Autor:
Nele Tammeaid

Magistritööde kaitsmised kevadel 2024

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi magistritööde kaitsmised toimuvad juunis 2024. Kaitsmised toimuvad kolmel erineval õppekaval.

 

Estonian and Finno-Ugric Languages (EFUL)
Master thesis defenses

Eesti keel ja soome-ugri keeled magistriõppekava lõputööde kaitsmine
June 4, 10:00, Jakobi 2-438

10:00–10:45 Avneet Sharma “Native speakers’ attitudes towards Foreign-accented Estonian speech”
supervisor PhD Eva Liina Asu-Garcia,
opponent PhD Kerttu Rozenvalde

10:50–11:35 Hemangi Rane “Estonian case system in L2 learning materials”
supervisors PhD Mare Kitsnik and PhD Virve Anneli Vihman,
opponent PhD Kristiina Praakli

11:40–12:25 Ryomei Ueda “Subject pronoun omission in written Estonian”
supervisors PhD Helen Hint and professor Liina Lindström,
opponent PhD Mari Aigro

Lunch break

13:30–14:15 Taisiia Blinova “Voice constructions in Chekhov’s novella
‘Палата № 6’ and their rendering in Estonian translations by Anita Soovik and Friedebert Tuglas”
supervisors PhD Reeli Torn-Leesik and professor Petar Kehayov,
opponent MA Polina Oskolskaia

14:20–15:05 Seth Wilson “The Paleo-European substrate in Saami: a critical harvest from the literature”
supervisor professor Gerson Klumpp,
opponent PhD Joshua Wilbur

15:10–15:55 Przemysław Podleśny “A comparative study of clause-level constituent order in Erzya and Moksha”
supervisors professor Petar Kehayov and professor Gerson Klumpp,
opponent PhD Denys Teptiuk

 

 

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava kaitsmised

5. juunil kell 10.00-15.30 ruumis Jakobi 2-106
 

10.00–10.05 Avasõnad, kaitsmisprotsessi kirjeldus

10.05–10.50 Andero Anto „Kultuurilise identiteedi kujundamine 
gümnaasiumi kirjandusõpetuses“. 
Juhendaja lektor Andrus Org, retsensent lektor Katre Talviste. 

10.50–11.35 Margit Kerov „Reisikirjanduse käsitlemise võimalusi 
III kooliastme kirjandustundides“. 
Juhendaja lektor Andrus Org, retsensent lektor Katre Talviste.

11.35–12.20 Beryt Paidra „Aktiivõppemeetodite kasutamine autismispektri häirega õpilase 
lugema õppimise toetamiseks ja lugemishuvi tekitamiseks. Magistrieksamitöö“. 
Juhendaja nooremlektor Maigi Vija, retsensent MA Merje Kivikas.

12.20–13.00 Paus

13.00–13.45 Anett Karula „Kuulamisülesanded: III kooliastme 
emakeeleõpetajate ja võõrkeeleõpetajate perspektiivid“. 
Juhendaja lektor Helen Hint, retsensent lektor Liina Tammekänd.

13.45–14.45 Agnes Lea ja Orsolya Sild „Soome-ugri rahvaste ja keelte käsitlemine eesti keele tundides“. 
Juhendajad lektor Miina Norvik ja lektor Nikolay Kuznetsov, retsensent MA Margit Kuusk.

14.45–15.30 Janne Lamus „Ukraina sõjapõgenike keeleline kohanemine Eestis ühe õppegrupi näitel“. 
Juhendaja professor Birute Klaas-Lang, retsensent MA Kulla Mellov.

 

6. juunil kell 9.00-13.30 ruumis Jakobi 2-428

9.00–9.05 Avasõnad, kaitsmisprotsessi kirjeldus

9.05–9.50 Eileen Laidus „Tõhusate õpistrateegiate lõimimist eesti keele tundidesse 
toetav lisamaterjal õpetajale“. 
Juhendaja nooremlektor Maigi Vija, retsensent MA Triinu Laar.

9.50–10.35 Lea Kreinin „Lihtsustatud uudistekstide kasutamine iseseisvaks lugemiseks 
eesti keele teise keelena õppes“.  
Juhendajad kaasprofessor Mare Kitsnik ja nooremlektor Maigi Vija, retsensent MA Linda Palts.

10.35–11.20 Lili Kängsepp-Puun „Mängustatud aktiivõppeülesanded eesti keele kui teise keele 
rääkimisoskuse arendajana“. 
Juhendaja kaasprofessor Mare Kitsnik, retsensent nooremlektor Maigi Vija.

11.20–12.00 Paus

12.00–12.45 Julia Šalkauskene „Üldõpetuse töölehtede komplekt esimese õppeaasta 
õuesõppe korraldamiseks“. 
Juhendaja nooremlektor Tiina Kikerpill, retsensent lektor Raili Pool.

12.45–13.30 Koen Jacobus Thomas Planken „Juku õpib eesti keelt: videokogu 
täis- ja osasihitise selgitamiseks“. 
Juhendaja lektor Raili Pool, retsensent nooremlektor Tiina Kikerpill.

 

Õpetajakoolituse õppekava täiendav kaitsmispäev 1. juulil (Jakobi 2-106), info täpsustamisel.

 

 

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppekava kaitsmised 

7. juuni, kell 9.15, Jakobi 2-428

9.15 Triin Aasa „Omadussõnade intensiivistamine eesti noortekeeles kahe 
korpuse võrdluses“
juhendaja Liina Lindström
retsensent Triin Todesk

10.00 Saara Liis Jõerand Ortograafia stilistilise vahendina eesti nüüdisluules“              
juhendaja Renate Pajusalu ja Mart Velsker
retsensent Tiit Hennoste

10.45 Helina Harend „Ema-, isa-, õe- ja vennanimetused eesti regilauludes“
juhendaja Karl Pajusalu ja Mari Sarv
retsensent Sulev Iva

Paus (15 min)

11.45 Nele Karolin Teiva „Pehmendajad bakalaureuseastme üliõpilaste tekstides“
juhendaja Ilona Tragel
retsensent Helena Lemendik

12.30 Kertu SaulLausemallide automaatne tuvastamine Tasakaalus korpuse näitel“
juhendaja Kadri Muischnek ja Jelena Kallas
retsensent Siim Orasmaa

 

 

 

magistritöö kaitsmine

Magistritöödega saad tutvuda DSpace'is

Loe täispikkuses töid DSpace'ist.

DSpace

tudengid

Vabaained eesti ja üldkeeleteaduse instituudis 2024/2025 sügisel

üliõpilased

Sisseastumine

tudengid

Õppimine