Autor:
Lauri Kulpsoo

Fedor Rozhanskiy: "Challenges for the researcher describing a moribund language"

Soome-ugri keelte kaasprofessori ametikohale kandideerija Fedor Rozhanskiy peab 10. veebruaril 2023 kell 14.15 venia legendi loengu "Challenges for the researcher describing a moribund language". Kõik huvilised on oodatud loengut kuulama aadressil Jakobi 2 ruumis 428 või jälgima ettekannet Zoomis.

Fedor Rozhanskiy on töötanud Tartu Ülikoolis soome-ugri keelte kaasprofessorina alates 2021. aasta jaanuarist. 1980-90ndatel tegeles ta põhiliselt lääne-aafrika keelte (põhiliselt songai keele) uurimisega. Alates 2000. aastast on Rozhanskiy uurinud soome-ugri keeli. Tema uurimistöö keskendub peamiselt vadja ja isuri keele kirjeldamisele ja dokumenteerimisele, kuid tegeleb lisaks ka teiste soome-ugri keelte, näiteks mari ja komi keele uurimisega. Fedor Rozhanskiy uurimishuvide hulka kuuluvad morfofonoloogia, eksperimentaalne foneetika, morfoloogia, süntaks, intrageneetiline tüpoloogia, reduplikatsiooni teooria ja tüpoloogia, ideofoonid, keelekontakt, laenud, keele varieerumine, ohustatud keeled ja välitööd.

Soome-ugri keelte kaasprofessori valimised toimuvad 2023. aasta märtsis.

Projektijuhtimise terminite töötuba

MEDALi töötuba: Keelearhiivi ja teiste veebikorpuste kasutamine

Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!