Autor:
erakogu

Kandideeri Kadri, Nikolai ja Gerda Rõugu nimelisele stipendiumile

5. märtsini saavad üliõpilased kandideerida Kadri, Nikolai ja Gerda Rõugu nimelisele stipendiumile magistri- ja bakalaureuseõppe lõputöö lõpetamiseks.

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut kuulutab välja konkursi Kadri, Nikolai ja Gerda Rõugu nimelisele stipendiumile. Stipendiumi eesmärk on anda võimalus üliõpilastel keskenduda magistri- või bakalaureuseõppe edukaks lõpetamiseks 2024. a kevadsemestril. Stipendiumi suurus on 1500 eurot. Kokku antakse välja 10 stipendiumi. Stipendiumile võivad kandideerida kõik Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi magistri- ja bakalaureuseõppe üliõpilased, kes plaanivad oma lõputöö kaitsta 2024. aasta kevadel.

Stipendiumi taotlemiseks palume 5. märtsiks 2024 esitada taotlus (tiia.margus@ut.ee), milles on välja toodud 1) lõputöö teema ja juhendaja(d),  2) lõputöö kirjutamise ajakava, 3) töö praegune valmimisaste ning 4) põhjendus, miks stipendiumi vajatakse (kuidas see aitab kaasa töö valmimisele).

Stipendiumisaajad otsustab 5-liikmeline komisjon, mille määrab instituudi juhataja ja kuhu kuulub ka üliõpilaste esindaja. Stipendiumi määramisel arvestatakse töö valmimisastmega (selleks võidakse küsida lisainfot juhendajalt), taotluses esitatud põhjendusega (kuidas stipendium aitab kaasa lõputöö kirjutamisele) ning õppeedukusega (õppeastme kõigi õppetulemuste kaalutud keskmine hinne).

Stipendium makstakse välja kas ühes jaos või mitmes jaos, vastavalt stipendiaadi soovile. Stipendiumisaajad kuulutatakse välja emakeelepäeval, 14. märtsil 2024.

2024. aasta stipendiumid on välja antud, info järgmise õppeaasta stipendiumite kohta avaldatakse instituudi kodulehel.

Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Valminud on uus õppija töölaud

Kuresoo villpead

Seminar "Lõunaeesti keele unustatud sõnad"

Suvesimman

Suvesimmanil autasustati instituudi parimaid