Autor:
Jarek Jõepera

Kandideeri doktoriõppekohale teemal „Riigigümnaasiumide keele-, identiteedi- ja ruumipoliitilised valikud venekeelses keskkonnas“

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut on välja kuulutanud doktoriõppekoha, et uurida, millised on murekohad Eesti venekeelsete riigigümnaasiumide hariduse kvaliteedis ning leida võimalused venekeelse keskkonna gümnaasiumihariduse parandamiseks.

Doktorandi uurimistöö on osa suuremast teadusprojektist (PRG1719), mille fookuses on Narva riigigümnaasiumid, mille rajamisega lubab riik peamiselt venekeelses keskkonnas tõsta gümnaasiumihariduse uuele tasemele. Projektis uuritakse, kuidas sisustavad kvaliteetset haridust ning millise tähenduse sellele omistavad kahest uuest riigigümnaasiumist mõjutatud osapooled (HTM, KOV, koolijuhid, õpetajad, õpilased).

Projektil on mitu eesmärki: empiiriliselt ja holistlikult uurida 2026. aasta lendude haridus- ja koolikogemust, tõlgendada tulemusi, pakkuda välja teooria ning anda hariduspoliitika kujundajatele riigigümnaasiumide toimimise kohta operatiivset tagasisidet, mis läheks kaugemale riiklikust välishindamisest.

Doktoritööd juhendavad projekti juhataja Tartu Ülikooli keelesotsioloogia kaasprofessor Kadri Koreinik ning Lõuna-Carolina ülikooli dotsent ja Tartu Ülikooli haridusantropoloogia külalisprofessor Kara D. Brown.

Tule saa osa põnevast uurimistööst, mis pakub sulle:

 • väärtusliku kogemuse interdistsiplinaarsest teadustööst;
 • võimalust töötada töörühmas kogenud teadlaste kõrval ja õppida neilt vahetult teadustöö olemuse ja praktilise poole kohta;
 • võimalust arendada välja oma rahvusvaheline kontaktvõrgustik, osaledes rahvusvahelises võrgustikutöös ja erialakonverentsidel;
 • sisukat ja toetavat juhendamist pädevate juhendajate käe all;
 • töötamist nooremteaduri töölepinguga ja palka alates 1720 eurost;
 • tööd ühe Eesti hinnatuima tööandja juures, kes soodustab oma töötajate isiklikku arengut, pakkudes koolitusvõimalusi jm hüvesid.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • teadmised keelepoliitikast ja ligipääsu teemadest ning sind sütitab Eesti hariduse teemadel kaasa mõtlemine ja hariduse kvaliteedi parandamine;
 • magistrikraad keeleteaduses, haridus- või sotsiaalteadustes või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • väga hea eesti, inglise ja vene keele oskus;
 • võime ennast juhtida ja aega planeerida ning pühenduda doktoriprojektile järgmise nelja aasta jooksul;
 • võimalik viibida pikemaajaliselt Narvas välitöödel.

Doktoriõpingute alguseks on planeeritud 2023/2024. õppeaasta sügissemester.

Kandideerimine Eesti kodakondsusega kandidaatidele ja Eestis magistrikraadi omandanutele algab 1. juunil ja kestab 15. juunini. Kandideerimisel tuleb esitada avaldus koos lisadokumentidega. Täpsema info leiad humanitaarteaduste doktoriõppe programmi lehel. Teema kohta lisainfo saamiseks võta ühendust eesti ja üldkeeleteaduse instituudiga või Kadri Koreinikuga. Sisseastumisintervjuu aeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

TÜ peahoone

Algas sisseastumine Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse

kaks professorit

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut sai kaks uut professorit

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil