Autor:
Jassu Hertsmann

Kaks eesti ja üldkeeleteaduse instituudi töötajate keeletegu said tunnustuse

Haridus- ja Teadusministeeriumis tunnustati reedel silmapaistvate keeletegude tegijaid. Auhinnad said ka kaks eesti ja üldkeeleteaduse instituudi töötajate keeletegu. Helle Metslangi jt koostatud teos „Eesti grammatika“ oli üks esile tõstetud keeletegudest. Eriauhinna pälvis „Liivi keele õpik“, mis on esimene trükis ilmunud eestikeelne liivi keele õpik kõrgkoolidele.


Helle Metslangi jt koostatud teos „Eesti grammatika“ oli üks esile tõstetud keeletegudest. „Eesti grammatika“ on koguteos, mis laiub enam kui tuhandel leheküljel, selle viis osa annavad ülevaate eesti keele foneetikast ja fonoloogiast, sõnamuutmisest ja sõnamoodustusest, kirjalikust süntaksist ning esimest korda ka suulise keele süntaksist ja dialoogi põhiehitusest. „Eesti grammatika“ põhineb praegustel uurimisvõimalustel ja -tulemustel, mis on pärast eelmise, 1990ndatel ilmunud „Eesti keele grammatika“ koostamist tohutult täienenud. Loe lisaks siit.


Keeleteokonkursi lõpuaktusel tunnustati ka 2023. aasta parimate eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostajaid ja autoreid.
Eriauhinna pälvis „Liivi keele õpik“, mis on esimene trükis ilmunud eestikeelne liivi keele õpik kõrgkoolidele. Õpiku on koostanud Miina Norvik ja Tuuli Tuisk. Tegu on esimese põhjalikuma eestikeelse liivi keele õppematerjaliga, mis trükis avaldatud. Õpik sisaldab umbes kümne aasta jooksul kokku koondatud ja ka ise koostatud tekste ja ülesandeid, mis on jaotatud kaheksasse peatükki. Raamatu ilmumisega tähistatakse liivi pärandi aastat.

Tutvu õpikuga veebis


Palju õnne autoritele! Aitäh suure ja olulise töö eest!


Loe lisa: https://hm.ee/uudised/aasta-keeleteoks-valiti-oppevideod-ja-ulikooliopik-rahvahaaletuse-voitis-noor-luuletaja?fbclid=IwAR3oXU24RphCSp7pP8unC-GF131lqUJgwbTbMldJV-f9d_UAT2tJXQzhKw8 

Keeleteo konkurssi korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Emakeele Selts.
 

Miina Norvik

Miina Norvik edutati läänemeresoome keelte ja keeletüpoloogia kaasprofessoriks

kaks professorit

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut sai kaks uut professorit

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“