Autor:
Tartu Ülikooli teaduskool

Tänavune emakeeleolümpiaad keskendub eesti keele hääldusele

Järjekorras 39. emakeeleolümpiaadi põhiteema on “Eesti keele hääldus”. Tänavust foneetikale ja fonoloogiale keskenduvat olümpiaadi korraldab Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Olümpiaadi ülesanded on seotud tänavuse olümpiaaditeemaga ning eeldavad osalejalt ettevalmistust. Selleks tuleb osalejatel tutvuda temaatilise teaduskirjanduse ja erialaste terminitega.

Eesti keele hääldus on nüansirohke, näiteks on eesti keeles kolm väldet, palatalisatsioon ehk peenendus ning rikkalik vokaalisüsteem. On loomulik, et häälduses esineb mitmesugust varieerumist. Näiteks räägivad eri piirkondadest pärit inimesed erinevalt. Samuti kõneleme oma sõpradega ühtmoodi ja ametlikus olukorras hoopis teisiti. Vahel sõltub ka meie vestluspartneri soost ja vanusest see, kuidas räägime.

Klasside järgi jagunevad õpilased järgmistesse vanuseastmetesse:

● noorim vanuseaste: 7.–8. klass;

● keskmine vanuseaste: 9.–10. klass;

● vanim vanuseaste: 11.–12. klass.

Lõppvooru pääseb vaid piirkondliku ülesandevooru kaudu kuni 78 õpilast, igast klassist 13 õpilast. Edasi pääsevad õpilased üleriigilise paremusjärjestuse alusel. 

Lõppvoor toimub 8.-9. märtsil 2024. Parimaid autasustatakse laupäeval pidulikul aktusel.

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule

Lingvistikaolümpiaad 2024 lõppvoor

Mwangwego kirjast Austraalia ohustatud põliskeelteni – lingvistikaolümpiaadi lõppvoor 2024

Soome keele olümpiaad 12.04

Soome keele olümpiaadil arutlesid võistlejad väikekeelte tuleviku üle