Autor:
Edmond Mäll

Instituudi üliõpilased ja töötajad pälvisid kolm auhinda üliõpilaste teadustööde konkursilt

12. detsembril autasustati 2023. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi tudengid ja töötajad pälvisid tervelt kolm auhinda.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes pälvis 2. preemia (2500 eurot) Mari Aigro konkursitöö „Eesti keele kohakäänded argumendistruktuuris“ eest. Tema juhendajad olid Virve-Anneli Vihman ja Merilin Miljan.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes sai Haridus- ja Teadusministeeriumi 2. eripreemia (2500 eurot) Liis Themas konkursitöö „Lahknevusreaktsiooni areng eelkooliealistel lastel: süstemaatiline kirjanduse ülevaade ja metaanalüüs“ eest. Tema juhendajad olid Pärtel Lippus, Marika Padrik ja Kairi Kreegipuu.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes pälvis 1. preemia (1700 eurot) Liisa-Maria Komissarov konkursitöö „Ühendverbide töötluse võrdlus saksa ja eesti keeles“ eest. Tema juhendajad olid Ilona Tragel, Külli Habicht ja Reet Bender.

Instituut õnnitleb tublisid tudengeid ja väsimatuid juhendajaid.

Konkursi kaks peapreemiat läksid Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli. Preemiafond oli sel aastal 181 374 eurot. Loe konkursi tulemustest pikemalt ETAG-i kodulehelt.

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

täis kirjutatud vihik laual

Tartu Ülikooli keeleteadus on maailma 200 parima hulgas

Lingvistikaolümpiaad 2024 lõppvoor

Mwangwego kirjast Austraalia ohustatud põliskeelteni – lingvistikaolümpiaadi lõppvoor 2024

Soome keele olümpiaad 12.04

Soome keele olümpiaadil arutlesid võistlejad väikekeelte tuleviku üle