Autor:
Nele Karolin Teiva

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut sai kaks uut professorit

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut on pärast viimast senati koosolekut kahe professori võrra rikkam. Keeleteadlikkuse ja eesti keele õppe professoriks valiti Ilona Tragel ning psühholingvistika professoriks edutati Virve Vihman.

Kahe uue professori valimine näitab meie instituudi elujõulisust ja keeleteaduse teemade aktuaalsust. Keeleteadlikkuse ja eesti keele õppe professuuri kontseptsioon on uus. Keeleteadlikkust (ingl language awareness) võib mõista kui arusaamist keele olemusest ning selle rollist mõtlemises, õppimises, kultuuris ja teistes sotsiaalsetes protsessides, näiteks võimusuhetes. Just seda mõtteviisi rakendab vastne professor Ilona Tragel oma õppe- ja teadustöös, kasutades kogemuspõhise õppe ja protsessikeskse lähenemise meetodeid.

Professoriks edutatud Virve Vihmani teadustöö keskmes on laste keele omandamine ja kakskeelsus. Kuna eesti keele teise keelena kõnelejate ja kakskeelsete laste hulk Eestis aina kasvab, on nende teemade uurimine tähtis nii koolikeskkonna kui ka ühiskonna mitmekesisuse seisukohalt.

Image
kaks professorit
Psühholingvistika professor Virve Vihman (vasakul) ning keeleteadlikkuse ja eesti keele õppe professor Ilona Tragel (paremal) (autor: Nele Karolin Teiva)
Kuresoo villpead

Seminar "Lõunaeesti keele unustatud sõnad"

Suvesimman

Suvesimmanil autasustati instituudi parimaid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril