Autor:
Marko Kohv

Seminar "Lõunaeesti keele unustatud sõnad"

14. juunil toimub Paul Ariste auditooriumis seminar "Lõunaeesti keele unustatud sõnad". Juttu tuleb kohanimedest, perekonnanimedest, muinasjutu sõnavarast ja paljust muust. Lisaks kohalikele esinejatele on kavas ka Petri Kallio (Helsingi ülikool) ettekanne. Seminari korraldab TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus.

Kava:

Külli Prillop "Lõunaeesti kirjakeele unustatud sõnad"

Mariko Faster "Hämardunud tähendusega sõnad kohanimedes"

Evar Saar "Unustatud lõunaeesti sõnad perekonnanimedes"

Urmas Kalla "Tundmatud sõnad ja väljendid võrokeelseis muinasjutes"

14.30-15.00 vaheaeg

Petri Kallio "Eteläviron vanhoista lainasanakerrostumista"

Karl Pajusalu, Kristi Ilves, Alli Laande ja MArili Tomingas "Mulgi unustatud sõnad"

Eva Saar "Unustatu ja unustamatu seo noomenituletuses"

Santeri Junttila ja Juha Kuokkala "Etümoloogilisi teadmisi lõunaeesti sõnade kohta EVE võrgusõnaraamatus ja UREVI andmebaasis"

 

Seminari juhatab TÜ lõunaeesti keele ja kultuuri lektor Sulev Iva.

 

 

Seminari toetab kultuuriministeerium Eesti Rahvakultuuri keskuse kureeritavastest Vana-Võromaa, Setomaa ja Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmetest.

 

tudengid

Vabaained eesti ja üldkeeleteaduse instituudis 2024/2025 sügisel

üliõpilased

Sisseastumine

tudengid

Õppimine