Autor:
Keit Mõisavald

Instituudi teaduspäeval tutvustati tudengitele võimalusi teadustöös kaasa lüüa

19. veebruaril toimus instituudi teadusprojektide ja töörühmade tutvustamise päev – instituudi teaduspäev. Kokkusaamisele on oodatud eesti ja üldkeeleteaduse instituudi bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.  

Üritusel kõlab kümme 3-minutilist ettekannet projekti või teema kohta, milles tudengid on oodatud kaasa lööma. Olgu siis (teadus)praktika, lõputöö tegemise või lisaraha teenimise näol. Pärast ettekannete osa jätkub vabas vormis vestlus, kus saab võimalustest täpsemalt kuulda. Projektide ja teemadega on hiljem võimalik tutvuda instituudi kodulehel.

Teaduspäev toimus 19. veebruaril kell 16.00–18.00 Ülikooli 18 ruumis 139.

 

Projekt või teema Esineja
1. Liigutustest kõneni: suulise eesti keele multimodaalne analüüs Pärtel Lippus
2. Inimese ja süsteemi vaheline suhtlus digikeskkonnas – pisitekstide mõju kasutajale Maria Reile
3. Idast läände: eesti keele ja lõuna-läänemeresoome keelte tüpoloogiline muutumine uurali taustal Karl Pajusalu, Eva Saar
4. Arvutilingvistika teadusteemad Kadri Muischnek, Siim Orasmaa
5. Suured Siirded ja teised digihumanitaaria ettevõtmised Peeter Tinits
6. Ühiskondlikult oluliste teemade metafoorne mõtestamine ja eesti mõistemetafooride andmebaas Ann Veismann
7. Referentsiaalsed praktikad: väikesed sõnad, suured teod Renate Pajusalu
8. Kiirus keele, taju ja tegutsemise ristteel Piia Taremaa
9. Eesti keele morfosüntaktilise varieerumise projekt Liina Lindström, Maarja-Liisa Pilvik
10. Kodulähedase kvaliteetse hariduse lubadus: ruumistrateegiad lahendamas gümnaasiumide ligipääsu- ja keeleküsimusi Kadri Koreinik
11. Digiajastu keel (noortekeele + eesti suulise keele uurimisrühm) Virve Vihman, Kirsi Laanesoo-Kalk

Kuulama on oodatud kõik instituudi töötajad ja tudengid. Oma tulekust anna palun märku registreerudes siin.

Kui üritusega seoses on küsimusi, siis võtke palun ühendust aadressil keit.moisavald@ut.ee.

 

Instituudi teaduspäeva ettekanded

Vaata instituudi teaduspäeval toimunud ettekannete slaide siit. Slaididel on ülevaade käimasolevatest projektidest. Tudengitel on võimalik ühendust võtta ettekande esitajaga emaili teel, et avaldada soovi projektiga liitumiseks.

Image
teaduspäev
Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Valminud on uus õppija töölaud

Kuresoo villpead

Seminar "Lõunaeesti keele unustatud sõnad"

kaks professorit

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut sai kaks uut professorit