Autor:
Lauri Kulpsoo

Rõukude fondist rahastatud tegevused

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut plaanib Rõukude perekonna pärandust kasutada perekonda vääriliselt austades, muu hulgas on loodud Kadri, Nikolai ja Gerda Rõugu nimeline stipendiumifond üliõpilastele. Lisaks kasutatakse raha teadus- ja arendusprojektide elluviimiseks ning instituudi arenduseesmärkide täitmiseks.

Image
Rõuk family

„See helde pärandus on meile väga suureks toeks nii eesti keele õpetamisel kui uurimisel. Kindlasti soovime selle päranduse abil viia ellu uurimusi, mida pole seni rahastuse tõttu olnud võimalik teha, ning luua täiendavaid võimalusi noortele. Kummardusena pärandaja ees soovime selle rahastuse abil aktiviseerida ka väliseesti keele ja kultuuri uurimist,“ sõnas instituudi juhataja Liina Lindström.

Mobiilsusfond

Kadri, Nikolai ja Gerda Rõugu nimeline stipendium

Rahastatud teadustöö