Autor:
Jassu Hertsmann

Petar Kehayov: teaduse tegemises peab olema kirge

Bulgaaria pealinnast Sofiast pärit Petar Kehayov tuli 90-ndatel noore mehena Tartu Ülikooli keeleteadust õppima. Nüüdset läänemeresoome keelte professorit huvitab eriti kõik see, mis on seotud keelte väljasuremise, hääbumisega.

Tartus kirjutas Petar Kehayov oma bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöö. 2016. aastal kaitses ta Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikoolis doktoriväitekirja „Kõneviisi ja modaalsuse areng keelesurma tingimustes läänemeresoome keelte andmeil“ ning seejärel töötas mitu aastat Saksamaal Regensburgi ja Müncheni ülikoolis.

Alates 2023. aasta veebruarist on Petar Kehayov Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte professor: õpetab läänemeresoome keeli ning uurib karjala, vepsa, lüüdi, isuri ja mordva keelt.

 

Loe lähemalt Petari eluteest, välitööde kogemustest, tema mõtetest keele ja identiteedi osas. Täispikk artikkel on kättesaadav siit.

Intervjueeris Kristel Algvere, TÜ keeleteaduse nooremteadur.

Intervjuu ilmus ajakirjas Universitas Tartuensis veebruaris 2024, nr 2518.

Miina Norvik

Miina Norvik edutati läänemeresoome keelte ja keeletüpoloogia kaasprofessoriks

HVEE magistriõppe lõpetajad

Kogu kursus lõpetas cum laude!

Kuresoo villpead

Seminar "Lõunaeesti keele unustatud sõnad"