed: 20 aastat Euroopa Liidus

Suvine kestlikkuse infokiri annab mõtteainet ühiskonda mõjutavate otsuste langetamiseks