Autor:
Pexels

Ülikooli keelepoliitika peab toetuma tegelikule suhtlusele

Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi keelepoliitika teadur Kerttu Rozenvalde ja professor Birute Klaas-Lang leiavad, et eesti keele kestlikku arengut tuleb käsitleda mitmekeelsusega käsikäes.

Tartu Ülikooli 2020. aastal vastu võetud keele- ja rahvusvahelistumise põhimõtetes on olulisel kohal nii eesti keele kestlikkus kui ka rahvusvahelise kollektiivi kaasatus. Kerttu Rozenvalde ja Birute Klaas-Lang leiavad, et kuna reaalsuses on ülikool oma igapäevases asjaajamises mitmekeelne keskkond, tulekski neid teemasid keelepoliitikas käsitleda koos.

Selleks, et ülikoolis tagada samaaegselt nii eesti keele kestlikkus kui ka rahvusvahelise personali kaasatus, tuleb rakendada ülevalt alla keelepoliitikat. See tähendab, et ülikool peab võtma endale kohustuse õpetada oma välistöötajatele ja -doktorantidele eesti keelt ning panustama aega ja raha keeletehnoloogilistele lahendustele.

Loe lähemalt Novaatorist ja Keelest ja Kirjandusest.

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine