Professor Hubert Cuyckensi loeng "Variation in clausal verb complementation in English"

17. veebruaril kell 14.00 peab prof Hubert Cuyckens loengu "Variation in clausal verb complementation in English".
Loeng toimub ruumis Jakobi 2-438.

Hubert Cuyckens on inglise keele ja keeleteaduse professor Leuveni ülikooli lingvistikaosakonnas, kuulub töörühma FunC (Functional and Cognitive linguistics: Grammar and Typology). Tema uurimisaladeks on grammatisatsioon (eriti inglise keele ajaloos: adpositsioonid, diskursusemarkerid, verbi laiendavad kõrvallaused ja infiniitkonstruktsioonid), (inter)subjektiivsus, keele muutumise kasutuspõhised tegurid (nt kasutussagedus, kinnistumine), keelemuutuste konstruktsioonilised aspektid, kognitiivne lingvistika, leksikaalne semantika (eriti ruumiadpositsioonide uurimine).
Professor Cuyckens toimetab koos Muriel Nordega Societas Linguistica Europaea ajakirja Folia Linguistica . Ta on ka paljude koguteoste (kaas)toimetaja, nt „The Oxford handbook of cognitive linguistics“ (2007), „Change of Paradigms – New Paradoxes: Recontextualizing Language and Linguistics“(2015), „Grammaticalization and Language Change: New Reflections“ (2012), „Subjectification, Intersubjectification and Grammaticalization“ (2010).

 https://www.arts.kuleuven.be/ling/func/members/hubert-cuyckens

Kõik huvilised on oodatud!