Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus esitleb uut aastaraamatut

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus esitleb värsket aastaraamatut „Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XXI–XXII. Pühendusteos Karl Pajusalule 60. sünnipäevaks“ neljapäeval, 7. septembril 2023 kell 16 Jakobi 2-438 (Tartu).

Aastaraamatu esitlusel esinevad ettekannetega Evar Saar („Häädemeeste“), Marju Kõivupuu („Paju(salu) (pärimus)maastikul“) ning Birute Klaas-Lang ja Valter Lang („Eesti keele ja kultuuri kujunemisest ja arengust interdistsiplinaarsete uuringute kontekstis“).

Artiklikogumik on pühendatud Karl Pajusalule tema 60. sünnipäevaks. Akadeemik Karl Pajusalu on Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete professor ning mitmete oluliste algatuste initsiaator, nende seas ka Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus ja selle aastaraamatusari.

Juubelikogumik koondab lõuna-läänemeresoome keelte ja kultuuride alaseid teadustöid Karl Pajusalu uurimishuvidega haakuvais valdkondades, nagu lõunaeesti ja liivi keele aja- ja uurimislugu ning praegune olukord, keelekontaktid, foneetika, murrete rühmitamine, grammatikograafia, sõnavara. Aastaraamatu isiklikumast osast leiab lugeja nii algupärast liivi- ja võrukeelset luulet kui ka Ķempi Kārli luule tõlkeid mitmetesse keeltesse ja murretesse.

Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena ilmunud aastaraamatu koostasid ja toimetasid Eva Saar, Miina Norvik ja Eva Velsker. Aastaraamatu väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital, kultuuriministeerium Eesti Rahvakultuuri Keskuse kureeritavatest Vana-Võromaa, Setomaa ja Mulgimaa pärimuskultuuri toetusmeetmetest.

 

Aastaraamatu saab osta Tartu Ülikooli veebipoest:

https://shop.ut.ee/pood/tartu-ulikooli-louna-eesti-keele-ja-kultuuriuur…

Lüüdi grammatika esitlus

Tartu Ülikoolis esitleti esimest lüüdi keele grammatikat maailmas

Keeletegu 2023

Kaks eesti ja üldkeeleteaduse instituudi töötajate keeletegu said tunnustuse

Eesti grammatika

Ilmus koguteos „Eesti grammatika“