Autor:
Haridus- ja Teadusministeerium

Tartu Ülikooli keeleteadlaste projektid pälvisid ministrite tunnustuse

Emakeelepäeval, 14. märtsil 2023 kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium välja möödunud aasta keeleteod. Ministritest koosnenud žürii tunnustuse pälvisid ka kaks Tartu Ülikooli keeleteadlaste projekti: hääldusrakendus SayEst ning Ukraina sõjapõgenikele eesti keele õpetamise projekt.

SayEst on Tartu Ülikooli foneetikute kaasprofessor Pärtel Lippuse, teadur Anton Malmi ja nooremteadur Katrin Leppiku loodud mobiilirakendus, mille abil saab eesti keele õppija inglise või vene keele baasil oma eesti keele hääldust harjutada. SayEsti teeb eriliseks see, et tegemist on esimese ja seni ainsa eesti keele õppimiseks mõeldud rakendusega, mis pöörab tähelepanu just hääldusele. Lisaks annab rakendus õppijale tema häälduse kohta ka tagasisidet.

Ukraina sõjapõgenikele eesti keele õpetamise projekti lükkas käima Tartu Ülikooli psühholigvistika kaasprofessor Virve Vihman. Eesti ja üldkeeleteaduse instituudist olid projektis kesksel kohal ka eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor Mare Kitsnik, kes tutvustas tudengitest vabatahtlikele keeleõppemeetodeid, ning keeleteaduse doktorant Anna Branets ja mordva keelte teadur Denys Teptiuk, kes tutvustasid ukraina keelt ja kultuuri.

Oleme uhked oma ettevõtlike inimeste üle ning õnnitleme ka kolleege Eesti Keele Instituudist keeleteo peaauhinna ja rahvaauhinna saamise puhul.

täis kirjutatud vihik laual

Tartu Ülikooli keeleteadus on maailma 200 parima hulgas

Lingvistikaolümpiaad 2024 lõppvoor

Mwangwego kirjast Austraalia ohustatud põliskeelteni – lingvistikaolümpiaadi lõppvoor 2024

Soome keele olümpiaad 12.04

Soome keele olümpiaadil arutlesid võistlejad väikekeelte tuleviku üle