Autor:
Keit Mõisavald

MEDALi projekt valiti valdkonna aasta projektiks

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond annab iga-aastaselt detsembris välja aastaauhinnad parimatele ettevõtmistele ja silmapaistvamatele töötajatele. Aasta projekti tiitli pälvis tänavu MEDAL (Methodological Excellence in Data-Driven Approaches to Linguistics).

Jaanuaris käivitunud Euroopa komisjoni Twinningu meetme projekt MEDAL (Methodological Excellence in Data-Driven Approaches to Linguistics) on Tartu Ülikooli keeleteadlaste algatatud rahvusvaheline keeleteaduse metodoloogia arendamise ja õpetamise konsortsium. Projekti eesmärk on arendada kõigi nelja partnerülikooli teadlaste pädevust keeleteaduslikes meetodites, pöörates erilist tähelepanu noorteadlaste ja üliõpilaste oskuste arengule, ning ühendada erinevaid meetodeid, keeli ja uurimisrühmasid.

Juba juunis korraldati korpuslingvistika suvekool Tartus 100 osalejaga, kellest ligi pooled olid Tartust. Suvekoolis õpetati üldisi digihumanitaarias vajalikke oskusi ning plenaarid ilmestasid seda, kuidas kaasaegne keeleteadus haakub külgnevate erialadega. Selle aasta lõpuks on MEDAL korraldanud lisaks suvekoolile ka seitse erialast ja ülekantavate oskuste koolitust, millest suurel osal on olnud võimalik osaleda ka veebi teel. Hoia pilk peal MEDALi järgmistel üritustel.

MEDALi eestvedajaks on Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning konsortsiumisse kuuluvad lisaks partnerid Hollandist (Max Plancki psühholingvistika instituut ja Radboudi Ülikool Nijmegenis) ja Ühendkuningriigist (Birminghami Ülikool). Projekti rahastab Euroopa Komisjon Twinningu meetme kaudu.

MEDALi töörühma kuuluvad: Virve-Anneli Vihman (projekti juht), Joshua Wilbur, Liina Lindström, Taavi Vanaveski (projektijuht ja koordinaator), ning projekti teadusrühma kuuluvad lisaks Mari Aigro, Pärtel Lippus, Maarja-Liisa Pilvik ja Piia Taremaa.

Aasta projekti tiitliga tunnustatakse esiletõstmist väärivat ettevõtmist või projekti, millel on lai teaduslik, ühiskondlik või valdkondlik mõju.

Kuresoo villpead

Seminar "Lõunaeesti keele unustatud sõnad"

kaks professorit

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut sai kaks uut professorit

Suvesimman

Suvesimmanil autasustati instituudi parimaid