Autor:
Mariana Tulf

Võru keele nädal Eesti ja üldkeeleteaduse instituudis

7.-13. novembril 2022 tähistatakse järjekorras 17ndat võru keele nädalat. Eesti ja üldkeeleteaduse instituut korraldab sel puhul "Kalevipoja" õhtut, millega avatakse võrukeelse "Kalevipoja" illustratsioonide näitus. Lisaks saab võru keele nädalal instituudis võru keele kõnelejatega juttu vesta.

Võru keele nädal algab võrukeelse "Kalevipoja" illustratsioonide näituse avamisega Jakobi 2 õppehoone trepigaleriis. Teravama kõrvaga näitusenautija saab Jakobi 2 IV korruse fuajees kuulda näituse juurde sobivaid tekstilõike võrukeelsest "Kalevipojast".

7. novembril kell 17.00 instituudi raamatukogus ruumis 423 toimub ka näituse avamispidu "Kalõvipoja" õdak" . Ettekanded peavad Madis Arukask, Rainer Kuuba ja Urmas Kalla. Meeleolu loob meestelaulupunt Ütsiotsõ.

Lisaks on võru keele oskajad ja ka mitteoskajad oodatud kolmapäeval, 9. novembril kell 12.30–14.30 võru keele jututuppa. Kohal on võru keele kõnelejad, kes räägivad sinuga võru keeles. Huvilised saavad oma võru keele mõistmise oskused proovile panna, kuid muretsemiseks pole põhjust – vastu võib rääkida ka eesti keeles. Jututuba toimub Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üliõpilaste puhkeruumis aadressil Jakobi 2–125.

#instituudist
Kristjan Jaak Peterson Toomemägi

Emakeelepäev eesti ja üldkeeleteaduse instituudis

#instituudist
Petar Keyaov

Läänemeresoome keelte professoriks valiti Petar Kehayov

#instituudist
Kalõvipoig

"Kalõvipoja" õdak